NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NĂM 2016 TIỂU BAN KHOA ÂM NHẠC

Ngày 28 tháng 11 năm 2016, tại phòng họp tầng 3, nhà Hiệu bộ, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An đã tổ chức nghiệm thu các công trình nghiên cứu khoa học cấp Trường thuộc Khoa Âm nhạc. Chủ tịch Hội đồng: ThS. Mai Hoa Phượng, Trưởng Khoa Âm nhạc; Thư ký hội đồng: Th.S Trương Thị Mai, chuyên viên Phòng NCKH&CN.

Năm 2016, Khoa Âm nhạc nghiệm thu 13 công trình, trong đó có 06 đề tài là các tác phẩm Âm nhạc; 02 Sáng kiến kinh nghiệm và 05 giáo trình, tập bài giảng.

13 công trình được nghiệm thu năm 2016, gồm:

- Ca khúc: Một miền quê trong tôi

- Ca khúc: Lá xanh

- Ca khúc: Năm mươi năm một chặng đường

- Ca khúc: Khúc tình xuân

- Ca khúc: Quê tôi

- Ca khúc: Ngày xuân ta hát

- Khắc phục một số nhược điểm trong kỹ thuật thanh nhạc (dành cho Học sinh, sinh viên Thanh nhạc Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An)

- Vấn đề đưa một số làn điệu dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh vào giảng dạy đàn tranh tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An

- Tập bài giảng Phân tích tác phẩm âm nhạc

- Giáo trình Chỉ huy

- Giáo trình Ký- Xướng âm (dành cho chuyên ngành Âm nhạc hệ Cao đẳng)

- Tập bài giảng Phương pháp dạy học âm nhạc (dành cho sinh viên Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc)

- Tập bài giảng Lý thuyết Âm nhạc

Sau 1 ngày làm việc nghiêm túc, đúng quy chế, 13 công trình được Hội đồng nghiệm thu thông qua, trong đó xếp loại Xuất sắc 07 công trình, 06 công trình xếp loại Tốt. Hội đồng yêu cầu các tác giả sửa chữa, hoàn chỉnh đề tài, đưa vào phục vụ quá trình quản lý, giáo dục, đào tạo của nhà trường./.

Liên kết hữu ích

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2018

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ

THÔNG BÁO HỌC SINH, SINH VIÊN

VĂN BẢN

Điểm thi

Thiết kế website tại Vinh

công ty quảng cáo tại nghệ an