NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NĂM 2016 TIỂU BAN KHOA LÝ LUẬN ĐẠI CƯƠNG

Ngày 25/11/2016, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An đã tổ chức nghiệm thu công trình Nghiên cứu khoa học cấp trường của giảng viên khoa Lý luận đại cương. Chủ tịch hội đồng: Th.S Phạm Thị Hòa, trưởng khoa. Thư ký hội đồng: Th.S Trương Thị Mai, chuyên viên Phòng NCKH&CN.

Năm 2016, Khoa Lý luận đại cương nghiệm thu 7 công trình, trong đó có 2 đề tài NCKH, 01 Sáng kiến kinh nghiệm, 04 giáo trình, tập bài giảng.

07 công trình được nghiệm thu năm 2016, gồm:

- Giáo trình Cơ sở văn hóa Việt Nam (TS. Phạm Thị Thanh Nga)

- Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê Nin (ThS Lê Thị Thắng).

- Bài giảng điện tử Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (ThS Phan Thị Tuyết Mai)

- Bài giảng điện tử Tư tưởng Hồ Chí Minh (ThS Nguyễn Thị  Nguyệt)

- Nghiên cứu các bài tập thể lực nhằm nâng cao thể lực cho sinh viên nữ Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An (ThS Vũ Xuân Trung)

- Nâng cao kỹ năng phát âm cho sinh viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An qua các bài hát tiếng Anh (ThS Bùi Thị Quỳnh Mai)

- Sử dụng kỹ thuật hỏi để phát triển kỹ năng đọc hiểu cho sinh viên năm thứ nhất Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An (ThS Trần Thị Kim Thanh)

Sau khi các tác giả trình bày, Hội đồng đã có những nhận xét góp ý về nội dung, hình thức, hướng phát triển… của các công trình.

Hội đồng thống nhất thông qua 07 công trình, trong đó xếp loại Xuất sắc 04 công trình, 03 công trình xếp loại Tốt. Hội đồng yêu cầu các tác giả sửa chữa, hoàn chỉnh đề tài, đưa vào phục vụ quá trình quản lý, giáo dục, đào tạo của nhà trường./.

Liên kết hữu ích

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2018

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ

THÔNG BÁO HỌC SINH, SINH VIÊN

VĂN BẢN

Điểm thi

Thiết kế website tại Vinh

công ty quảng cáo tại nghệ an