NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NĂM 2017 TIỂU BAN KHOA LÝ LUẬN ĐẠI CƯƠNG

Sáng ngày 12/12/2017, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An đã tổ chức nghiệm thu công trình Nghiên cứu khoa học cấp trường của giảng viên khoa Lý luận đại cương. Chủ tịch hội đồng: TS Phạm Mai Chiên, Trưởng phòng NCKH&ĐN. Thư ký hội đồng: Th.S Trương Thị Mai, chuyên viên Phòng NCKH&ĐN.

Năm 2017, Khoa Lý luận đại cương nghiệm thu 3 công trình là các giáo trình. 03 công trình được nghiệm thu năm 2017, gồm:

- Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê Nin (Học phần I) (ThS Lê Thị Thắng).

- Bài giảng điện tử Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (ThS Phan Thị Tuyết Mai)

- Giáo trình Tâm lý học Quản lý văn hóa.

- Nghiên cứu các bài tập thể lực nhằm nâng cao thể lực cho sinh viên nữ Trường Cao đẳng Văn

Sau khi các tác giả trình bày, Hội đồng đã có những nhận xét góp ý về nội dung, hình thức, hướng phát triển… của các công trình.

Hội đồng thống nhất thông qua 03 công trình, trong đó xếp loại Xuất sắc cả 03 công trình. Hội đồng yêu cầu các tác giả phải sửa chữa, hoàn chỉnh giáo trình, đưa vào phục vụ quá trình quản lý, giáo dục, đào tạo của nhà trường./.

 

 

Liên kết hữu ích

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2018

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ

THÔNG BÁO HỌC SINH, SINH VIÊN

VĂN BẢN

Điểm thi

Thiết kế website tại Vinh

công ty quảng cáo tại nghệ an