NGHIỆM THU GIÁO TRÌNH NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊ NIN (PHẦN I)

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2017, sáng nay, ngày 12 tháng 12 năm 2017, Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở Trường CĐ VHNT Nghệ An tổ chức nghiệm thu giáo trình "Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Le Nin"- Phần I của Th.S. Lê Thị Thắng, giảng viên khoa Lý luận đại cương.

            Hội đồng đã nghe  Th.S Lê Thị Thắng, Chủ nhiệm đề tài - trình bày tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu, biên soạn. Giáo trình được đăng ký biên soạn trong hai năm (2016 - 2018). Năm 2016 - hoàn thành đề cương chi tiết; Năm 2017: hoàn thành giáo trình. Giáo trình bao gồm chương mở đầu và ba chương thuộc phần 1. Mục tiêu của giáo trình Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lê Nin là nhằm trang bị cho người học thế giới quan duy vật biện chứng và phương pháp luận biện chứng duy vật để giúp người học có thể giải quyết tốt những vấn đề liên quan đến nhận thức và thực tiễn, đặc biệt là trong hoạt động kinh tế. Đồng thời, giáo trình trang bị cho người học những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa duy vật lịch sử và sự vận dụng lý luận duy vật biện chứng và phép biện chứng duy vật vào thực tiễn, đồng thời giúp người học hiểu được con đường phát triển tất yếu của xã hội loài người, qua đó nhận thức được tính phức tạp cũng như sự đúng đắn của công cuộc phát triển kinh tế thị trường theo định hướng XHCN ở Việt Nam.  Để có được giáo trình này, trong những năm qua, tác giả đã trực tiếp giảng dạy và nghiên cứu sâu về học phần này cùng với sự  tham khảo nhiều giáo trình chính thống của Bộ GD&ĐT. Điểm mới của giáo trình là phần dẫn liệu, minh chứng cũng như hệ thống câu hỏi ôn tập liên quan đến các ngành học của nhà trường.

            Các thành viên Hội đồng đã tập trung thảo luận, đưa ra các ý kiến nhận xét về những ưu điểm, những kết quả mà giáo trình đạt được đồng thời khẳng định giáo trình đã được biên soạn nghiêm túc, công phu, có tính lý luận và thực tiễn cao, là tài liệu có giá trị tham khảo tốt cho nhà trường cũng như đội ngũ giảng viên trong nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế của giáo trình như lỗi đánh máy, in ấn...

            Tại buổi làm việc, Th.S Lê Thị Thắng đã trả lời, làm sáng tỏ những vấn đề mà Hội đồng yêu cầu, đồng thời trân trọng cảm ơn những ý kiến đánh giá khách quan, xác đáng của các thành viên Hội đồng nghiêm thu đã chỉ ra, giúp tác giả  tiếp tục bổ sung, điều chỉnh để giáo trình có chất lượng tốt hơn.

 

             Hội đồng bỏ phiếu đánh giá xếp loại đề tài đạt loại xuất sắc. Kết luận phiên nghiệm thu, TS Phạm Mai Chiên, Chủ tịch Hội đồng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của giáo trình. TS Mai Chiên yêu cầu tác giả tiếp thu đầy đủ những ý kiến đánh giá, nhận xét của Hội đồng để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện giáo trình đạt chất lượng cao hơn và sớm đưa vào thực hiện, phục vụ hiệu quả cho công tác đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường.

Liên kết hữu ích

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2018

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ

THÔNG BÁO HỌC SINH, SINH VIÊN

VĂN BẢN

Điểm thi

Thiết kế website tại Vinh

công ty quảng cáo tại nghệ an