NGHIỆM THU TẬP BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2017, sáng nay, ngày 12 tháng 12 năm 2017, Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở Trường CĐ VHNT Nghệ An tổ chức nghiệm thu tập bài giảng điện tử Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam của Th.S. Phan Thị Tuyết Mai, giảng viên khoa Lý luận đại cương.

            Hội đồng đã nghe Th.S Phan Thị Tuyết Mai, Chủ nhiệm đề tài - trình bày tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu, biên soạn tập bài giảng điện tử Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

            Môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam là môn học bắt buộc chung trong chương trình đào tạo các ngành sư phạm của nhà trường. Sau khi học xong môn học này, sinh viên có những hiểu biết cơ bản về đường lối của Đảng trong thời kỳ cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân và trong thời kỳ xây dựng Chủ nghĩa xã hội. Môn học này có mục tiêu bồi dưỡng cho sinh viên niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng theo mục tiêu, lý tưởng của Đảng, nâng cao ý thức trách nhiệm của sinh viên trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước; Giúp sinh viên vận dụng kiến thức môn học này để chủ động trong việc giải quyết những vấn đề kinh tế chính trị, văn hóa, xã hội theo đường lối, chính sách của Đảng.

            Nội dung của môn học bao gồm 8 chương trình bày những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam theo mục tiêu của môn học và trong mỗi chương sẽ trình bày những nội dung cơ bản theo mục tiêu của từng chương.

            Môn học được thiết kế dành cho đối tượng là sinh viên năm thứ 2 học kỳ 1  trong chương trình đào tạo các ngành học trình độ cao đẳng sư phạm, cụ thể: ngoài chương mở đầu, tập bài giảng điện tử gồm có 8 chương đó là:

- Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.

- Đường lối đấu tranh giành chính quyền 1930 - 1945

- Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945 - 1975)

- Đường lối công nghiệp hóa

- Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa

- Đường lối xây dựng hệ thống chính trị

- Đường lối xây dựng và phát triển nền văn hóa; giải quyết các vấn đề xã hội

- Đường lối đối ngoại

          Các thành viên Hội đồng đã tập trung thảo luận, đưa ra các ý kiến nhận xét về những ưu điểm, những kết quả mà giáo trình đạt được đồng thời khẳng định giáo trình đã được biên soạn nghiêm túc, công phu, có tính lý luận và thực tiễn cao, là tài liệu có giá trị tham khảo tốt cho nhà trường cũng như đội ngũ giảng viên trong nghiên cứu, giảng dạy các môn lý luận chính trị, góp phần đắc lực trong phong trào đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực hiện nay. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế của giáo trình như tính cân đối, hài hòa giữa các chương…; các chương 6, 7, 8: phần chữ còn nhiều, thiếu hình ảnh minh họa; thiếu liên kết đến các đường link tài liệu tham khảo.

            Th.S Phan Thị Tuyết Mai đã trả lời, làm sáng tỏ những vấn đề mà Hội đồng yêu cầu, đồng thời trân trọng cảm ơn những ý kiến đánh giá khách quan, xác đáng của các thành viên Hội đồng nghiêm thu đã chỉ ra, giúp tác giả  tiếp tục bổ sung, điều chỉnh để giáo trình có chất lượng tốt hơn.

            Hội đồng bỏ phiếu đánh giá xếp loại đề tài đạt loại xuất sắc. Kết luận phiên nghiệm thu, TS. Phạm Mai Chiên, Chủ tịch Hội đồng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của tập bài giảng. TS. Phạm Mai Chiên yêu cầu tác giả tiếp thu đầy đủ những ý kiến đánh giá, nhận xét của Hội đồng để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện bài giảng điện tử đạt chất lượng cao hơn và sớm đưa vào thực hiện, phục vụ hiệu quả cho công tác đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường.

 

 

Liên kết hữu ích

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2018

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ

THÔNG BÁO HỌC SINH, SINH VIÊN

VĂN BẢN

Điểm thi

Thiết kế website tại Vinh

công ty quảng cáo tại nghệ an