TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT NGHỆ AN TỔ CHỨC NGHIỆM THU CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NĂM 2016

Từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 11 năm 2016, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An đã tổ nghiệm thu các công trình nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2016. Đợt này, có 45 công trình đã được tổ chức nghiệm thu tại các tiểu ban theo từng chuyên ngành, gồm:  03 Đề tài; 03 Sáng kiến kinh nghiệm, 25 Giáo trình, Tập bài giảng; 07 Tác phẩm; 02 Hội diễn; 02 Triển lãm và 03 Hội thi. Theo thống kê của phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ, năm nay, số lượng các công trình được nghiệm thu của các đơn vị đều tăng về mặt số lượng. Cụ thể: Khoa Âm nhạc: 06 tác phẩm; 04 giáo trình, Tập bài giảng; 02 Sáng kiến kinh nghiệm; 02 Hội diễn; Khoa Mỹ thuật: 01 tác phẩm, 05 giáo trình, Tập bài giảng, 01 triển lãm tranh cấp nhà trường; Khoa Lí luận đại cương: 04 giáo trình, Tập bài giảng, 01Sáng kiến kinh nghiệm, 02 Đề tài, 01 Hội thi; Khoa NVVH và DL: 08 giáo trình, Tập bài giảng; 02 Hội thi, Khối Văn phòng: 05 giáo trình, Tập bài giảng, Trung tâm Thư viện: 01 Triển lãm sách.

Theo đánh giá của Hội đồng Khoa học và Đào tạo, năm nay, công tác nghiệm thu có nhiều ưu điểm, như: được triển khai đúng thời gian, quy trình, thủ tục. Các công trình nghiệm thu đã được nâng cao cả số lượng và chất lượng, mang tính thiết thực cao, phục vụ trực tiếp cho hoạt động quản lý, giáo dục và đào tạo của nhà trường. Bên cạnh đó, vẫn còn những tồn tại như: việc nạp đề tài, hồ sơ nghiệm thu của các khoa chưa đúng thời hạn. Một số đề tài còn chậm so với tiến độ. Các công trình còn chưa được chú trọng nhiều về mặt hình thức: Bìa chưa theo đúng quy chuẩn của Bộ; nhiều lỗi chính tả, lỗi căn chỉnh...

Sau một tuần làm việc nghiêm túc và khẩn trương, các công trình nghiên cứu khoa học cấp trường được đánh giá xếp loại như sau: Loại xuất sắc: 18 công trình; Loại Tốt: 20 công trình ; 07 Hội diễn, Triển lãm, Hội thi đã được Hội đồng nghiệm thu thông qua. Đồng thời, các tác giả cũng thu nhận được nhiều ý kiến nhận xét do Hội đồng nghiệm thu đánh giá, góp ý, làm cơ sở để chỉnh sửa, hoàn thiện công trình, đưa vào phục vụ quá trình quản lý, giáo dục, đào tạo của nhà trường.

Liên kết hữu ích

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2018

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ

THÔNG BÁO HỌC SINH, SINH VIÊN

VĂN BẢN

Điểm thi

Thiết kế website tại Vinh

công ty quảng cáo tại nghệ an