Bình xét thi đua sơ kết học kỳ I năm học 2017-2018

Sáng ngày 02/2/2018, tại phòng họp tầng 3 nhà Hiệu bộ, Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Nghệ An đã tổ chức họp bình xét thi đua sơ kết học kỳ I năm học 2017-2018. ThS.Lê Vũ Anh, Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường chủ trì cuộc họp cùng sự tham dự của các ủy viên Hội đồng. Nội dung cuộc họp bình xét danh hiệu thi đua cho các tập thể và cá nhân trong học kỳ I năm học 2017 – 2018. Các danh hiệu thi đua được bình xét đối với cá nhân gồm: chiến sĩ thi đua cơ sở, lao động tiên tiến, lao động hoàn thành nhiệm vụ và lao động không hoàn thành nhiệm vụ; đối với tập thể các danh hiệu được bình xét gồm: tập thể lao động xuất sắc, tập thể lao động tiên tiến, tập thể lao động hoàn thành nhiệm vụ và tập thể lao động không hoàn thành nhiệm vụ.

Kết quả bình xét, có 16 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 61 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 02 cá nhân hoàn thành nhiệm vụ. Về danh hiệu tập thể, 02 tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc gồm: Phòng Khoa học và Trung tâm Thư viện điện tử. Các đơn vị đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến gồm: Phòng Thanh tra Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Phòng Quản lý học sinh sinh viên, Phòng Tổ chức- Hành chính- Tổng hợp, Khoa Mỹ thuật, Khoa Âm nhạc, Khoa Lý luận đại cương, Khoa Nghiệp vụ Văn hóa và Du lịch, Trung tâm bồi dưỡng Năng khiếu, Tin học và Ngoại ngữ, Trung tâm hỗ trợ việc làm HSSV.

Kết quả xếp loại thi đua căn cứ vào chất lượng, hiệu quả công việc đã thực hiện trong năm học, tinh thần thái độ với tập thể, thể hiện tính công bằng, chính xác và theo đúng tỷ lệ quy định. 

Liên kết hữu ích

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2018

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ

THÔNG BÁO HỌC SINH, SINH VIÊN

VĂN BẢN

Điểm thi

Thiết kế website tại Vinh

công ty quảng cáo tại nghệ an