Đánh giá tiết dạy của sinh viên Trần Thị Thúy, lớp sư phạm Nhạc họa mầm non K49

Chiều ngày 15 tháng 12 năm 2017, khoa Lý luận đại cương đã tổ chức cho sinh viên ngành Sư phạm thi giảng. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi những hoạt động của Hội thi Nghiệp vụ sư phạm được khoa tổ chức hàng năm.

Tại buổi thi giảng, các thầy cô giáo đại diện chuyên môn của các đơn vị như khoa Lý luận đại cương, Khoa Mỹ thuật & Sư phạm Mỹ thuật, Khoa Âm nhạc và Sư phạm Âm nhạc đã theo dõi tiến trình tiết dạy; các thao tác của người dạy và phân tích, đánh giá các tình huống sư phạm trong tiết dạy; đánh giá đầy đủ các khía cạnh của tiết dạy để các em nhận thấy những ưu, khuyết điểm của tiết dạy của mình để có điều chỉnh nhằm có kết quả học tập tốt hơn.

Trước khi đánh giá tiết dạy kể chuyện Chú vịt xám cho trẻ mầm non 3 - 4 tuổi của sinh viên Trần Thị Thúy, Ban giám khảo đã tìm hiểu chương trình, nội dung, dạng bài dự giờ, xác định kiến thức chính, trọng tâm và các kiến thức liên quan, nội dung mở rộng của bài dạy, các nội dung có thể tích hợp vào bài dạy. Các thầy cô trong ban giám khảo đã ghi chép cụ thể tiến trình tiết dạy, các mặt trong tiết dạy như: Kiến thức, kĩ năng sư phạm, thái độ sư phạm, hiệu quả tiết dạy, vận dụng các phương pháp, hình thức lên lớp,..

Về tiết dạy của sinh viên Trần Thị Thúy, lớp sư phạm Nhạc họa Mầm non K49, ban giám khảo và các thầy cô giáo đến dự đã có nhận xét như sau:

- Kiến thức: Dạy đủ, đúng kiến thức, kĩ năng cơ bản của bài; giảng dạy chính xác, có hệ thống, không thiếu sót; bước đầu đã biết cách xử lý các tình huống xảy ra trong tiết học.

Trong quá trình giảng dạy, giáo sinh đảm bảo nội dung giáo dục toàn diện (thái độ, tình cảm, thẩm mĩ..), lồng ghép, gắn với nội dung môn học; liên hệ giáo dục cho học sinh các phẩm chất, đức tính cần thiết, phù hợp với bài học.

Giáo viên tích hợp các vấn đề xung quanh học sinh vào bài học một cách cụ thể, rõ ràng dễ hiểu và mang lại tác dụng tốt với học sinh.

Giáo viên có các biện pháp tác động tới tất cả các em học sinh trong lớp để các em bộc lộ hết năng lực của bản thân, thâm gia tích cực vào bài dạy.

- Kĩ năng sư phạm: Thúy đã dạy đúng đặc trưng loại bài Cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học; các hoạt động tổ chức tiết học hiệu quả cao (kể chuyện, đọc thơ, hát, múa, đóng vai...); Hình thức và phương pháp phù hợp với đối tượng học sinh, phát huy tính tích cực, năng động, sáng tạo của học sinh.

- Trong tiết dạy, Thúy đã sử dụng hiệu quả các phương tiện dạy học: máy chiếu, tranh ảnh, con rối... Với giọng kể truyền cảm, giáo sinh đã mang đến một tiết giảng thành công. Hệ thống câu hỏi đàm thoại để trẻ hiểu hơn về câu chuyện khá hợp lý.

- Giáo sinh đã phân bố thời gian tiết học đảm bảo theo tiến trình giờ học (20 phút). Tiết dạy đạt được mục tiêu bài học, phù hợp với thực tế của lớp.

- Thái độ sư phạm: Giáo viên khích lệ, động viên học sinh kịp thời trong tiết học. Kịp thời giúp đỡ những học sinh gặp khó khăn trong học tập, tác phong đảm bảo tính mô phạm. Trong giờ học, học sinh được tôn trọng đối xử công bằng như nhau.

Hiệu quả tiết dạy: Trong giờ học, học sinh chủ động, tích cực tiếp thu bài. Vận dụng thành thục kiến thức bài học để có thể kể theo cô, đọc thuộc thơ và biết hát, múa theo câu chuyện.

 

Tóm tại, tìm hiểu yêu cầu, mục tiêu tiết giảng kể chuyện cho bé, bài Chú vịt xám, Ban giám khảo đã đánh giá tiết dạy sinh viên Trần Thị Thúy là một giờ dạy đạt loại khá.

 

Bài viết mới

Tin tức nổi bật