Một số kết luận các nội dung tại Hội nghị giao ban triển khai kế hoạch công tác tháng 1 năm 2018

Ngày 8 tháng 1 năm 2018, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An tổ chức cuộ họp giao ban triển khai kế hoạch công tác tháng 1 năm 2018. Tham dự cuộc họp có các đồng chí trong Ban Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn; Trưởng, phó các đơn vị khoa, phòng, Trung tâm; kế toán trưởng; Bí thư Đoàn thanh niên và Bí thư chi đoàn CBGV.

Sau khi quán triệt nội dung cuộc họp, nghe các đơn vị báo cáo kết quả hoạt động tháng 12 năm 2017, kế hoạch thực hiện tháng 1 năm 2018 và ý kiến phát biểu thảo luận của các thành viên dự họp, đồng chí Lê Vũ Anh, Phó Hiệu trưởng, phụ trách nhà trường có các kết luận sau:

1. Về thực hiện giờ giấc, nội quy, quy chế:

Giao Phòng Thanh tra Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thực hiện chấm công đối với cán bộ, giảng viên; Ban nếp sống giám sát, kiểm tra đột xuất, đối chiếu để đảm bảo sự khách quan, chính xác.

Việc chấp hành giờ giấc, nội quy, quy chế của nhà trường sẽ là một trong những tiêu chí quan trọng để bình bầu thi đua và xét hưởng các chế độ lương, thưởng, phụ cấp theo quy định.

CBGV đi làm, tham gia giảng dạy phải theo thẻ viên chức, các khoa chuyên môn phân công thực hiện trực khoa thường xuyên. CBGV đi công tác, tập huấn, đi học (phải có quyết định, giấy giới thiệu, công văn, thông báo có sự đồng ý của Ban Giám hiệu, chuyển phòng TCHCTH làm quyết định). Khi nghỉ ốm, nghỉ phép (ngày thứ nhất phải có sự đồng ý của Trưởng đơn vị, sang ngày thứ hai phải có giấy xin phép do BGH duyệt). Xử lý kỷ luật, đưa vào diện tinh giản biên chế những trường hợp vi phạm.

Hàng tháng, các đơn vị xây dựng kế hoạch, phân công, phân nhiệm cụ thể các nội dung công việc đến từng cán bộ, giảng viên. Đối với giảng viên không có hoặc chưa đủ giờ định mức, các khoa tổng hợp báo cáo BGH để phân công, bố trí công việc khác khi cần thiết.

2. Về công tác tuyển sinh

Thành lập bộ phận tuyển sinh chuyên trách do Ban Giám hiệu chỉ đạo. Các đơn vị khoa, phòng, trung tâm phối kết hợp theo chức năng, nhiệm vụ.

3. Về thi học phần, coi thi, chấm thi

Thực hiện nghiêm túc theo quy định, giao Phòng Đào tạo phối hợp với các khoa, phòng liên quan tham mưu bổ sung quy chế thi của HSSV theo hướng dẫn mới.

4. Về đào tạo liên thông hệ vừa làm vừa học

Đề nghị Phòng Đào tạo, các giáo viên được phân công chủ nhiệm phải quan tâm hơn nữa đến việc học tập, sinh hoạt của sinh viên, (các khoản đóng góp nên có ý kiến thống nhất với các trường liên kết để thông báo cho sinh viên được biết).

5. Về công tác thi đua khen thưởng

Yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc theo quy định, quan tâm đến người trực tiếp lao động, tỷ lệ 15% danh hiệu CSTĐ (trong đó, 50% cán bộ lãnh đạo, 50% cán bộ giảng viên).

6. Về công tác nghiên cứu khoa học:

Giao phòng NCKH&ĐN khẩn trương tham mưu đăng ký đề tài cấp tỉnh, hội thảo cấp tỉnh. Đăng ký lịch làm việc với Sở Ngoại vụ về công tác đối ngoại. Đồng ý thẩm định đề tài năm 2018 sẽ mời thêm chuyên gia ngoài.

7. Về các kiến nghị, đề xuất:

Giao phòng NCKH & ĐN tham mưu điều chỉnh chế độ phù hợp cho Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học.

Giao các khoa chuyên môn nghiên cứu chương trình đào tạo theo hướng ưu tiên hoạt động thực hành thực tế, phân bổ môn học chuyên ngành hợp lý để tạo hứng thú cho sinh viên trong học tập.

Tiêu chuẩn giờ dạy của giáo viên có sự thay đổi, giao phòng Đào tạo nghiên cứu, xây dựng và thể chế hóa các quy định mới để tổ chức thực hiện.

Giao Bộ phận công nghệ kiểm tra máy vi tính làm việc tại phòng TTKT&ĐBCL và các đơn vị khác có đề nghị, kiểm tra, sửa chữa hoặc thay thế kịp thời trong tháng 1/2018.

Về việc bổ sung nhân sự theo đề nghị của các đơn vị giao phòng TC-HC-TH thực hiện theo Đề án vị trí việc làm của nhà trường đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Giao bộ phận Văn thư thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo của cấp trên qua Cổng thông tin điện tử để kịp thời trình BGH phân công xử lý.

 

Trên đây là kết luận các nội dung tại Hội nghị giao ban công tác tháng 1 năm 2018. Ban giám hiệu đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc từ ngày 15/01/2018. 

Bài viết mới

Tin tức nổi bật