XÉT DUYỆT THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NĂM 2018- KHOA LÝ LUẬN ĐẠI CƯƠNG

Sáng ngày 09 và 10 tháng 5 năm 2018, tại phòng họp tầng 3, nhà Hiệu bộ, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An đã tổ chức xét duyệt tên đề tài và thuyết minh đề cương cho các công trình nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2018 thuộc Khoa Lý luận đại cương. Chủ tịch Hội đồng: Th.S Lê Vũ Anh, Phó Hiệu trưởng; Thư ký: ThS. Trương Thị Mai, Chuyên viên phòng KH&ĐN.

Năm 2018, Khoa Lý luận đại cương đăng ký thực hiện 3 công trình cấp trường là các giáo trình, tập bài giảng phục vụ nhu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu của giảng viên, sinh viên nhà trường.

3 đề tài được xét duyệt năm 2018 bao gồm:

- Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê Nin II (Th.S Nguyễn Thị Nguyệt).

- Giáo trình Giáo dục học mầm non (Th.S Lê Hồng Lợi & Th.S Phạm Thị Hòa)

- Giáo trình Văn hóa dân gian Việt Nam và Nghệ An (TS. Phạm Thanh Nga)

Tại buổi xét duyệt, các chủ nhiệm lần lượt trình bày thuyết minh đề cương của mình. Các thành viên hội đồng nhận xét, đánh giá, góp ý với mục đích giúp các chủ nhiệm sửa chữa, hoàn thiện thuyết minh đề cương.
Sau 02 buổi làm việc nghiêm túc, đúng quy chế, 3/3 đề cương được Hội đồng xét duyệt thông qua với kết quả xếp loại tốt. Hội đồng đề nghị các chủ nhiệm hoàn thiện đề cương và triển khai thực hiện đề tài trong năm 2018 theo đúng kế hoạch.

Bài viết mới

Tin tức nổi bật