Hội thảo khoa học: “Bộ công cụ đánh giá hiệu quả ứng dụng của các nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh”

Ngày 27.1.2018 tại sở Khoa học Công nghệ Nghệ An tổ chức hội thảo khoa học, tham dự có Ban chủ hiệm đề tài chủ trì, Lãnh đạo Sở KH&CN Nghệ An;- Các chuyên gia về khoa học luận và đánh giá nghiên cứu khoa học; Các nhà quản lý KH CN có kinh nghiệm; Các nhà nghiên cứu và sáng chế; các doanh nghiệp và đại diện cho những người ứng dụng và thụ hưởng kết quả ứng dụng KH&CN…

Trong khuôn khổ đề tài KH&CN cấp tỉnh “Đánh giá hiệu quả ứng dụng kết quả đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh giai đoạn 2005-2015”, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo khoa học: “Bộ công cụ đánh giá hiệu quả ứng dụng của các nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh”.

                                                                                                                                                
Hội thảo có nội dung bàn về những vấn đề lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm xung quanh bộ công cụ đánh giá hiệu quả ứng dụng của các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, bao gồm: Bộ tiêu chí đánh giá; Phương pháp đánh giá; Quy trình đánh giá; Bộ mẫu biểu thống kê, khảo sát, điều tra, đánh giá.

Ở bình diện lí luận, hội thảo đã nêu bật được những điều cấp thiết hiện nay là:

  • Cần phải xác lập được cơ sở lý luận cho việc đánh giá hiệu quả ứng dụng của các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
  • Xây dựng phương pháp và quy trình nghiên cứu, đánh giá hiệu quả ứng dụng của các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương
  • Đặc biệt, xây dựng được bộ công cụ đo lường và đánh giá một cách khoa học, khách quan, tiện ích mang lại kết quả chính xác, đáng tin cậy.

Trên bình diện thực tiễn:

  • Cần phải tổ chức việc khảo sát, điều tra và đánh giá hiệu quả ứng dụng của các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đối với kinh tế xã hội của địa phương, đặc biệt là lượng hóa được sự đóng góp của KH&CN một cách cụ thể và khoa học.
  • Tìm ra nguyên nhân về tình trạng KH&CN chưa có đóng góp to lớn và thiết thực cho kinh tế xã hội. Tổng kết, đúc rút kinh nghiệm, nhất là từ những mô hình KH&CN có đóng góp tích cực, hiệu quả cho kinh tế xã hội.
  • Trên cơ sở đó điều chỉnh chính sách đối với KH&CN; thực hiện các giải pháp về nâng cao sự đóng góp của KH&CN đối với kinh tế xã hội của địa phương.
  • Bộ công cụ đánh giá, có giá trị thực tiễn để áp dụng vào việc đánh giá hiệu quả ứng dụng của các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh ở Nghệ An.                                                                                                                                                                                                                                   MC

Bài viết mới