Tổng kết, đánh giá công tác tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu Khoa học năm 2017

Thực hiện Kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2016-2017, nhằm đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học, giáo dục trong sinh viên, nâng cao ý thức học tập và rèn luyện nghề nghiệp, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2017 cho tất cả các ngành học, các lĩnh vực nghiên cứu đào tạo trong nhà trường. Hội nghị là diễn đàn để sinh viên trình bày kết quả nghiên cứu khoa học của mình và cũng là dịp để các bạn được gặp gỡ, trao đổi, thảo luận các kết quả NCKH, định hướng phát triển đề tài để tham gia các hội thảo, hội nghị các cấp.Như vậy,đây là một cơ hội tốt để sinh viên thể hiện năng lực sáng tạo trong NCKH và nghệ thuật.

Về tiến trình triển khai

1. Tháng 9 năm 2016 Hội đồng khoa học nhà trường xây dựng và ban hành Kế hoạch hoạt động KH&CN năm học 2016 – 2017, trong đó đề ra nhiệm vụ tổ chức Hội nghị Sinh viên NCKH năm 2017.

2. Tháng 1 năm 2017 Phòng KH&ĐN lập kế hoạch và quy trình triển khai Hội nghị, soạn thảo các quyết định, biểu mẫu và văn bản hướng dẫn. Đồng thời ra thông báo số 1 đến giảng viên và sinh viên để đăng ký danh mục đề tài khoa học.

3. Tháng 2 năm 2017, tổ chức cho sinh viên đăng ký đề tài có xác nhận của giáo viên hướng dẫn. Các khoa tổ chức xét duyệt đề cương, lập danh sách sinh viên đăng ký tham gia Hội nghị và gửi về Phòng KH&ĐN.

4. Tháng 3, Phòng KH&ĐN tổng hợp danh sách sinh viên và trình Ban Giám hiệu xét duyệt.

5. Từ tháng 3 đến 30/4 sinh viên triển khai nghiên cứu đề tài khoa học dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Phòng KH&ĐN chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Hội nghị bao gồm: ra thông báo số 2, danh sách đề tài, quyết định thành lập Ban tổ chức, các Tiểu ban chấm đề tài, in kỷ yếu, phân công nhiệm vụ tổ chức Hội nghị đối với các đơn vị tham gia…

Kết quả

Ban Tổ chức nhận được 12 báo cáo khoa học của sinh viên, đây là những báo cáo tiêu biểu nhất, đạt giải cao tại Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Khoa, bao gồm 09 báo cáo Khoa học cơ bản và 03 báo cáo Khoa học ứng dụng. Thuộc các lĩnh vực nghiên cứu sau:

- Khoa học Thư viện

- Văn hóa học

- Khoa học sư phạm

- Khoa học ứng dụng ( gồm các sáng tác Âm nhạc)

Nội dung nghiên cứu của các đề tài đã thể hiện tính mới, tính khoa học và hướng phát triển của các vấn đề nghiên cứu ở tất cả các lĩnh vực.... Trong nghiên cứu văn hóa vấn đề bảo tồn, phát huy bản sắc độc đáo của văn hóa Việt nam nói chung, văn hóa xứ Nghệ nói riêng, đặc biệt là văn hóa các dân tộc ít người đã được nghiên cứu thấu đáo, trong đó nhiều đề tài đặt ra và giải quyết định hướng bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa bản địa trong xã hội đương đại, tiêu biểu có các đề tài như: Các giá trị và giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của ngày tết nguyên đán ở Việt Nam hiện nay của sinh viên Trần Thị Trà Giang, Tìm hiểu nét độc đáo trong phong tục uống rượu cần của đồng bào Thái ở xã Nga My, huyện Tương Dương, Nghệ An của sinh viên Lô Thị Áng hay Bảo tồn và phát huy giá trị của di tích nhà thờ họ Hồ, xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An của sinh viên Hồ Thị Lan Anh. Đây là những đề tài có ý nghĩa thực tiễn cao, phục vụ cho công tác nghiên cứu văn hóa và quản lý văn hóa của địa phương. Nhiều vấn đề mang tính hiện đại, thu hút sự quan tâm của giới trẻ cũng được các bạn sinh viên đặt ra như: Thực trạng sử dụng mạng xã hội của sinh viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An của sinh viên Nguyễn Thị Dung, Nghiên cứu một số giải pháp quản lý văn hóa đương đại trên mạng xã hội facebook của sinh viên Đậu Mạnh Hùng.

Về khoa học Sư phạm, nhiều đề tài đặt ra các vấn đề liên quan đến phương pháp giáo dục thẩm mỹ cho học sinh phổ thông; có đề tài hướng tới nghiên cứu những vấn đề xã hội quan tâm, mang tính thời sự trong giáo dục sư phạm như: Vấn đề giáo dục giới tính học sinh tại Trường THCS Thị trấn Diễn Châu của sinh viên Lê Thị Thu.

Ở lĩnh vực khoa học thư viện, một số công trình tiếp tục nghiên cứu các hướng đã triển khai trước đây, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ Thông tin thư viện của nhà trường, của thư viện các trường phổ thông.

Hội nghị lần này có những sáng tác đầu tay của các sinh viên ngành Âm nhạc như “Hưng Nguyên mảnh đất anh hùng” của tác giả Đặng Huy Hoàng , “Nỗi nhớ một dòng sông” của tác giả Nguyễn Thị Dung, “Tình quê Nam Đàn” của Lê Thị Thu. Các đề tài đã cho thấy sự chuyên cần, thận trọng và tinh thần tự học; tự nghiên cứu; khẳng định được niềm đam mê khoa học và sáng tạo nghệ thuật của sinh viên nhà trường. Sau một ngày làm việc công tâm và chuyên nghiệp, Hội đồng khoa học nhà trường đã công nhận 12 đề tài đạt giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2017, trong đó có 03 giải nhất, 05 giải nhì, 03 giải Ba và 01 giải Khuyến khích. Hội đồng khoa học đã chọn 03 đề tài đạt giải cao đại diện cho 3 tiểu ban báo cáo tại hội nghị tổng kết, bao gồm:

Các giá trị và giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của ngày tết nguyên đán ở Việt Nam hiện nay, sinh viên thực hiện: Trần Thị Trà Giang, Lớp QLVHK48 giải nhất của tiểu ban Văn hóa.

Thực trạng sử dụng mạng xã hội của sinh viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An, sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Dung, Lớp SPNK48 giải nhất của tiểu ban Thư viện, sư phạm.

Ca khúc Hưng Nguyên mảnh đất anh hùng, sinh viên thực hiện: Trần Huy Hoàng, Lớp SPNK48 giải nhất của tiểu ban Âm nhạc.

Kết quả trên đã khẳng định lòng nhiệt tình hưởng ứng của đông đảo sinh viên nhà trường đối với hoạt động nghiên cứu khoa học, đa số sinh viên năm thứ 3 viết khóa luận tốt nghiệp đều gửi bài đến dự Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học, nhiều bạn sinh viên đang học năm thứ nhất, năm thứ 2 đã tham gia nghiên cứu và đạt giải cao.

Chất lượng bài viết, nhiều bài nghiên cứu khá công phu, có tìm tòi và cách tiếp cận mới, lựa chọn các đề tài nghiên cứu gần với các nội dung quan trọng trong định hướng phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, tính thực tiễn cao.

Hạn chế

Về chất lượng nội dung, quy cách trình bày báo cáo khoa học chưa đạt yêu cầu, nhiều đề tài vẫn để nguyên kết cấu 3 chương của khóa luận, không viết thành một bài nghiên cứu chuyên sâu, nhiều bài không có lịch sử vấn đề nghiên cứu và thiếu thư mục tham khảo,

Tỷ lệ sinh viên tham gia nghiên cứu tăng lên nhưng tính thụ động trong nghiên cứu vẫn chưa được cải thiện đáng kể, do một số nguyên nhân sau:

- Thiếu tài liệu, sách tham khảo cho việc nghiên cứu.

- Trang, thiết bị phục vụ học tập, nghiên cứu thiếu nhiều.

- Đối với những đề tài thực nghiệm, cần mua vật tư nhiều, nhưng mức kinh phí hỗ trợ chưa cao và đối với sinh viên càng khó khăn dẫn tới chất lượng không thấp.

Các đơn vị cấp Khoa: Một số bộ môn chưa đăng ký hướng dẫn sinh viên như: Mỹ thuật, Du lịch, Múa, nhạc cụ; Ban chủ nhiệm khoa chỉ đạo, triển khai và đôn đốc chậm tiến độ quy định tại Kế hoạch tổ chức Hội nghị SVNCKH 2017.

Giáo viên hướng dẫn: Một số giáo viên hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học chưa thực sự thành thạo các kỹ năng về nhiều phương diện: hiểu biết về quy định khoa học sinh viên, các biểu mẫu hành chính, quy trình làm việc, báo cáo tiến độ…

Sinh viên: chủ yếu là sinh viên năm cuối, thời gian chi phối cho nhiều hoạt động quan trọng khác như: thi học kỳ, thực tập, thực tế, làm khóa luận/ thi tốt nghiệp… Không ít sinh viên lần đầu tham gia nghiên cứu khoa học nên thiếu kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng viết rất yếu.

Nguyên nhân

Công tác tuyên truyền, động viên, khích lệ sinh viên nhận thức rõ ý nghĩa và lợi ích của việc tham gia NCKH chưa được coi trọng đúng mức, chưa được thực hiện thường xuyên và hiệu quả ở một số đơn vị, đoàn thể.

Một bộ phận sinh viên chưa nhận thức đúng ý nghĩa, tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu khoa học; ngại khó, ngại khổ, thực dụng, thiếu niềm say mê tìm tòi trong hoạt động khoa học; trình độ vi tính và ngoại ngữ thấp, hạn chế khả năng tra cứu tài liệu trong nước, ngoài nước dẫn đến việc lựa chọn đề tài nghiên cứu thiếu tính mới, tính ứng dụng thấp.

Một số đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến công tác này dẫn đến việc chỉ đạo, triển khai, kiểm tra, đôn đốc chưa chặt chẽ và thường xuyên; thực hiện không đầy đủ và đúng tiến độ theo quy trình quản lý, nên số lượng đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên không đảm bảo, chất lượng chưa cao.

Kiến nghị với Hội đồng Khoa học & Đào tạo

Về kinh phí: Cần hỗ trợ cho sinh viên định mức cao hơn để giúp các em chi trả các chi phí về in ấn, đóng quyển, cần xem xét đặc thù của từng chuyên ngành để hỗ trợ kinh phí cho phù hợp hơn (đối với ngành Mỹ thuật, cần hỗ trợ mức cao hơn hiện nay). Tiếp tục đầu tư kinh phí mua sắm giáo trình, tài liệu, sách, báo tham khảo chuyên ngành.

Chỉ đạo đối với quản lý cấp khoa: Cần chấn chỉnh tình trạng triển khai không đúng tiến độ theo yêu cầu kế hoạch. Các khoa / tổ bộ môn chưa tham gia hướng dẫn cần kiểm điểm lại và có định hướng khắc phục trong năm học mới đưa nội dung nghiên cứu khoa học sinh viên vào kế hoạch năm 2018.

Chỉ đạo giảng viên và sinh viên: làm việc đúng tiến độ, đúng mẫu, liên hệ và phối hợp chặt chẽ với quản lý cấp khoa và nhân viên chuyên trách của phòng Khoa học và Đối ngoại để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời.

Bài viết mới