THÔNG BÁO ĐIỂM THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NĂM 2022 - ĐỢT 3

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT NGHỆ AN THÔNG BÁO ĐIỂM THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NĂM 2022 - ĐỢT 3

Danh sách điểm thi của thí sinh xem chi tiết theo từng ngành:

/CAO ĐẲNG THANH NHẠC.pdf

/CAO ĐẲNG BIỂU DIỄN NCTT.pdf

/CAO ĐẲNG HỘI HỌA.pdf

/TRUNG CẤP BIỂU DIỄN NCPT- HỆ 3 NĂM.pdf

/TRUNG CẤP BIỂU DIỄN NCTT- HỆ 3 NĂM.pdf

/TRUNG CẤP BIỂU DIỄN NCTT- HỆ 6 NĂM.pdf

/TRUNG CẤP HỘI HỌA- HỆ 3 NĂM.pdf

/TRUNG CẤP HỘI HỌA- HỆ 6 NĂM.pdf

/TRUNG CẤP NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN DÂN CA.pdf

Bài viết mới