THÔNG BÁO ĐIỂM THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NĂM 2023 - ĐỢT 1

Danh sách điểm thi của thí sinh xem chi tiết theo từng ngành:

/CĐ Thanh nhạc.pdf

/CĐ BDNCPT.pdf

/CĐ BDNCTT.pdf

/CĐ Đồ họa.pdf

/TC BDNCPT - 3 năm.pdf

/TC BDNCPT - 6 năm.pdf

/TC BDNCTT - 3 năm.pdf

/TC BDNCTT - 6 năm.pdf

/TC Dân ca.pdf

/TC Hội họa - 3 năm.pdf

/TC Hội họa - 6 năm.pdf

/TC Múa - 2 năm.pdf

/TC Múa - 3 năm.pdf

/TC Múa - 6 năm.pdf

/TC Múa VB2.pdf

/TC Thanh nhạc.pdf

Bài viết mới