THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN VÀ DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP HỆ CHÍNH QUY NĂM 2022 (ĐỢT 1)

THÔNG BÁO

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN VÀ DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN

CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP HỆ CHÍNH QUY NĂM 2022 (ĐỢT 1)

       Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An thông báo điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển cao đẳng, trung cấp hệ chính quy đợt 1 năm 2022, cụ thể như sau:

TT

Tên ngành/Đợt

Tổ hợp môn

Điều kiện trúng tuyển

Điểm trúng tuyển

Ngữ Văn

Chuyên ngành

Hình họa

I

Cao đẳng

 

 

 

 

 

1

Thanh nhạc

N00

24.00

>=5.00

>=5.00

 

II

Trung cấp

 

 

 

 

 

1

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây (hệ 3 năm)

N00

15.00

 

>=5.00

 

2

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây (hệ 6 năm)

N00

16.00

 

>=5.00

 

3

Biểu diễn nhạc cụ Truyền thống (hệ 3 năm)

N00

15.00

 

>=5.00

 

4

Biểu diễn nhạc cụ Truyền thống (hệ 6 năm)

N00

15.00

 

>=5.00

 

5

Thanh nhạc (hệ 3 năm)

N00

17.00

 

>=5.00

 

6

Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc (hệ 2 năm)

M00

18.00

 

>=5.00

 

7

Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc (hệ 3 năm)

M00

18.00

 

>=5.00

 

8

Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc (hệ 6 năm)

M00

15.00

 

>=5.00

 

9

Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc (hệ VB2)

M00

15.00

 

>=5.00

 

10

Hội hoạ (hệ 6 năm)

H00

20.00

 

 

>=5.00

11

Hội hoạ (hệ 3 năm)

H00

20.00

 

 

>=5.00

12

Nghệ thuật biểu diễn dân ca (hệ 3 năm)

N00

15.00

 

>=5.00

 

Ghi chú: - Đối tổ hợp môn N00 hệ Cao đẳng tính tổng điểm 3 môn đã nhân hệ số.

- Hệ trung cấp tính tổng điểm 2 môn đã nhân hệ số.

- Điểm xét trúng tuyển đã bao gồm điểm ưu tiên đối tượng và khu vực.

- Sau thời gian quy định theo quy chế tuyển sinh, nếu thí sinh không đến nhập học đúng thời gian (trừ lý do đặc biệt), Nhà trường sẽ gọi thí sinh dự khuyết thay thế.

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN

/1.CAO ĐẲNG THANH NHẠC.pdf

/2.TRUNG CẤP BIỂU DIỄN NHẠC CỤ PHƯƠNG TÂY (3 NĂM).pdf

/3. TRUNG CẤP BIỂU DIỄN NHẠC CỤ PHƯƠNG TÂY (6 NĂM).pdf

/4. TRUNG CẤP BIỂU DIỄN NHẠC CỤ TRUYỀN THỐNG (3 NĂM).pdf

/5. TRUNG CẤP BIỂU DIỄN NHẠC CỤ TRUYỀN THỐNG (6 NĂM).pdf

/6. TRUNG CẤP MÚA (6 NĂM).pdf

/7. TRUNG CẤP MÚA (VĂN BẰNG 2).pdf

/8. TRUNG CẤP MÚA (2 NĂM).pdf

/9. TRUNG CẤP MÚA (3 NĂM).pdf

/10. TRUNG CẤP THANH NHẠC.pdf

/11. TRUNG CẤP DÂN CA.pdf

/12. TRUNG CẤP HỘI HỌA (3 NĂM).pdf

/13. TRUNG CẤP HỘI HỌA (6 NĂM).pdf

Bài viết mới