THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN VÀ DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP HỆ CHÍNH QUY NĂM 2023 (ĐỢT 2)

THÔNG BÁO

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN VÀ DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP

HỆ CHÍNH QUY NĂM 2023 (ĐỢT 2)

          Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An thông báo điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển cao đẳng, trung cấp hệ chính quy đợt 2 năm 2023, cụ thể như sau:

TT

Tên ngành/Đợt

Tổ hợp môn

Điều kiện trúng tuyển

Điểm trúng tuyển

Chuyên ngành

Hình họa

I

Cao đẳng

 

 

 

 

1

Thanh nhạc

N00

15.00

>=5.00

 

2

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

 

21.00

>=5.00

 

II

Trung cấp

 

 

 

 

1

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây (hệ 3 năm)

N00

21.00

>=5.00

 

2

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây (hệ 6 năm)

N00

19.00

>=5.00

 

3

Biểu diễn nhạc cụ Truyền thống (hệ 3 năm)

N00

21.00

>=5.00

 

4

Biểu diễn nhạc cụ Truyền thống (hệ 6 năm)

N00

18.00

>=5.00

 

5

Thanh nhạc (hệ 3 năm)

N00

15.00

>=5.00

 

6

Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc (hệ 3 năm)

M00

18.00

>=5.00

 

7

Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc (hệ 6 năm)

M00

15.00

>=5.00

 

8

Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc (hệ VB2)

M00

15.00

>=5.00

 

9

Hội hoạ (hệ 6 năm)

H00

22.00

 

>=5.00

10

Hội hoạ (hệ 3 năm)

H00

22.00

 

>=5.00

11

Nghệ thuật biểu diễn dân ca (hệ 3 năm)

N00

21.00

>=5.00

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

 

Ghi chú:

- Điểm đã nhân hệ số môn Chuyên ngành, Hình họa.

- Điểm xét trúng tuyển đã bao gồm điểm ưu tiên đối tượng và khu vực.

- Sau thời gian quy định theo quy chế tuyển sinh, nếu thí sinh không đến nhập học đúng thời gian (trừ lý do đặc biệt), Nhà trường sẽ gọi thí sinh dự khuyết thay thế.

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 2 (THEO NGÀNH):

/CĐ THANH NHẠC.pdf

/CĐ BDNCPT.pdf

/TC BDNCPT - HỆ 3 NĂM.pdf

/TC BDNCPT - HỆ 6 NĂM.pdf

/TC BDNCTT - HỆ 3 NĂM.pdf

/TC BDNCTT - HỆ 6 NĂM.pdf

/TC DÂN CA.pdf

/TC HỘI HOẠ - HỆ 3 NĂM.pdf

/TC HỘI HOẠ - HỆ 6 NĂM.pdf

/TC MÚA - HỆ 3 NĂM.pdf

/TC MÚA - HỆ 6 NĂM.pdf

/TC MÚA - HỆ VB2.pdf

/TC THANH NHẠC.pdf

Bài viết mới