THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN THẲNG CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NĂM 2023 - ĐỢT 1

Quyết định và danh sách kết quả xét tuyển thẳng cao đẳng, trung cấp 2023 - đơt 1, xem chi tiết:

/Kết quả xét tuyển thẳng 2023 - đợt 1.pdf

Bài viết mới