THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NĂM 2022 - Đợt 3

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH HỆ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NĂM 2022 - Đợt 3

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An thông báo tuyển sinh hệ cao đẳng, trung cấp chính quy năm 2022 - đợt 3, như sau:

I. THÔNG TIN TUYỂN SINH

/***TẢI PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TẠI ĐÂY***

STT

Ngành/Nghề đào tạo

Mã ngành/Nghề

Mã tổ hợp môn

Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu

I

Cao đẳng:

 

 

 

40

1

Quản lí Văn hóa

6340436

 

- Văn, Sử, Địa;

-Toán, Văn, Tiếng Anh;

5

2

Hướng dẫn du lịch

6810103

 

5

3

Kỹ thuật chế biến món ăn

6810207

 

5

4

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

6210216

N00

Văn, Thẩm âm, Đàn (hệ số 2)

5

5

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

6210217

5

6

Thanh nhạc

6210225

Văn, Thẩm âm, Hát (hệ số 2)

5

7

Đồ họa

6210104

H00

Văn, Vẽ màu, Hình họa (hệ số 2)

5

8

Hội họa

6210103

5

II

Trung cấp:

 

 

 

20

1

Nghệ thuật biểu diễn dân ca (hệ 3 năm)

5210202

N00

Thẩm âm, Hát dân ca (hệ số 2)

5

2

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống (hệ 3 năm,6 năm)

5210216

Thẩm âm, Đàn (hệ số 2)

5

3

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây (hệ 6 năm)

5210217

 

Thẩm âm, Đàn (hệ số 2)

5

4

Hội họa (hệ 3 năm,6 năm)

5210103

H00

Vẽ màu, Hình họa (hệ số 2)

5

Lưu ý: Đối với ngành Biểu diễn nhạc cụ phương Tây thí sinh có thể đăng ký học các chuyên ngành: Piano, Guitar, Organ, ...; Đối với ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống thí sinh có thể đăng ký học các chuyên ngành: Tranh, Nguyệt, Nhị, Bầu, Sáo trúc, ...

1. Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước.

2. Phương thức tuyển sinh:

2.1. Cao đẳng:

2.1.1. Đối với các ngành khối Văn hóa, Du lịch thực hiện phương án xét tuyển điểm trung bình chung năm học lớp 12, tổng điểm 3 môn đạt từ 15.0 điểm trở lên và các môn đạt từ 5.0 điểm trở lên.

2.1.2. Đối với các ngành khối Nghệ thuật (Âm nhạc, Mỹ thuật) thực hiện theo phương án xét tuyển kết hợp với thi tuyển:

- Xét điểm Trung bình chung môn Ngữ văn năm học lớp 12 ở THPT.

- Thi tuyển 2 môn năng khiếu.

* Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

+ Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

+ Điểm Trung bình chung môn Ngữ văn năm học lớp 12 phải đạt từ 5.0 điểm trở lên;

+ Tổng điểm 3 môn đạt 15.0 điểm trở lên (chưa nhân hệ số) và không có môn nào bị điểm 0 (không).

2.1.4. Điểm xét tuyển: theo ngành dự thi.

2.2. Trung cấp: Thi tuyển

- Đối tượng: Hệ 2 năm yêu cầu tốt nghiệp THPT, Hệ 3 năm yêu cầu tốt nghiệp THCS, Các ngành Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc, Hội họa - hệ 6 năm tuyển học sinh từ lớp 4 trở lên; ngành Biểu diễn nhạc cụ phương Tây, Biểu diễn nhạc cụ truyền thống – hệ 6 năm tuyển học sinh từ lớp 5 trở lên.

- Thi các môn năng khiếu.

3. Thủ tục đăng ký xét tuyển, thi tuyển và lệ phí xét tuyển, thi tuyển:

Trong thời hạn quy định thí sinh chọn một trong các phương thức đăng ký xét tuyển và thi tuyển vào Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An như sau:

- Đăng ký xét tuyển, thi tuyển trực tuyến.

- Đăng ký xét tuyển, thi tuyển qua bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh, chuyển phát bảo đảm.

- Đăng ký xét tuyển, thi tuyển trực tiếp tại Trung tâm Tuyển sinh, Đào tạo và Bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật của Trường.

a. Hồ sơ đăng ký xét tuyển, thi tuyển:

a1) Hồ sơ ĐKDT hệ Cao đẳng (3 năm), gồm có:

- Phiếu đăng kí tuyển sinh (có đóng dấu xác nhận TẢI PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH NĂM 2022 TẠI ĐÂY);

- Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (bản sao có công chứng);

- Học bạ THPT (bản sao có công chứng);

- CMND (bản sao có công chứng);

- Các giấy tờ xác nhận ưu tiên (nếu có);

- Hai (02) ảnh cỡ 3x4 có ghi họ, tên và ngày, tháng, năm sinh của thí sinh ở mặt sau.

=> Tất cả được đựng trong túi hồ sơ

a2) Hồ sơ ĐKDT hệ Trung cấp (2 năm), gồm có:

- Phiếu đăng kí tuyển sinh (có đóng dấu xác nhận TẢI PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH NĂM 2022 TẠI ĐÂY);

- Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (bản sao có công chứng);

- Học bạ THPT (bản sao có công chứng);

- CMND (bản sao có công chứng);

- Các giấy tờ xác nhận ưu tiên (nếu có);

- Hai (02) ảnh cỡ 3x4 có ghi họ, tên và ngày, tháng, năm sinh của thí sinh ở mặt sau.

=> Tất cả được đựng trong túi hồ sơ

a3) Hồ sơ ĐKDT hệ Trung cấp (3 năm), gồm có:

- Phiếu đăng kí tuyển sinh (có đóng dấu xác nhận TẢI PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH NĂM 2022 TẠI ĐÂY);

- Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS (bản sao có công chứng);

- Giấy khai sinh hoặc CMND (bản sao có công chứng);

- Các giấy tờ xác nhận ưu tiên (nếu có);

- Hai (02) ảnh cỡ 3x4 có ghi họ, tên và ngày, tháng, năm sinh của thí sinh ở mặt sau.

=> Tất cả được đựng trong túi hồ sơ

a4) Hồ sơ ĐKDT hệ Trung cấp (6 năm), gồm có:

- Phiếu đăng kí tuyển sinh (có đóng dấu xác nhận TẢI PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH NĂM 2022 TẠI ĐÂY);

- Học bạ Tiểu học hoặc THCS (bản sao có công chứng);

- Giấy khai sinh (bản sao có công chứng);

- Các giấy tờ xác nhận ưu tiên (nếu có);

- Hai (02) ảnh cỡ 3x4 có ghi họ, tên và ngày, tháng, năm sinh của thí sinh ở mặt sau.

=> Tất cả được đựng trong túi hồ sơ

a5) Hồ sơ ĐKDT hệ Trung cấp, cao đẳng (văn bằng 2), gồm có:

- Phiếu đăng kí tuyển sinh (có đóng dấu xác nhận TẢI PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH NĂM 2022 TẠI ĐÂY);

- Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng (bản sao có công chứng) hoặc Giấy xác nhận là sinh viên đang theo học tại các trường trung cấp, cao đẳng;

- Bảng điểm trung cấp, cao đẳng (bản sao có công chứng);

- Chứng minh thư nhân dân (bản sao có công chứng);

- Các giấy tờ xác nhận ưu tiên (nếu có);

- Hai (02) ảnh cỡ 3x4 có ghi họ, tên và ngày, tháng, năm sinh của thí sinh ở mặt sau.

=> Tất cả được đựng trong túi hồ sơ

a6) Hồ sơ ĐKDT liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng, gồm có:

- Phiếu đăng kí tuyển sinh (có đóng dấu xác nhận TẢI PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH NĂM 2022 TẠI ĐÂY);

- Bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp cùng ngành, nghề ĐKDT hoặc bản sao bằng tốt nghiệp cao đẳng ngành, nghề khác ngành, nghề ĐKDT;

- Bản sao bảng điểm trung cấp hoặc cao đẳng;

- Các giấy tờ xác nhận ưu tiên (nếu có);

- Hai (02) ảnh cỡ 3x4 có ghi họ, tên và ngày, tháng, năm sinh của thí sinh ở mặt sau.

=> Tất cả được đựng trong túi hồ sơ

b. Lệ phí xét tuyển, thi tuyển:

- Đối với hệ Cao đẳng:

+ Xét tuyển: 30.000đ/hồ sơ

+ Thi tuyển, kết hợp với xét tuyển: 330.000đ/hồ sơ

- Đối với hệ Trung cấp: 300.000đ/hồ sơ

- Lệ phí chuyển phát nhanh: 15.000đ/hồ sơ

c. Hình thức thu lệ phí dự thi:

- Đối với Đăng ký xét tuyển, thi tuyển trực tuyến, thí sinh nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản tiền Lệ phí Đăng ký xét tuyển, thi tuyển vào tài khoản của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An, cụ thể như sau:

+ Tên người hưởng: Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An;

+ Số tài khoản: 371301068199

+ Tại Ngân hàng: Kho bạc nhà nước Nghệ An

+ Nội dung chuyển khoản: Họ tên người nộp, ngày sinh, nộp lệ phí Đăng ký xét tuyển, thi tuyển đợt (1, 2, …) CĐCQ2022

- Đối với Đăng ký xét tuyển, thi tuyển qua bưu điện: Nộp lệ phí kèm theo hồ sơ ĐKXT qua đường bưu điện theo địa chỉ: Trung tâm Tuyển sinh, Đào tạo và Bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật - Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An (Số 253 Phùng Chí Kiên - Hưng Lộc - TP. Vinh - tỉnh Nghệ An);

4. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển, thi tuyển đợt 3:

Từ ngày 20/09/2022 đến 17h00’ ngày 15/10/2022, kết quả công bố trên Website của nhà trường (www.vhna.edu.vn).

5. Lịch thi và địa điểm thi các ngành năng khiếu:

a. Lịch thi năng khiếu: Đợt 3: Từ ngày 22/10 đến ngày 23/10/2022;

b. Địa điểm thi: Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An (Số 253 Phùng Chí Kiên - Hưng Lộc - TP. Vinh - tỉnh Nghệ An).

6. Xét trúng tuyển: Xét trúng tuyển theo từng đợt xét tuyển hoặc thi tuyển.

II. ĐỊNH MỨC HỌC PHÍ

(Áp dụng định mức học phí năm học 2022 - 2023)

TT

Ngành học

Mã ngành

Chế độ ưu đãi đặc thù

Học phí/ kỳ

I

Cao đẳng chính quy, liên thông

1

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

6210216

Trợ cấp

1.870.000

2

Thanh nhạc

6210225

Trợ cấp

5.300.000

3

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

6210217

 

5.300.000

4

Đồ họa

6210104

Trợ cấp

5.300.000

5

Hội họa

6210103

Trợ cấp

5.300.000

6

Quản lí Văn hóa

6340436

 

5.300.000

7

Khoa học Thư viện

6320202

 

5.300.000

8

Hướng dẫn viên Du lịch

6810103

 

6.600.000

9

Quản trị nhà hàng

6810206

 

6.600.000

10

Quản trị khách sạn

6810201

 

6.600.000

11

Quản trị lữ hành

6810104

 

6.600.000

12

Kỹ thuật chế biến món ăn

6810207

 

6.600.000

II

Trung cấp chính quy, liên thông

1

Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc (Hệ 2, 3,6 năm)

5210207

Trợ cấp

Miễn

2

Nghệ thuật biểu diễn dân ca

(Hệ 3 năm)

5210202

Trợ cấp

Miễn

3

Biểu diễn nhạc cụ truyển thống (Hệ 3, 6 năm)

5210216

Trợ cấp

Miễn

4

Thanh nhạc (Hệ 3 năm)

5210225

Trợ cấp

5.300.000

Miễn (HS tốt nghiệp THCS)

5

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây (Hệ 3, 6 năm)

5210217

 

5.300.000

Miễn (HS tốt nghiệp THCS)

6

Hội họa (Hệ 3, 6 năm)

5210103

Trợ cấp

5.300.000

Miễn (HS tốt nghiệp THCS)

III. NHỮNG ƯU ĐÃI TRONG THI TUYỂN VÀ HỌC TẬP

  1. Ưu đãi trong tuyển sinh:

- Thí sinh đoạt từ giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi Olympic, hội thi khoa học kỹ thuật, thi chọn học sinh giỏi từ cấp tỉnh trở lên tổ chức được tuyển thẳng học trình độ trung cấp và đoạt giải khuyến khích trở lên trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, thí sinh đoạt giải khuyến khích trở lên trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp trung học, được tuyển thẳng vào Cao đẳng theo đúng ngành, nghề hoặc gần ngành, nghề của môn mà thí sinh đã đoạt giải. Nếu thí sinh chưa tốt nghiệp THPT hoặc THCS sẽ được bảo lưu sau khi tốt nghiệp;

- Thí sinh năng khiếu nghệ thuật đã tốt nghiệp THPT hoặc tốt nghiệp hệ trung cấp các trường năng khiếu nghệ thuật, đạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật quốc tế được tuyển thẳng vào học các ngành, nghề tương ứng trình độ cao đẳng và thí sinh đoạt từ giải khuyến khích trở lên trong các cuộc thi nghệ thuật từ cấp tỉnh trở lên tổ chức được tuyển thẳng vào học các ngành, nghề tương ứng trình độ trung cấp;

- Người có bằng trung cấp loại giỏi trở lên và người có bằng trung cấp loại khá có ít nhất 02 năm làm việc theo ngành, nghề đã được đào tạo sẽ được tuyển thẳng vào cùng ngành, nghề trình độ cao đẳng;

- Người có bằng tốt nghiệp trung cấp đạt một trong các giải nhất, nhì, ba tại các kỳ thi tay nghề quốc gia sẽ được tuyển thẳng vào trường để học ngành, nghề phù hợp với nghề đã đoạt giải ở trình độ cao đẳng;

- Nhà trường dành 5% chỉ tiêu tuyển thẳng đối với các thí sinh là người dân tộc thiểu số, có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển tại các huyện nghèo theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ.

- Thí sinh dự thi được ở trong Ký túc xá của trường và được sinh viên tình nguyện hướng dẫn đến từng điểm thi.

  1. Chế độ chính sách:

2.1. Miễn giảm học phí

a. Đối tượng miễn 100% học phí

- Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng.

- Học sinh dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng và người từ 16 - 22 tuổi học văn bằng thứ nhất thuộc đối tượng bảo trợ XH

- SV bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo hoặc cận nghèo.

- SV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

- SV là người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn

- SV hệ cử tuyển

- Người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp.

- SV học hệ trung cấp các ngành: Nghệ thuật biểu diễn dân ca; Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc; Biểu diễn nhạc cụ truyền thống.

b. Đối tượng giảm 70% học phí

- Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

- Sinh viên học hệ cao đẳng chuyên ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống.

c. Đối tượng giảm 50% học phí

Học sinh, sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

2.2. Trợ cấp xã hội

Mức từ 100.000 đồng/tháng đến 140.000 đồng/tháng: Áp dụng đối với từng đối tượng chính sách cụ thể.

2.3. Chi phí học tập

a. Đối tượng

Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo từng thời kỳ.

b. Mức hỗ trợ chi phí học tập

- Mức hỗ trợ: bằng 60% mức lương cơ sở

- Số tháng được hưởng: 10 tháng/năm học/sinh viên;

2.4. Vay vốn tín dụng: Đối tượng được xét vay vốn tại địa phương theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

2.5. Học bổng khuyến khích học tập/1 tháng:

Đơn vị tính: 1.000đ

Tên ngành

Xếp loại

Khá

Giỏi

Xuất sắc

Thanh nhạc, Biểu diễn nhạc cụ phương tây, hội họa, đồ họa, quản lý văn hóa, khoa học thư viện

1.060.000

1.110.000

1.160.000

Hướng dẫn viên du lịch, quản trị nhà hàng, quản trị khách sạn, quản trị lữ hành, kỹ thuật chế biến món ăn

1.320.000

1.370.000

1420.000

Múa, dân ca, Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

1.248.000

1.298.000

1.348.000

 

2.6. Ưu đãi với chuyên ngành nghệ thuật đặc thù

Tên ngành

Chế độ bồi dưỡng nghề/tháng

Thanh nhạc

424.000

Múa, dân ca, Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

499.000

Đồ họa, Hội họa

318.000

Biểu diễn nhạc cụ phương tây (Chuyên ngành:

212.000

2.7. Chính sách nội trú

a. Mức học bổng chính sách: 60% - 100% mức tiền lương cơ sở/tháng đối với từng đối tượng cụ thể.

b. Các khoản hỗ trợ khác

- Hỗ trợ một lần số tiền 1.000.000 đồng/khóa đào tạo để mua đồ dùng cá nhân như: chăn, áo ấm, màn, chiếu, áo đi mưa và quần áo bảo hộ lao động theo nghề đào tạo.

- Hỗ trợ 150.000 đồng đối với học sinh, sinh viên ở lại trường trong dịp tết Nguyên đán (nếu có).

- Mỗi học sinh, sinh viên được hỗ trợ mỗi năm một lần tiền đi lại từ nơi học về gia đình và ngược lại.

III. THÔNG TIN HỖ TRỢ VÀ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

- Đường dây nóng tiếp nhận thông tin, tư vấn tuyển sinh của Trường: 0238 3533886; 0961173885; 0944392279; 0982560600; Facebook: www.facebook.com/vhntnghean/; Email: tttsvhna@gmail.com.

- Thông tin chi tiết về tuyển sinh được cập nhật trên Website: http://vhna.edu.vn

- Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Tuyển sinh, Đào tạo và Bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật - Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An (Số 253 Phùng Chí Kiên - Hưng Lộc - TP. Vinh - tỉnh Nghệ An).

Bài viết mới