Đánh giá tiết dạy của sinh viên Trần Thị Thu Hoàn, lớp sư phạm Nhạc K50

Chiều ngày 15 tháng 12 năm 2017, khoa Lý luận đại cương đã tổ chức cho sinh viên ngành Sư phạm thi giảng. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi những hoạt động của Hội thi Nghiệp vụ sư phạm được khoa tổ chức hàng năm.

Tại buổi thi giảng, các thầy cô giáo đại diện chuyên môn của các đơn vị như khoa Lý luận đại cương, Khoa Mỹ thuật & Sư phạm Mỹ thuật, Khoa Âm nhạc và Sư phạm Âm nhạc đã theo dõi tiến trình tiết dạy; các thao tác của người dạy và phân tích, đánh giá các tình huống sư phạm trong tiết dạy; đánh giá đầy đủ các khía cạnh của tiết dạy để các em nhận thấy những ưu, khuyết điểm của tiết dạy của mình để có điều chỉnh nhằm có kết quả học tập tốt hơn.

Ban giám khảo trước khi tham gia đánh giá tiết dạy của sinh viên đã tìm hiểu trước về giáo án của sinh viên (Học hát: Ngày đầu tiên đi học); tìm hiểu về lớp dạy (chương trình Âm nhạc lớp 6 - tuần 22, tiết 22); chương trình, nội dung, dạng bài dự giờ, xác định kiến thức chính, trọng tâm và các kiến thức liên quan, nội dung mở rộng của bài dạy, các nội dung có thể tích hợp vào bài dạy. Các thầy cô trong ban giám khảo đã ghi chép cụ thể tiến trình tiết dạy, các mặt trong tiết dạy như: Kiến thức, kĩ năng sư phạm, thái độ sư phạm, hiệu quả tiết dạy, vận dụng các phương pháp, hình thức lên lớp,..

Về tiết dạy của sinh viên Trần Thị Thu Hoàn, lớp sư phạm Nhạc K50, ban giám khảo và các thầy cô giáo đến dự đã có nhận xét như sau:

- Kiến thức: Dạy đủ, đúng kiến thức, kĩ năng cơ bản của bài; giảng dạy chính xác, có hệ thống, không thiếu sót; bước đầu đã biết cách xử lý các tình huống xảy ra trong tiết học.

Trong quá trình giảng dạy, giáo sinh đảm bảo nội dung giáo dục toàn diện (thái độ, tình cảm, thẩm mĩ..), lồng ghép, gắn với nội dung môn học; liên hệ giáo dục cho học sinh các phẩm chất, đức tính cần thiết, phù hợp với bài học.

Giáo viên tích hợp các vấn đề xung quanh học sinh vào bài học một cách cụ thể, rõ ràng dễ hiểu và mang lại tác dụng tốt với học sinh.

Giáo viên có các biện pháp tác động tới tất cả các em học sinh trong lớp để các em bộc lộ hết năng lực của bản thân, thâm gia tích cực vào bài dạy.

- Kĩ năng sư phạm: Hoàn đã dạy đúng đặc trưng loại bài, bộ môn, các hoạt động tổ chức mang lại hiệu quả cao; vận dụng hình thức và phương pháp phù hợp với đối tượng học sinh, phát huy tính tích cực, năng động, sáng tạo của học sinh.

- Trong tiết dạy, Hoàn đã đánh giá, kiểm tra kết quả học tập của học sinh đảm bảo theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn học; xử lý các tình uống sư phạm mang tính giáo dục cao; sử dụng các đồ dùng dạy học và thiết bị dạy học vào bài có hiệu quả cao. Tận dụng hiệu quả các phương tiện dạy học: máy chiếu, đàn Oocgan, bảng phụ, đĩa nhạc, sách giáo khoa, tranh ảnh...

- Chữ viết trên bảng rõ ràng, mạch lạc; giọng nói phù hợp với các hoạt động trong bài dạy.

Giáo sinh đã phân bố thời gian tiết học đảm bảo theo tiến trình giờ học. Tiết dạy đạt được mục tiêu bài học, phù hợp với thực tế của lớp.

- Thái độ sư phạm: Giáo viên khích lệ, động viên học sinh kịp thời trong tiết học. Kịp thời giúp đỡ những học sinh gặp khó khăn trong học tập, tác phong đảm bảo tính mô phạm. Trong giờ học, học sinh được tông trọng đối xử công bằng như nhau.

Hiệu quả tiết dạy: Trong giờ học, học sinh chủ động, tích cực tiếp thu bài. Vận dụng thành thục kiến thức bài học.

Một số hạn chế: là sinh viên năm thứ hai, chưa được đi kiến tập và học học phần Rèn luyện Nghiệp vụ sư phạm nhưng Hoàn nên Hoàn.đã lúng túng trong một số tình huống của tiết dạy. Giọng nói của em chưa thật mềm mại, uyển chuyển và chưa thật tự tin. Dù vậy, nếu mục tiêu môn Âm nhạc nhằm cung cấp cho học sinh những kiến thức, kĩ năng, thái độ phù hợp với lứa tuổi và năng lực của các em, giúp học sinh phát triển một cách toàn diện, tự nhiên và cân bằng về trí tuệ, sáng tạo và cảm xúc thẩm mĩ thì Hoàn đã làm được điều đó. Em đã tích hợp nội dung học hát và các hoạt động biểu diễn như hát kết hợp múa; hát kết hợp đánh phách... cũng như có liên hệ nội dung âm nhạc với việc giáo dục đạo đức, thẩm mỹ cho các em.

Tóm tại, tìm hiểu yêu cầu, mục tiêu dạy âm nhạc ở phổ thông và yêu cầu của bài (Học hát: Ngày đầu tiên đi học), Ban giám khảo đã đánh giá tiết dạy sinh viên  Trần Thị Thu Hoàn - một sinh viên năm thứ hai, là một giờ dạy đạt loại giỏi.

 

Bài viết mới

Tin tức nổi bật