Quy định mới về hồ sơ sổ sách trong đào tạo trình độ trng cấp, cao đẳng

Ngày 06/12/2018, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 23/2018/TT - BLĐTBXH quy định về hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. Thông tư ra đời sẽ bãi bỏ Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 04/11/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về việc ban hành hệ thống biểu mẫu, sổ sách quản lý dạy và học trong đào tạo nghề. Với quy định này, các trường trung cấp, trường cao đẳng thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp được tự chủ, sáng tạo khi xây dựng hệ thống biểu mẫu, sổ sách quản lý dạy và học phù hợp với cách quản lý của từng trường, nhưng vẫn đảm bảo thống nhất về các loại hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trên toàn quốc.

Theo quy định tại Thông tư này, hệ thống hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng được phân làm hai loại. Một loại dành cho nhà trường và một loại dành cho giáo viên, giảng viên. Hồ sơ sổ sách dành cho nhà trường gồm: Chương trình đào tạo; Kế hoạch đào tạo; Tiến độ đào tạo; Thời khóa biểu; Sổ lên lớp; Sổ quản lý học sinh, sinh viên; Sổ theo dõi đào tạo tại doanh nghiệp và Sổ cấp bằng tốt nghiệp. Hồ sơ, sổ sách dành cho giáo viên, giảng viên gồm: Kế hoạch giảng dạy, Giáo án và Sổ tay giáo viên.

Hiệu trưởng các trường có trách nhiệm quy định cụ thể biểu mẫu cho từng loại hồ sơ, sổ sách, bảo đảm tính khoa học, dễ sử dụng và thống nhất quản lý hồ sơ, sổ sách an toàn, đúng pháp luật.

Thông tư cũng quy định việc khuyến khích các trường, giáo viên, giảng viên đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng, quản lý, sử dụng các hồ sơ, sổ sách điện tử; tin học hóa, tích hợp các hồ sơ, sổ sách trong các phần mềm quản lý đào tạo.

Ảnh minh họa

Đặc biệt, việc đưa ra quy định về Sổ theo dõi đào tạo tại doanh nghiệp đã là một trong những điểm nhấn quan trọng của Thông tư so với trước đây trong bối cảnh giáo dục nghề nghiệp coi việc tổ chức đào tạo gắn với doanh nghiệp là một tiêu chí cần thiết, quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và xây dựng uy tín, thương hiệu của trường theo chuẩn đầu ra đã ban hành. Đây sẽ là nhật ký kinh nghiệm đắt giá cho hiệu quả gắn kết giữa đào tạo và nhu cầu sử dụng nhân lực của các trường và toàn hệ thống.

Với những quy định thông thoáng, cởi mở phù hợp với trách nhiệm, tự chủ của các trường, tinh giản về hồ sơ, sổ sách đối với nhà trường và giáo viên cùng với việc không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo nghề nghiệp trong đó có việc quản lý, sử dụng hồ sơ sổ sách phù hợp, hy vọng giáo dục nghề nghiệp sẽ gặt hái được những thành công mới, đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực thời cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

TCGDNN

Bài viết mới

Tin tức nổi bật