TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT NGHỆ AN TỔ CHỨC XÉT DUYỆT KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA KHOA LÝ LUẬN ĐẠI CƯƠNG

Chiều ngày 15 tháng 10 năm 2018, tại phòng họp tầng 3, nhà Hiệu bộ, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An tổ chức xét duyệt kế hoạch công tác của khoa Lý luận đại cương.

Tham dự cuộc họp có Ban Giám hiệu nhà trường, lãnh đạo các đơn vị, khoa phòng và toàn thể giảng viên của nhà trường. Tại cuộc họp, Th.S Phạm Thị Hòa, Trưởng khoa Lý luận đại cương đã trình bày báo cáo kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018 – 2019. Năm học 2018 – 2019, Kế hoạch của khoa được xây dựng gồm các nội dung sau:

1. Về đào tạo:

- Đảm nhiệm việc giảng dạy các học phần do Khoa LLĐC quản lý.

- Tham gia biên soạn, chỉnh sửa chương trình đào tạo theo yêu cầu của nhà trường.

- Tiếp tục duy trì việc giảng dạy có hình ảnh trực quan.

- Tăng số tiết thực tế, ngoại khoá và thảo luận.

- Bổ sung giáo viên dạy Kỹ năng sống ở Trung tâm bồi dưỡng Năng khiếu nghệ thuật và Tin học, ngoại ngữ.

2. Về nghiên cứu khoa học:

- Triển khai và hoàn thành biên soạn 03 giáo trình cấp trường đã được xét duyệt giáo trình Văn hóa dân gian Việt Nam và Nghệ An (Phạm Thị Thanh Nga); Giáo trình (Lê Hồng Lợi), Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lê Nin II (Nguyễn Thị Nguyệt), Giáo trình Giáo dục học mầm non (Lê Hồng Lợi).

- Hoàn thiện 9 đề tài khoa học cấp khoa đã được xét duyệt.

- Tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp khoa vào tháng 12/2018.

- Tổ chức hội thi Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm (tháng 12 năm 2018).

- Đăng ký hướng dẫn sinh viên NCKH tại hội thảo SV NCKH (5 em); hướng dẫn sinh viên làm khoá luận tốt nghiệp các ngành học Sư phạm và Quản lý văn hóa.

- Đăng ký 4 bài viết cho TTKH số 8/2018.

- Đăng ký biên soạn mới 3 giáo trình và 5 đề tài khoa học trong năm 2019.

3. Về bồi dưỡng, chuyên môn, nghiệp vụ:

Tiến hành kiểm tra hồ sơ, giáo án (Tháng 10, tháng 11/2018); dự giờ thăm lớp (tháng 11/2018), góp ý, sinh hoạt tổ chuyên môn (mỗi tháng 1 lần), tổ chức hội thảo chuyên đề cấp khoa giữa các tổ bộ môn về đổi mới phương pháp dạy và học trong bối cảnh mới của nhà trường (tháng 4/2019).

Đăng ký tham gia các hội thảo và viết bài cho hội thảo do các trường bạn; Sở GD&ĐT; Phòng QLKH&CN của trường tổ chức hằng năm để cập nhật kiến thức, trau dồi chuyên môn.

Đăng ký được tham gia các hoạt động tuyên truyền tuyển sinh và học tập kinh nghiệm về mô hình quản lý cũng như chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy của giáo dục nghề nghiệp.

4. Về cơ sở vật chất, thiết bị:

- Thay một số bảng ở một số phòng học nhà 5 tầng.

5. Đăng ký thi đua năm học 2018 – 2019:

Tập thể đạt danh hiệu Lao động xuất sắc.

Cá nhân: - 1 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

- 1 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

 

Cam kết: Tập thể khoa luôn giữ vững lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, đoàn kết, nhiệt tình say mê với nghề nghiệp, quyết tâm hoàn thành tốt kế hoạch năm học 2017 - 2018.

Hội đồng trường thống nhất cao và đóng góp nhiều ý kiến thiết thực hoàn thiện bản kế hoạch của khoa. Trong đó, nhấn mạnh đến các hoạt động ngoại khóa và nghiên cứu khoa học của khoa. Ban giám hiệu mong muốn khoa có nhiều giáo viên dạy kỹ năng sống hơn. Các giáo viên cần được tập huấn và nghiên cứu thêm tài liệu và cách dạy của các trung tâm khác. Th.S Lê Vũ Anh, Hiệu trưởng nhà trường kết luận cuộc họp và mong muốn cán bộ của khoa đoàn kết xây dựng tập thể và nhà trường vững mạnh cũng như cố gắng thực hiện tốt các kế hoạch đặt ra.

Bài viết mới

Tin tức nổi bật