THÔNG BÁO CHỈ TIÊU VÀ NGƯỠNG XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019

THÔNG BÁO

CHỈ TIÊU VÀ NGƯỠNG XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019

TT

Tên ngành

Mã ngành

Điểm ngưỡng đăng ký xét tuyển

Chỉ tiêu

Tổ hợp môn xét tuyển

Theo kết quả thi THPT Quốc gia

Theo kết quả học bạ THPT

Điểm môn Chuyên ngành

 

Hệ cao đẳng:

 

 

 

 

 

 

1

Sư phạm Âm nhạc

1140221

16.0

15.0

>=5.0

10

Ngữ văn, Thẩm âm, Đàn - Hát (hệ số 2)

2

Sư phạm Nhạc- Họa mầm non

1140221A

16.0

15.0

>=5.0

10

Ngữ văn, Hát, Đọc - Kể diễn cảm

3

Sư phạm Mỹ thuật

1140222

16.0

15.0

>=5.0

20

Ngữ văn, Vẽ màu, Hình họa (hệ số 2)

4

Quản lí Văn hóa

6340436

12.0

15.0

 

40

Văn, Sử, Địa

hoặc Toán, Văn, Ngoại ngữ

5

Khoa học Thư viện

6320206

12.0

15.0

 

35

6

Hướng dẫn du lịch

6810103

12.0

15.0

 

35

7

Quản trị nhà hàng

6810206

12.0

15.0

 

30

8

Quản trị khách sạn

6810201

12.0

15.0

 

30

9

Quản trị lữ hành

6810104

12.0

15.0

 

30

10

Kỹ thuật chế biến món ăn

6810207

12.0

15.0

 

30

11

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

6210216

12.0

15.0

>=5.0

15

Ngữ văn, Thẩm âm, Đàn (hệ số 2)

12

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

6210217

12.0

15.0

>=5.0

15

Ngữ văn, Thẩm âm, Đàn (hệ số 2)

13

Thanh nhạc

6210225

12.0

15.0

>=5.0

25

Ngữ văn, Thẩm âm, Hát (hệ số 2)

14

Đồ họa

6210104

12.0

15.0

>=5.0

25

Ngữ văn, Vẽ màu, Hình họa (hệ số 2)

15

Hội họa

6210103

12.0

15.0

>=5.0

25

Ngữ văn, Vẽ màu, Hình họa (hệ số 2)

 

Hệ trung cấp:

 

 

 

 

 

 

1

Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc

5210207

10.0

>=5.0

20

Thẩm âm, Múa (hệ số 2)

2

Nghệ thuật biểu diễn dân ca

5210202

10.0

>=5.0

20

Thẩm âm, Hát dân ca (hệ số 2)

3

Thanh nhạc

5210225

10.0

>=5.0

20

Thẩm âm, Hát (hệ số 2)

4

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

5210216

10.0

>=5.0

20

Thẩm âm, Đàn (hệ số 2)

5

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

5210217

10.0

>=5.0

20

Thẩm âm, Đàn (hệ số 2)

6

Hội họa

5210103

10.0

>=5.0

20

Vẽ màu, Hình họa (hệ số 2)

Ghi chú:

- Điểm ngưỡng xét tuyển chưa nhân hệ số.

- Điểm các môn xét theo kết quả học bạ THPT >= 5.0 điểm (riêng đối với các ngành đào tạo giáo viên kết quả học bạ THPT >=6.5 điểm).

- Mỗi đối tượng ưu tiên giảm cách nhau 1.0 điểm; mỗi khu vực giảm cách nhau 0.25 điểm.

Bài viết mới

Liên kết hữu ích

THÔNG TIN TUYỂN SINH 2017