Một số khó khăn trong giảng dạy các môn Lý luận Chính trị ở trường CĐ VHNT Nghệ An

            Các môn lý luận chính trị hiện nay ở Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An bao gồm: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lê Nin (1) - 60 tiết;  Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lê Nin (2) - 60 tiết; Đường lối CM của Đảng Cộng Sản Việt Nam - 60 tiết; Tư tưởng Hồ Chí Minh (45 tiết); học phần lý luận chính trị cho lớp Trung cấp (45 tiết)...

            Có thể nói, các bộ môn khoa học Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam giảng dạy cho sinh viên chứa đựng một khối lượng kiến thức rất rộng, vừa mang tính khoa học, vừa mang tính giai cấp, lập trường tư tưởng gắn với việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, xây dựng bản lĩnh chính trị. Nhưng các khái niệm, phạm trù thường có tính trừu tượng cao; các quan điểm, nguyên tắc thường được xem là khô khan, cứng nhắc đối với sinh viên. Mặt khác, đa số sinh viên khi tiếp cận môn các môn này bằng phông kiến thức lý luận chính trị còn non nớt, còn rất bỡ ngỡ, cộng với việc phương pháp tiếp cận nghiên cứu, học tập môn học này còn rất lúng túng. Bên cạnh đó, sự giảm sút lý tưởng của một bộ phận cán bộ, đảng viên ảnh hưởng không nhỏ đến ý thức của sinh viên khi tiếp thu các môn khoa học này.

            Cũng như nhiều bộ môn lý luận khác, trong giảng dạy các học phần lý luận chính trị, giảng viên gặp một số khó khăn nhất định. Đó là do đặc thù của việc đào tạo các ngành nghệ thuật, Sư phạm nghệ thuật, Quản lý văn hóa, Việt Nam học..., sinh viên có xu hướng thích học thực hành và biểu diễn hơn là học lý luận. Chất lượng đầu vào của sinh viên được tuyển ngày càng giảm đi. Vì vậy, việc dạy các nội dung lý luận chính trị vốn khô khan, trừu tượng lại càng khó khăn hơn.

            Ý thức vai trò của giáo dục lý luận chính trị trong giai đoạn phát triển bước ngoặt hiện nay, khi thời cơ và vận hội lớn đan xen cùng thử thách, nguy cơ không kém phần nghiệt ngã, nhất là khi đất nước hội nhập ngày càng sâu vào đời sống quốc tế, các giáo viên tổ chính trị Trường CĐ VHNT Nghệ An không ngừng tham dự các lớp tập huấn kiến thức mới về Lý luận chính trị do Bộ GD&ĐT tổ chức hàng năm. Các học phần giáo dục lý luận chính trị đã góp phần quan trọng vào việc củng cố nền tảng tư tưởng của đảng, nâng cao nhận thức, tình cảm và niềm tin của sinh viên đối với Chủ nghĩa xã hội, đối với sự nghiệp đổi mới do đảng khởi xướng và lãnh đạo. Vì thế, các giảng viên không ngừng cập nhật tình hình thời sự trong nước và quốc tế.

        Trong quá trình giảng dạy, các giảng viên Lý luận chính trị của Trường CĐ VHNT Nghệ An đã khắc phục những khó khăn trong việc truyền thụ kiên thức bằng cách cho sinh viên được tiếp xúc trực tiếp với các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, các trung tâm bảo trợ xã hội; các chương trình nghệ thuật; các nhân chứng sống là điển hình của người tốt, việc tốt trong xã hội... bên cạnh việc học lý luận. Xây dựng nhận thức đúng đắn cho sinh viên về tầm quan trọng và ý nghĩa khoa học thực tiễn của các môn Lý luận chính trị trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế. Từ đó xây dựng tình cảm, động cơ đúng đắn trong quá trình học tập, giải toả được tâm lý gò ép nặng nề, để giúp sinh viên tránh được mặc cảm khô khan, cứng nhắc.

            Trong giảng dạy lý luận chính trị, giảng viên đóng vai trò đặc biệt quan trọng và có ý nghĩa quyết định không chỉ đơn thuần ở vai trò hướng dẫn, định hướng tư tưởng, tạo dựng nền tảng tư tưởng, họ có ảnh hưởng đặc biệt và trực tiếp đối với sự phát triển nhân cách, niềm tin, lý tưởng mà sinh viên tiếp nhận. Nhân cách mẫu mực, lập trường kiên định vững vàng, niềm tin vào đảng vào chế độ của giảng viên tạo dấu ấn để sinh viên vững vàng trong lĩnh hội, tiếp nhận kiến thức và rèn luyện để trở thành giáo viên làm nhiệm vụ giáo dục nhân cách, đạo đức, niềm tin, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

            Do đó, trên cở sở chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, các giáo viên chính trị của nhà trường đã linh hoạt trong biên soạn tập bài giảng, giáo trình điện tử dựa trên chương trình khung và chương trình chi tiết. Và chúng phải đảm bảo:

      - Chương trình giảng dạy các môn Lý luận chính trị vừa khai thác và giúp sinh viên nắm được những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối cách mạng của Đảng vừa phải có tính hiện đại, tính cập nhật với tình hình trong nước và thế giới

       - Kết cấu chương trình đào tạo giáo viên chính trị phải xuất phát từ thực tiễn của đất nước, nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới giáo dục đại học trong tiến trình hội nhập. Nội dung của các môn Lý luận chính trị vừa phải đảm bảo tính hệ thống của chương trình đào tạo, vừa phải hình thành và phát triển tư duy lý luận cho sinh viên, nhưng mặt khác phải lựa chọn những vấn đề lý luận gắn liền với thực tiễn công cuộc đổi mới đang diễn ra ở Việt Nam hiện nay.

Hiện nay, phần lớn giảng viên lý luận chính trị của nhà trường sử dụng phương pháp truyền thống, phương pháp thuyết trình- đối thoại: Thầy nói - Trò nghe, ghi chép - ôn tập - thi. Với phương pháp này phải thừa nhận rằng cũng có nhiều ưu điểm trong giảng dạy các môn Lý luận chính trị với các lớp học đông sinh viên, lớp học trực tuyến. Sinh viên có thể nắm bắt được một cách cơ bản những nội dung, vấn đề giảng viên truyền đạt. Giảng viên có thể cung cấp cho sinh viên một khối lượng kiến thức lớn, có hệ thống. Sinh viên đỡ vất vả, không phải chuẩn bị, chỉ cần học thuộc những bài giảng viên trình bày đã được ghi trong vở là được. Nhưng, hiện nay, với sự bùng nổ thông tin và sự xuất hiện các phương tiện thông tin, phương tiện phục vụ dạy học hiện đại, đòi hỏi giảng viên phải đổi mới phương pháp giảng dạy, đó là giảm dần thời lượng giảng lý thuyết, tăng thời gian tự nghiên cứu, thảo luận, dã ngoại...

            Với đối tượng sinh viên nghệ thuật, giảng viên sẽ thiết kế phương pháp học cho sinh viên là chủ yếu, hướng dẫn sinh viên tự học, tự nghiên cứu.  Người dạy sẽ không nặng cung cấp kiến thức một chiều, mà chủ yếu là dạy cách học. Như vậy, trong bối cảnh kinh tế thị trường hội nhập, sinh viên nhà trường ngày càng năng động hơn, thông minh hơn, đòi hỏi giảng viên giảng dạy Lý luận chính trị phải trăn trở tìm tòi đào sâu suy nghĩ nâng cao trình độ, hiểu biết phong phú, không được áp đặt kiến thức đối với sinh viên. 

     

Bài viết mới

Tin tức nổi bật