NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC "ỨNG DỤNG BÀI TẬP NÂNG CAO THỂ LỰC CHUNG CHO NỮ SINH VIÊN TRƯỜNG CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT NGHỆ AN"

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2016, sáng nay, ngày 25 tháng 11 năm 2016, Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở Trường CĐ VHNT Nghệ An tổ chức nghiệm thu sáng đề tài "Ứng dụng bài tập nâng cao thể lực chung cho nữ sinh viên Trường CĐ VHNT Nghệ An" của Th.S Vũ Xuân Trung, giảng viên khoa Lý luận đại cương.

            Hội đồng đã nghe  Th.S Vũ Xuân Trung, Chủ nhiệm đề tài - trình bày tóm tắt báo cáo kết quả thực hiện đề tài. Thể lực trong các hoạt động TDTT rất quan trọng, nó ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên, kết quả trận đấu của VĐV. Một trong những mục tiêu của công tác giáo dục thể chất (GDTC) trong các trường đại học và cao đẳng là làm cho sinh viên (SV) có sức khỏe, tốt; đáp ứng yêu cầu công tác sau này. Sinh viên nữ ở Trường CĐ VHNT Nghệ An chiếm 80% tổng số sinh viên toàn trường. Công tác GDTC Nhà trường cũng được đổi mới và phát triển cùng với sự phát triển chung của Nhà trường. Nâng cao thể chất, phát triển thể lực là nhiệm vụ thường xuyên của bộ môn GDTC. Hoạt động này được tổ chức dưới hình thức lớp học nội khóa và chính khóa. Hiện nay kết quả học tập môn GDTC của SV còn ở mức bình thường, nhất là SV nữ (đang chiếm tỷ lệ lớn hơn so với SV nam). Kết quả học tập môn GDTC của SV nữ còn hạn chế, một trong những lý do ảnh hưởng đến kết quả học tập của nữ SV nhà trường là do trình độ thể lực còn hạn chế so với đòi hỏi, so với mục tiêu GDTC. Vì vậy nghiên cứu để tìm ra nguyên nhân, tìm biện pháp khắc phục để nâng cao thể lực cho nữ SV Nhà trường là việc làm rất cần thiết góp phần nâng cao kết quả GDTC, giáo dục con người toàn diện. Xuất phát từ những lý do trên với mục đích góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường, mà tác giả đã chọn đề tài này.

Đề tài đã tiến hành nghiên cứu chương trình môn GDTC dành cho Sinh viên nữ, nghiên cứu các tài liệu chuyên môn và tham khảo các chuyên gia, HLV, các giảng viên giảng dạy môn GDTC. Qua đó đã xác định được các nguyên nhân ảnh hưởng đến trình độ thể lực của nữ SV nhà trường là do:

+ Chương trình môn học

+ Trình độ giáo viên

+ Cơ sở vật chất

+ Ý thức SV học tập môn GDTC của SV

+ Hệ thống bài tập phát triển thể lực chuẩn

            Các biện pháp để nâng cao thể lực cho nữ SV trường CĐ VHNT Nghệ An gồm:

Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí và tác dụng của GDTC trong nhà trường

Biện pháp 2: Tăng cường đầu tư CSVC, dụng cụ học tập môn GDTC

Biện pháp 3: Tăng số buổi tập luyện nội khóa lên 2 buổi/tuần 

Biện pháp 4: Tìm hiểu đặc điểm và phân loại đối tượng học tập theo nhóm

Biện pháp 5: Tăng cường các bài tập thể lực để nâng cao thể lực cho nữ SV

Biện pháp 6: Phát triển các câu lạc bộ TDTT trong trường

Các bài tập được lựa chọn nhằm nâng cao thể lực cho nữ SV Trường gồm:

1. Chạy 30m, 50m xuất phát cao.

            2. Bật nhảy trên hố cát

3. Nằm ngửa gập bụng

            4. Nằm sấp chống tay

5. Chạy con thoi 4x10m

6. Chạy 800m

7. Dẻo gập thân về trước

            8. Các bài tập thể dục thẩm mỹ, erôbic

            9. Trò chơi cướp cờ, nhảy lò cò

            Các thành viên Hội đồng đã tập trung thảo luận, đưa ra các ý kiến nhận xét về ưu điểm của đề tài. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế của đề cương chi tiết như lỗi đánh máy, in ấn...

            Th.S Vũ Xuân Trung đã trả lời, làm sáng tỏ những vấn đề mà Hội đồng yêu cầu, đồng thời trân trọng cảm ơn những ý kiến đánh giá khách quan, xác đáng của các thành viên Hội đồng nghiêm thu đã chỉ ra, giúp tác giả  tiếp tục bổ sung, điều chỉnh để đề tài có chất lượng tốt hơn.

             Hội đồng bỏ phiếu đánh giá xếp loại đề tài đạt loại xuất sắc. Kết luận phiên nghiệm thu, Th.S Phạm Thị Hòa, Chủ tịch Hội đồng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của giáo trình. Th.S Phạm Thị Hòa yêu cầu tác giả tiếp thu đầy đủ những ý kiến đánh giá, nhận xét của Hội đồng để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện đề tài đạt chất lượng cao hơn và sớm đưa vào thực hiện, phục vụ hiệu quả cho công tác đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường.

 

Bài viết mới

Tin tức nổi bật