ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT NGHỆ AN TỔ CHỨC RA QUÂN “NGÀY CHỦ NHẬT XANH”

Ngày 30/9/2017, Đoàn trường CĐ VHNT Nghệ An đã chỉ đạo tất cả các chi đoàn đồng loạt tổ chức hoạt động ngày Chủ nhật xanh.

Tất cả đoàn viên thanh niên nhà trường đã tham gia nhiều phần việc thiết thực hưởng ứng hoạt động này.

Đoàn thanhn niên nhà trường cùng nhau vệ sinh khu phố; thu gom và xử lý rác thải; tổ chức chỉnh trang, làm sạch cơ quan, đơn vị; sắp xếp, vệ sinh phòng làm việc; chăm sóc cây xanh, bổ sung cây xanh tại các vị trí phù hợp trong khuôn viên cơ quan, đơn vị và các tuyến đường lân cận… 

Đây là một hoạt động thiết thực nhằm nâng cao tính xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong việc giữ gìn, bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp.

Bài viết mới