Khảo thí

  • Kế hoạch xây dựng ngân hàng đề thi và đáp án các môn học, mô đun năm học 2020- 2021
    Kế hoạch xây dựng ngân hàng đề thi và đáp án các môn học, mô đun năm học 2020- 2021

    Căn cứ Quyết định số: 213/QĐ-VHNTNA-TTKT&ĐBCL ngày 10/11/2015 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An về việc ban hành Quy chế thi kết thúc học phần; Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm học 2020-2021 của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An; Nhà trường xây dựng ngân hàng đề thi, đáp án các môn học/mô đun (MĐ/MH) năm học 2020-2021

    Xem thêm
 1  

Tin tức nổi bật