Giới thiệu sách " Phương pháp tư duy tích cực và sáng tạo trong giáo dục âm nhạc" _ Lê Tuấn Anh (Chủ biên), Nguyễn Phúc Linh

Cuốn sách đi sâu nghiên cứu vào lĩnh vực tư duy tích cực, một vấn đề được nhắc đến rất nhiều trong đổi mới giáo dục nói chung và đổi mới giáo dục âm nhạc nói riêng. Khuynh hướng của tư duy tích cực được các tác giả đặt ra nhiều câu hỏi như: Cuộc sống tích cực là gì? Tư duy tích cực bao gồm những vấn đề gì? và tư duy tích cực có những điểm gì khác biệt so với phương pháp tư duy tích cực?. Nội dung trên đã được nghiên cứu bước đầu có những lý giải dù ở mức độ khái quát nhưng sẽ có lợi cho những học viên cao học và nghiên cứu sinh bước đầu đi vào công tác nghiên cứu âm nhạc.

Bên cạnh phương pháp tư duy tích cực, tác giả còn đi sâu phân tích về phương pháp tu duy sáng tạo trong các hoạt động khác nhau như sáng tác, biểu diễn, nghiên cứu lý luận và sư phạm âm nhạc. Mối quan hệ tương tác giữa tư duy tích cực, tư duy đột phá và tư duy sáng tạo được gắn kết và bổ sung cho nhau trong khái niệm chung về phương pháp  tư duy khoa học. Phương pháp tư duy sáng tạo là điều kiện tiên quyết dẫn đến những hoạt động sáng tạo trong  âm nhạc trong bất cứ một chuyên ngành âm nhạc nào, kể cả trong âm nhạc phương Tây lẫn âm nhạc dân gian truyền thống.

Từ các phương pháp tư duy tích cực và phương pháp tư duy sáng tạo, tác giả của công trình đưa bạn đọc đến những vấn đề cụ thể trong cuộc sống âm nhạc, đặc biệt là trong công việc giảng dạy và học tập tại các Học viện âm nhạc, các Nhạc viện và các cơ sở đào tạo âm nhạc trên phạm vi toàn quốc. Dù là các giáo sư, tiến sĩ hay các giảng viên đại học aamnhacj đề cần tích hợp thế giới thông tin âm nhạc để biến nó thành những tri thức âm nhạc mới giúp cho kiến thức và kinh nghiệm của bản thân thêm phong phú và đa dạng hơn. Bên cạnh đó, khi nắm vững phương pháp tư duy tích cực và phương pháp tư duy sáng tạo, người thầy có thể chủ đọng hhuowngs dẫn cho sinh viên đại học và học viên cao học về phương pháp nghiên cứu một cách tích cực, chủ động và sáng tạo với các phương tiện hiện đại nhất  của cong nghệ thông tin hiện nay.

Bước sang thế kỷ XXI, Giáo dục âm nhạc tại Việt Nam cần được nghiên cứu một cách khoa học, hệ thống nhằm đưa nền giáo dục âm nhạc của nước nhà tiến lên một bước mới trong sự nghiêp phát triển đất nước ta thành một quốc gia giàu mạnh, văn minh, hội nhập được với khu vực và thế giới.

Bài viết mới