cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của khoa hiện nay

Trưởng khoa: ThS.GVC Nguyễn Ngọc Ban.

Phó Trưởng khoa: TS. Nguyễn Hữu Tình

Trợ lý đào tạo: Th.S Lê Thị Oanh

Chủ tịch CÐ khoa: Th.S Nguyễn Thị Lê Hồng.

Đội ngũ cán bộ:

Tổ bộ môn Hình họa và lý luận mỹ thuật: 4

1. Ths. Thái văn An (SN: 1976), Trưởng tổ bộ môn, ÐT: 0936373187. Địa chỉ:, Thành phố Vinh, NA

2. Ths. Hồ Huy Hùng  (SN: 1983), ĐT:01635301811.

3. Ths. Nguyễn Thị Lê Hồng (1982) Đt: 0967522919 Thành phố Vinh, NA

4. Ths. Lê Thanh Xuân (1987), Đt: 0986105187.

Tổ bộ môn Trang trí và Bố cục: 5

1. Ths. Nguyễn Hữu Tình (SN:1973), Trưởng tổ bộ môn, ĐT: 0912060303. Thành phố Vinh.

2. Ths. Lê Thị Oanh (SN: 1986), khối 1, Đội cung. Thành phố Vinh, NA

3. Nguyễn Thị Hải Nhung (SN: 1982), ĐT:0962436688; Địa chỉ: Thành phố Vinh, NA

4. Ths. Nguyễn Ngọc Ban.(SN: 1969), 0974853148. Địa chỉ: Thành phố Vinh, NA.

5. Nguyễn Thị Thuận (SN: 1984) Địa chỉ: Thành phố Vinh, NA

 

Bài viết mới

Tin tức nổi bật