Đề tài khoa học

 • Chữ Quốc ngữ và sự phát triển của văn xuôi Việt Nam 15 năm đầu thế kỷ XXI
  Chữ Quốc ngữ và sự phát triển của văn xuôi Việt Nam 15 năm đầu thế kỷ XXI

  Dưới góc nhìn văn hóa, lịch sử, bài viết phân tích mối quan hệ giữa chữ Quốc ngữ và sự phát triển của văn xuôi Việt Nam 15 năm đầu thế kỷ XXI. Văn xuôi chữ Quốc ngữ giai đoạn này đã có sự phát triển vượt bậc, không chỉ trong nước và cả ở nước ngoài. Một trong những tác động tích cực tới sự phát triển đó xuất phát từ vai trò của chữ Quốc ngữ hiện đại.

  Xem thêm
 • BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU VỀ ĐẠO PHẬT
  BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU VỀ ĐẠO PHẬT

  Phật giáo được du nhập vào Việt Nam từ rất sớm. Theo sự nghiên cứu của giới sử học nước ta thì Phật giáo du nhập vào Việt Nam ngay từ những năm đầu Công nguyên. Phật giáo vào Việt Nam bằng hai con đường chủ yếu: từ Ấn Độ sang và từ Trung Hoa xuống. Thời kỳ đầu, Phật giáo vào Việt Nam chủ yếu: từ Ấn Độ, bằng đường biển cùng với các thương nhân.

  Xem thêm
 • Nghiệm thu Tập bài giảng “Quản trị du lịch”
  Nghiệm thu Tập bài giảng “Quản trị du lịch”

  Ngày 24/11/2016, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An tổ chức nghiệm thu Tập bài giảng “Quản trị du lịch”  của ThS. Nguyễn Thị Như Trang - Giảng viên khoa Nghiệp vụ Văn hóa và Du lịch.

  Xem thêm
 • NGHIỆM THU GIÁO TRÌNH KÝ- XƯỚNG ÂM
  NGHIỆM THU GIÁO TRÌNH KÝ- XƯỚNG ÂM

   Giáo trình được biên soạn dành cho đào tạo trình độ Cao đẳng các ngành: Biểu diễn nhạc cụ dân tộc, biểu diễn nhạc cụ phương Tây, Chuyên ngành Thanh nhạc. Kết cấu Giáo trình gồm 3 phần với 18 đơn vị học trình. Giáo trình trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất về kỹ thuật xướng âm.

  Xem thêm
 • NGHIỆM THU GIÁO TRÌNH CHỈ HUY ĐỒNG CA – HỢP XƯỚNG
  NGHIỆM THU GIÁO TRÌNH CHỈ HUY ĐỒNG CA – HỢP XƯỚNG

  Sáng ngày 28 tháng 11 năm 2016, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An tổ chức nghiệm thu Giáo trình Chỉ huy đồng ca- Hợp xướng do ThS. Phạm Xuân Hải chủ biên. ThS. Vũ Tiến Vinh làm chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

  Xem thêm
 • NGHIỆM THU TẬP BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT ÂM NHẠC
  NGHIỆM THU TẬP BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT ÂM NHẠC

  Sáng ngày 28 tháng 11 năm 2016, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An tổ chức nghiệm thu Tập bài giảng Lý thuyết Âm nhạc (dành cho sinh viên Nhạc- Họa, Mầm non) do ThS. Vũ Tiến Vinh chủ biên. ThS. Mai Hoa Phượng làm chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

  Xem thêm
 • NGHIỆM THU TẬP BÀI GIẢNG PHÂN TÍCH TÁC PHẨM ÂM NHẠC
  NGHIỆM THU TẬP BÀI GIẢNG PHÂN TÍCH TÁC PHẨM ÂM NHẠC

  Sáng ngày 28 tháng 11 năm 2016, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An tổ chức nghiệm thu Tập bài giảng Phân tích tác phẩm Âm nhạc do ThS. Mai Hoa Phượng chủ biên. ThS. Phạm Xuân Hải làm chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

  Xem thêm
 • NGHIỆM THU TẬP BÀI GIẢNG SOẠN THẢO VĂN BẢN
  NGHIỆM THU TẬP BÀI GIẢNG SOẠN THẢO VĂN BẢN

  Sáng ngày 29 tháng 11 năm 2016, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An tổ chức nghiệm thu Tập bài giảng Soạn thảo văn bản do ThS. Phạm Mai Hương chủ biên. PGS. TS. Phan Mậu Cảnh, Hiệu trưởng nhà trường làm chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

  Xem thêm
 • NGHIỆM THU GIÁO TRÌNH DÂN CA VÍ, GIẶM NGHỆ TĨNH
  NGHIỆM THU GIÁO TRÌNH DÂN CA VÍ, GIẶM NGHỆ TĨNH

  Sáng ngày 29 tháng 11 năm 2016, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An tổ chức nghiệm thu Giáo trình dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh do TS. Phạm Mai Chiên, Trưởng Phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ chủ biên. PGS. TS. Phan Mậu Cảnh, Hiệu trưởng nhà trường làm chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

  Xem thêm
 • NGHIỆM THU GIÁO TRÌNH TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH
  NGHIỆM THU GIÁO TRÌNH TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH

  Sáng ngày 29/11/2016, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An tổ chức nghiệm thu Giáo trình Tiếng Việt thực hành do ThS. Nguyễn Thị Thanh Đức, Trưởng Phòng Đào tạo chủ biên. TS. Phạm Mai Chiên làm chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.​​

  Xem thêm
 1 2  

Liên kết hữu ích

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2018

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ

THÔNG BÁO HỌC SINH, SINH VIÊN

VĂN BẢN

Điểm thi

Thiết kế website tại Vinh

công ty quảng cáo tại nghệ an