NGHIỆM THU GIÁO TRÌNH KÝ- XƯỚNG ÂM

Sáng ngày 28 tháng 11 năm 2016, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An tổ chức nghiệm thu Giáo trình Ký- Xướng âm do Tác giả Lê Thị Hồng Hoa chủ biên. ThS. Vũ Tiến Vinh làm chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Giáo trình Ký- Xướng âm (dành cho bậc Cao đẳng Âm nhạc) được biên soạn dựa vào nội dung các kiến thức âm nhạc cơ bản như: Lý thuyết Âm nhạc cơ bản, cách đọc nhạc (Xướng âm), cách ghi nhạc (Ký âm)... nhằm tạo sự thống nhất trong giảng dạy môn học. Phần Lý thuyết âm nhạc sẽ chỉ giới thuyết những kiến thức cơ bản và tập trung nhiều thời lượng hơn cho phần thực hành.

 Giáo trình được biên soạn dành cho đào tạo trình độ Cao đẳng các ngành: Biểu diễn nhạc cụ dân tộc, biểu diễn nhạc cụ phương Tây, Chuyên ngành Thanh nhạc. Kết cấu Giáo trình gồm 3 phần với 18 đơn vị học trình. Giáo trình trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất về kỹ thuật xướng âm.

Sau khi nghe tác giả trình bày tóm tắt giáo trình, Hội đồng đã nghe ý kiến nhận xét và góp ý của các thành viên về nội dung, cấu trúc của giáo trình, đối tượng sử dụng, khả năng áp dụng thực tiễn.

Theo Hội đồng, giáo trình phù hợp với chương trình đào tạo chuyên ngành. Kết cấu nội dung khoa học, dung lượng phù hợp với thực tiễn của giáo trình. Giáo trình có giá trị thực tiễn cao, đáp ứng tốt nhu cầu học tập của sinh viên và của cán bộ giảng dạy, phù hợp với mục tiêu đào tạo, đảm bảo chuẩn về kiến thức, trung thực với đề cương chi tiết học phần. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng góp ý thêm những điểm hạn chế và yêu cầu tác giả sửa chữa: Sửa bìa theo đúng quy chuẩn, cần có phần thực hành, bài tập ở cuối mỗi chương/bài học, bổ sung câu hỏi ôn tập học phần...

Hội đồng bỏ phiếu đánh giá xếp loại đề tài đạt loại xuất sắc. Kết luận phiên nghiệm thu, ThS. Vũ Tiến Vinh, Chủ tịch Hội đồng yêu cầu tác giả tiếp thu đầy đủ những ý kiến đánh giá, nhận xét của Hội đồng để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện tài liệu giảng dạy,  góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

Liên kết hữu ích

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2020

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ

THÔNG BÁO HỌC SINH, SINH VIÊN

VĂN BẢN

Điểm thi

Thiết kế website tại Vinh

công ty quảng cáo tại nghệ an