Nghiệm thu Tập bài giảng Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam

Ngày 25/11/2016, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An tổ chức nghiệm thu Tập bài giảng Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam của ThS. Lê Thị Xuân - Giảng viên khoa Mỹ thuật.

Tập bài giảng nhằm Trang bị cho sinh viên sự hiểu biết về gía trị nghệ thuật tạo hình, giá trị nghệ thuật dân tộc Việt Nam. Giúp cho sinh viên hiểu được một cách tổng quát về tiến trình lịch sửvà những thành tựu của mỹ thuật Việt Nam từ mỹ thuật nguyên thủy đến giai đoạn mỹ thuật hiện đại, nhằm cung cấp cho sinh viên giá trị văn học và giá trị tinh thần của các nền nghệ thuật đó. Cần chú ý đến nền mỹ thuật cận hiện đại Việt Nam. Nâng cao được sự hiểu biết nghệ thuật tạo hình và nền văn hóa trong nước cũng như nâng cao tinh thần dân tộc và vận dụng các kiến thức đã học vào công tác giảng dạy.

Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản, những sự kiện, vấn đề, nội dung cơ bản của lịch sử mỹ thuật Việt Nam sẽ được lần lượt trình bày, phân tích, đánh giá qua từng bài học cụ thể, qua đó hình thành cho sinh viên ý thức học tập, phương pháp học tập cũng như phương pháp tự học, tự nghiên cứu.

Thông qua môn học, sinh viên lĩnh hội được những kiến thức cơ sở, nền tảng giúp người học tiếp cận nhiều phân môn mỹ thuật khác như: Mỹ thuật học, Phương pháp dạy học mỹ thuật. Sinh viên có khả năng thuyết trình một vấn đề thuộc lĩnh vực cơ bản của lịch sử mỹ thuật Việt Nam.Nâng cao khả năng nhận thức, đánh giá, phê bình trước các tác phẩm mỹ thuật trong cuộc sống.

Kết cấu tài liệu gồm 6 chương:

Chương I: Mỹ thuật Việt Nam thời Nguyên thủy và thời Dựng nước

Chương II: Mỹ thuật thời kỳ Phong kiến

Chương III: Mỹ thuật Việt Nam thời Pháp thuộc

Chương IV: Mỹ thuật Việt Nam từ 1945 đến nay

Chương V: Tranh dân gian Việt Nam

Chương VI: Giới thiệu một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của Mỹ thuật việt Nam

Hội đồng đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm và khoa học của tác giả. Tài liệu hoàn thành đúng kế hoạch và trung thành với thuyết minh. Đáp ứng tốt nhu cầu của cán bộ giảng dạy và học sinh, sinh viên nhà trường. Tuy nhiên, Hội đồng cũng nhận xét và góp ý cần chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung như: Bổ sung bìa ngoài, danh mục từ viết tắt, bổ sung câu hỏi ôn tập, bài tập cuối mỗi chương,... Lỗi đánh tiểu mục, font chữ

Hội đồng cũng đã tiến hành bỏ phiếu và nhất trí nghiệm thu tập bài giảng trên cơ sở có chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện tập bài giảng.

Kết quả của đề tài được hội đồng xếp loại tốt với 92 điểm.

Liên kết hữu ích

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2020

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ

THÔNG BÁO HỌC SINH, SINH VIÊN

VĂN BẢN

Điểm thi

Thiết kế website tại Vinh

công ty quảng cáo tại nghệ an