NGHIỆM THU GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC QUẢN LÝ VĂN HOÁ

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2017, sáng nay, ngày 12 tháng 12 năm 2017, Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở Trường CĐ VHNT Nghệ An tổ chức nghiệm thu giáo trình Tâm lý học quản lý của Th.S. Lê Hồng Lợi, giảng viên khoa Lý luận đại cương.

            Hội đồng đã nghe  Th.S Lê Hồng Lợi, Chủ nhiệm đề tài - trình bày tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu, biên soạn. Giáo trình được đăng ký biên soạn trong ba năm (2015 - 2018). Năm 2015 - hoàn thành đề cương chi tiết; Năm 2016, năm 2017: hoàn thành giáo trình. Giáo trình bao gồm 5 chương. Mục tiêu của giáo trình Tâm lý học quản lý nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tâm lý học quản lý nói chung và tâm lý cá nhân, tâm lý xã hội với tư cách là chủ thể của hoạt động quản lý văn hóa nghệ thuật nói riêng. Để có được giáo trình này, trong những năm qua, tác giả đã trực tiếp giảng dạy và nghiên cứu sâu về học phần này cùng với sự  tham khảo nhiều giáo trình của các trường đại học lớn. Điểm mới của giáo trình là phần dẫn liệu, minh chứng cũng như hệ thống câu hỏi ôn tập liên quan đến ngành học Quản lý văn hóa của nhà trường.

            Các thành viên Hội đồng đã tập trung thảo luận, đưa ra các ý kiến nhận xét về những ưu điểm, những kết quả mà giáo trình đạt được đồng thời khẳng định giáo trình đã được biên soạn nghiêm túc, công phu, có tính lý luận và thực tiễn cao, là tài liệu có giá trị tham khảo tốt cho nhà trường cũng như đội ngũ giảng viên trong nghiên cứu, giảng dạy khoa học quản lý, tâm lý quản lý. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế của giáo trình như lỗi đánh máy, in ấn...Một số thuật ngữ quan trọng như tâm lý học quản lý, tâm lý học quản lý văn hóa chưa được làm sáng rõ.

            Tại buổi làm việc, Th.S Lê Hồng Lợi đã trả lời, làm sáng tỏ những vấn đề mà Hội đồng yêu cầu, đồng thời trân trọng cảm ơn những ý kiến đánh giá khách quan, xác đáng của các thành viên Hội đồng nghiêm thu đã chỉ ra, giúp tác giả  tiếp tục bổ sung, điều chỉnh để giáo trình có chất lượng tốt hơn.

             Hội đồng bỏ phiếu đánh giá xếp loại đề tài đạt loại xuất sắc. Kết luận phiên nghiệm thu, TS Phạm Mai Chiên, Chủ tịch Hội đồng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của giáo trình. TS Mai Chiên yêu cầu tác giả tiếp thu đầy đủ những ý kiến đánh giá, nhận xét của Hội đồng để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện giáo trình đạt chất lượng cao hơn và sớm đưa vào thực hiện, phục vụ hiệu quả cho công tác đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường.

 

 

Liên kết hữu ích

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2020

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ

THÔNG BÁO HỌC SINH, SINH VIÊN

VĂN BẢN

Điểm thi

Thiết kế website tại Vinh

công ty quảng cáo tại nghệ an