Trường CĐ VHNT Nghệ An tham dự tập huấn các phương pháp xây dựng quy chế lương và trả lương tăng thêm trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước

Nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị có liên quan cập nhật, nắm vững và thực hiện đúng các quy định mới nhất liên quan đến chính sách lao động, phương pháp xây dựng quy chế tiền lương và trả lương tăng thêm trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước, cũng như giải đáp các thắc mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện, ngày 4 -5/4/2019, Trường CĐ VHNT Nghệ An tham dự tập huấn các phương pháp xây dựng quy chế lương và trả lương tăng thêm trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước do Bộ LĐ TB&XH tổ chức.

Đây cũng là một trong những lớp đầu tiên được tổ chức bởi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Giảng viên của lớp tập huấn là Th.S Vũ Thị Hải Yến CVCC- Bộ Tài chính và TS Trần Quốc Việt, Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội.

Tham gia tập huấn có 50 học viên là lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp nhà nước; Trưởng/phó phòng tổ chức hành chính, phòng kế toán tài chính; Cán bộ theo dõi về lao động, tiền lương khu vực miền Bắc và miền Trung.
Nội dung tập huấn tập trung vào một số vấn đề về
quản lý tài chính đơn vị sự nghiệp công lập; một số điểm mới ở Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm; Xây dựng hệ thống trả lương trong đơn vị sự nghiệp; giải đáp các vướng mắc của các đơn vị.

Hiện nay, Ban Chỉ đạo Trung ương về “Cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi với người có công” đã triển khai khảo sát chính sách tiền lương ở nhiều bộ, ngành, đơn vị. Chính sách lương đối với cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) phải bảo đảm giá trị thực của tiền lương và từng bước cải thiện theo sự phát triển của kinh tế – xã hội. Đồng thời, tiền lương phải bảo đảm cuộc sống của CBCCVC, NLĐ và có tích lũy; trả lương theo vị trí việc làm gắn với số lượng, chất lượng, năng suất thực hiện công vụ, công việc được giao; coi việc trả lương cho CBCCVC, NLĐ đủ, đúng cả về số lượng, chất lượng thực hiện nhiệm vụ là thực hiện đầu tư cho phát triển. Mức tiền lương được hưởng phải tương xứng với giá trị sức lao động được thị trường thanh toán.
Một trong những giải pháp cải cách tiền lương là đẩy mạnh cơ chế tự chủ đối với các ĐVSNCL, hạn chế bao cấp trong hoạt động của các đơn vị này; giảm mạnh số người hưởng lương từ ngân sách nhà nước mới có điều kiện cải cách tiền lương khu vực hành chính nhà nước. Song song với việc đẩy mạnh cơ chế tự chủ, chính sách về lương cũng sẽ thay đổi, nhằm đảm bảo NLĐ được trả lương xứng đáng với kết quả làm việc.
Bà Vũ Thị Hải Yến, Trưởng phòng Sự nghiệp y tế, Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp Bộ Tài chính cho biết, trong thời gian tới, sẽ thực hiện chi trả lương theo mức độ tự chủ của đơn vị. Cụ thể, đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư được quyền quyết định số lượng người làm việc, tiền lương theo kết quả hoạt động; được Nhà nước hỗ trợ về thuế, phí để tăng cường năng lực tài chính và khả năng tự cân đối.
Đơn vị đã tự chủ về tài chính (nhóm 1, nhóm 2) được trả lương theo kết quả hoạt động, trong đó, cần quy định rõ trả lương theo doanh nghiệp loại hình gì; tiền lương được hạch toán vào chi phí; đồng thời bỏ quỹ bổ sung thu nhập đối với loại hình này cho phù hợp với cơ chế như doanh nghiệp.

Đơn vị nhóm 3 - đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, được thực hiện trả lương theo ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp theo quy định hiện hành; đối với phần tăng thu, tiết kiệm chi, được trích lập các quỹ bổ sung thu nhập và phát triển hoạt động sự nghiệp. Đơn vị nhóm 4 - đơn vị sự nghiệp được Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, thực hiện cơ chế khoán chi, quy định khoán theo mức trần từng khoản chi, khoán theo khối lượng công việc, nhiệm vụ được giao, vị trí việc làm…

Bên cạnh đó, thông qua lớp tập huấn, học viên còn được cập nhật, phổ biến một số và giải đáp các vướng mắc trong quá trình thực hiện chi trả lương ở các đơn vị.

 

Liên kết hữu ích

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2020

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ

THÔNG BÁO HỌC SINH, SINH VIÊN

VĂN BẢN

Điểm thi

Thiết kế website tại Vinh

công ty quảng cáo tại nghệ an