Quá trình hình thành và phát triển

1. Năm thành lập: 1967

2. Các mã ngành đào tạo hiện nay

- Quản lý Văn hóa

- Hướng dẫn Du lịch

- Khoa học Thư viện

- Múa

3. Lịch sử phát triển

Khoa Nghiệp vụ Văn hóa và Du lịch (tiền thân là Khoa Quản lý Văn hóa), là địa chỉ quen thuộc và có uy tín trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho cơ sở. Từ ngày thành lập đến nay, Khoa đã trải qua 5 giai đoạn phát triển

Giai đoạn 1 (1967 - 1978)

Đào tạo năng khiếu nghệ thuật hệ sơ cấp gồm các ngành: Văn hóa quần chúng, Sân khấu, Múa, Âm nhạc cho các đoàn văn công và các Trung tâm Văn hóa tỉnh, huyện và công nông trường, xí nghiệp cho 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Giai đoạn 2 (1978 - 1993)

- Khoa Sân khấu và Múa: Đào tạo cán bộ Đạo diễn sân khấu (hệ trung cấp 3 năm); Đào tạo chuyên ngành diễn viên sân khấu (kịch nói, kịch hát dân ca, Chèo) hệ trung cấp 3 năm; Đào tạo chuyên ngành diễn viên múa hệ trung cấp 3 năm.

- Khoa Thư viện: Đào tạo cán bộ thư viện hệ trung cấp 3 năm cho các Trung tâm, Thư viện tỉnh, huyện và các cơ quan, trường học, các công nông trường, xí nghệp.

Khoa Văn hóa quần chúng: Đào tạo cán bộ văn hóa quần chúng, thông tin cổ động hệ trung cấp 3 năm cho các Trung tâm văn hóa tỉnh, huyện, xã và các công nông trường, xí nghiệp.

Giai đoạn 3 (1993 - 2003)

Khoa Văn hóa quần chúng: Mục tiêu đào tạo của khoa là đào tạo cán bộ Văn hóa quần chúng, Thư viện, Du lịch, Nếp sống văn hóa, Phát hành sách, Diễn viên sân khấu và Múa.

Giai đoạn 4 (2004 - 2012)

Sau khi trường được nâng cấp lên cao đẳng, đổi tên là Khoa Quản lý Văn hóa; Bắt đầu mở hệ đào tạo cử nhân cao đẳng cho cán bộ Quán lý văn hóa, Thư viện, Du lịch. Tiếp tục đào tạo các ngành Múa, Dân ca hệ Trung cấp.

Giai đoạn 5 (Từ năm 2012 đến nay)

Năm 2012, nhân dịp kỷ niệm 45 năm thành lập trường, cùng với sự chuyển đổi cơ cấu tổ chức chung, một lần nữa Khoa được đổi tên thành Khoa Nghiệp vụ Văn hóa và Du lịch. Ngoài việc đào tạo các mã ngành cao đẳng Khoa học Thư viện, Quản lý Văn hóa, Hướng dẫn viên Du lịch, Trung cấp Múa, Khoa còn tổ chức đào tạo các lớp nghề ngắn hạn như: Nấu ăn, Nghiệp vụ Buồng, Bàn, Bar, Nghiệp vụ Nhà hàng Khách sạn,...

Trong gần 50 năm qua, Khoa đã đào tạo cho xã hội hàng ngàn cán bộ Văn hóa quần chúng, Quản lý Văn hóa, Thư viện, Du lịch, Diễn viên Sân khấu, Diễn viên kịch hát dân ca và Múa cho cơ sở và các đoàn nghệ thuật. Nhiều sinh viên ra trường đã và đang giữ các vị trí lãnh đạo và chuyên môn chủ chốt tại các đơn vị, tổ chức văn hóa nghệ thuật ở cơ sở.

Giảng viên và sinh viên của Khoa đã hợp tác với các khoa tham gia dàn dựng và biểu diễn các chương trình ca múa nhạc tại liên hoan tiếng hát học sinh, sinh viên toàn quốc, sự kiện kỷ niệm các ngày lễ của tỉnh, tham gia và đạt giải cao tại Hội thi tài năng trẻ học sinh sinh viên các trường Văn hóa Nghệ thuật,... Khoa cũng đã xây dựng nhiều chương trình sân khấu hóa, lễ hội, sinh hoạt văn hóa cho nhiều cơ quan và địa phương.

Bài viết mới

Tin tức nổi bật