XÉT DUYỆT THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NĂM 2017- KHOA NGHIỆP VỤ VĂN HÓA VÀ DU LỊCH

Chiều ngày 23 tháng 2 năm 2017, tại phòng họp tầng 3, nhà Hiệu bộ, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An đã tổ chức xét duyệt tên đề tài và thuyết minh đề cương cho các công trình nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2017 thuộc Khoa Nghiệp vụ văn hóa và Du lịch. Chủ tịch Hội đồng: TS. Phạm Mai Chiên, Trưởng Phòng Khoa học & Đối ngoại; Thư ký: ThS. Trương Thị Mai, Chuyên viên phòng KH&ĐN.

Năm 2017, Khoa Khoa Nghiệp vụ văn hóa và Du lịch đăng ký thực hiện 06 công trình cấp trường là các giáo trình, tập bài giảng phục vụ nhu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu của giảng viên, sinh viên nhà trường.

6 đề tài được xét duyệt năm 2017 bao gồm:

Giáo trình Nghiệp vụ lữ hành - ThS. Nguyễn Thị Lương

Giáo trình Nghiệp vụ hướng dẫn Du lịch - ThS. Hoàng Văn Hiếu

Tập bài giảng môn Nghiệp vụ Lễ tân - ThS. Phạm Thị Kiều Oanh

Giáo trình thư mục - CN. Lê Thị Phi Nga

Phát triển kiến thức thông tin cho sinh viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An -  ThS. Võ Thúy Ngọc

Biên đạo tác phẩm múa: Vũ điệu sinh sôi- CN. Đậu Thị Hồng Vân

Tại buổi xét duyệt, các chủ nhiệm lần lượt trình bày thuyết minh đề cương của mình. Các thành viên hội đồng nhận xét, đánh giá, góp ý  với mục đích giúp các chủ nhiệm sửa chữa, hoàn thiện thuyết minh đề cương. 
Sau 01 buổi làm việc nghiêm túc, đúng quy chế, 6/6 đề cương được Hội đồng xét duyệt thông qua với kết quả xếp loại tốt. Hội đồng đề nghị các chủ nhiệm hoàn thiện đề cương và triển khai thực hiện đề tài trong năm 2017 theo đúng kế hoạch.

 

Bài viết mới

Tin tức nổi bật