KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUYỂN SINH CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NĂM 2021

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC TUYỂN SINH CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NĂM 2021

          Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An ban hành kế hoạch công tác tuyển sinh Cao đẳng, trung cấp năm 2021, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Đảm bảo tổ chức tuyển sinh cao đẳng, trung cấp năm 2021 tiến hành nghiêm túc, an toàn theo đúng Quy chế tuyển sinh của Nhà trường và Quy chế tuyển sinh hiện hành.

Đảm bảo sự phối hợp giữa các Khoa, Phòng, Trung tâm tham gia thực hiện công tác tuyển sinh theo đúng quy chế và đạt hiệu quả trong thực hiện kế hoạch tuyển sinh.

II. PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH

1. Khu vực tuyển sinh: Tuyển sinh trên cả nước

2. Trình độ cao đẳng: 210 chỉ tiêu

2.1. Nhóm ngành Văn hóa, Du lịch: Quản lý văn hóa, Khoa học thư viện, Hướng dẫn du lịch, Kỹ thuật chế biến món ăn, Quản trị nhà hàng, Quản trị khách sạn, Quản trị lữ hành thực hiện xét tuyển theo phương án: Sử dụng điểm trung bình chung năm học lớp 12 THPT:

a) Tổ hợp môn xét tuyển: Văn, Sử, Địa (C00) hoặc Toán, Văn, Tiếng Anh (D01).

b) Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào:

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

- Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển đạt 15.0 điểm trở lên và các môn đạt từ 5.0 điểm trở lên.

2.2. Nhóm ngành Nghệ thuật: Thanh nhạc, Biểu diễn nhạc cụ truyền thống, Biểu diễn nhạc cụ phương tây, Đồ họa, Hội họa thực hiện xét tuyển kết hợp thi tuyển theo phương án:

a) Xét tuyển điểm Trung bình chung môn Ngữ văn năm học lớp 12 ở THPT và thi 2 môn năng khiếu:

b) Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào:

+ Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

+ Điểm Trung bình chung môn Ngữ văn năm học lớp 12 phải đạt từ 5.0 điểm trở lên;

+ Tổng điểm 3 môn đạt 15.0 điểm trở lên (chưa nhân hệ số) và không có môn nào bị điểm 0 (không).

3. Trình độ trung cấp: 210 chỉ tiêu

a) Các ngành đào tạo: Thanh nhạc, Biểu diễn nhạc cụ truyền thống, Biểu diễn nhạc cụ phương tây, Hội họa, Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc, Nghệ thuật biểu diễn dân ca

b) Phương án tuyển sinh: Thi tuyển 2 môn năng khiếu.

III. THỜI GIAN, HỒ SƠ, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ

1. Thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh:

Từ ngày 15/04/2021 đến 12/10/2021.

2. Thời gian tổ chức thi tuyển sinh:

Đợt 1: Từ ngày 17/07/2021 đến 19/07/2021

Đợt 2: Từ ngày 21/08/2021 đến 23/08/2021

Đợt 3: Từ ngày 16/10/2021 đến 18/10/2021

3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển, thi tuyển

a. Hồ sơ đăng ký xét tuyển, thi tuyển:

a1) Hồ sơ ĐKDT hệ Cao đẳng (3 năm), gồm có:

- Phiếu đăng kí tuyển sinh (tải từ website: vhna.edu.vn);

- Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (bản sao có công chứng);

- Học bạ THPT (bản sao có công chứng);

- CMND (bản sao có công chứng);

- Các giấy tờ xác nhận ưu tiên (nếu có);

- Hai (02) ảnh cỡ 3x4 có ghi họ, tên và ngày, tháng, năm sinh của thí sinh ở mặt sau.

a2) Hồ sơ ĐKDT hệ Trung cấp (2 năm), gồm có:

- Phiếu đăng kí tuyển sinh (tải từ website: vhna.edu.vn);

- Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (bản sao có công chứng);

- Học bạ THPT (bản sao có công chứng);

- CMND (bản sao có công chứng);

- Các giấy tờ xác nhận ưu tiên (nếu có);

- Hai (02) ảnh cỡ 3x4 có ghi họ, tên và ngày, tháng, năm sinh của thí sinh ở mặt sau.

a3) Hồ sơ ĐKDT hệ Trung cấp (3 năm), gồm có:

- Phiếu đăng kí tuyển sinh (tải từ website: vhna.edu.vn);

- Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS (bản sao có công chứng);

- Giấy khai sinh hoặc CMND (bản sao có công chứng);

- Các giấy tờ xác nhận ưu tiên (nếu có);

- Hai (02) ảnh cỡ 3x4 có ghi họ, tên và ngày, tháng, năm sinh của thí sinh ở mặt sau.

a4) Hồ sơ ĐKDT hệ Trung cấp (6 năm), gồm có:

- Phiếu đăng kí tuyển sinh (tải từ website: vhna.edu.vn);

- Học bạ Tiểu học hoặc THCS (bản sao có công chứng);

- Giấy khai sinh (bản sao có công chứng);

- Các giấy tờ xác nhận ưu tiên (nếu có);

- Hai (02) ảnh cỡ 3x4 có ghi họ, tên và ngày, tháng, năm sinh của thí sinh ở mặt sau.

a5) Hồ sơ ĐKDT hệ Trung cấp, cao đẳng (văn bằng 2), gồm có:

- Phiếu đăng kí tuyển sinh (tải từ website: vhna.edu.vn);

- Bằng tốt nghiệp THPT (bản sao có công chứng);

- Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng (bản sao có công chứng);

- Bảng điểm trung cấp, cao đẳng (bản sao có công chứng);

- Chứng minh thư nhân dân (bản sao có công chứng);

- Các giấy tờ xác nhận ưu tiên (nếu có);

- Hai (02) ảnh cỡ 3x4 có ghi họ, tên và ngày, tháng, năm sinh của thí sinh ở mặt sau.

a6) Hồ sơ ĐKDT liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng, gồm có:

- Phiếu đăng kí tuyển sinh (tải từ website: vhna.edu.vn);

- Bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

- Bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp cùng ngành, nghề ĐKDT hoặc bản sao bằng tốt nghiệp cao đẳng ngành, nghề khác ngành, nghề ĐKDT;

- Bản sao bảng điểm trung cấp hoặc cao đẳng;

- Các giấy tờ xác nhận ưu tiên (nếu có);

- Hai (02) ảnh cỡ 3x4 có ghi họ, tên và ngày, tháng, năm sinh của thí sinh ở mặt sau.

4. Địa điểm nhận hồ sơ

Phòng đào tạo, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An, số 253, Phùng Chí Kiên, Hưng Lộc, Tp Vinh, Nghệ An.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Tổ chức thực hiện và phân công nhiệm vụ cụ thể như sau:

STT

Nội dung

Chủ trì

Phối hợp

Thời gian

1

Tổ chức hội nghị về công tác tuyển sinh năm 2021

ĐT

Các Khoa, Phòng, Trung tâm

Tháng 3/2021

2

Tư vấn, tuyên truyền công tác tuyển sinh năm 2021

Ban chuyên trách tuyển sinh

Các Khoa, Phòng, Trung tâm

Từ tháng 03 đến 10/2021

3

Tham gia, triển khai các cuộc họp, tập huấn liên quan đến TS năm 2021 do Bộ, Sở LĐTB&XH tổ chức

BGH

ĐT

Từ tháng 02 đến 11/2021

4

Xây dựng Quy chế tuyển sinh năm 2021

ĐT

Các đơn vị liên quan

Tháng 02/2021 đến 03/2021

5

Kế hoạch tuyển sinh, Thông báo TS năm 2021

ĐT

HCTH,

BBT Website

Từ tháng 02 đến 10/2021

6

Dự trù VVP TS CĐ, TrC năm 2021

ĐT

Tài vụ

Trước 01/04/2021

7

Nhận hồ sơ ĐKDT năm 2021

ĐT

HCTH

Từ 15/04 đến hết ngày 12/10/2021

8

Công bố tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2021 trên Website của Nhà trường

ĐT

- Phòng TTKT-ĐBCL-KH&HTQT

- BBT Website

Trước ngày 25/07/2021

9

Tải dữ liệu thí sinh đăng ký xét tuyển, thi tuyển từ cổng thông tin tuyển sinh của Bộ LĐTB&XH

ĐT

- Phòng TTKT-ĐBCL-KH&HTQT

Từ ngày 15/04 đến 12/10/2021

10

In ấn các văn bản, tài liệu cho TS các ngành năng khiếu năm 2021

ĐT

HCTH

- Đợt 1: Trước ngày 15/07/2021

- Đợt 2: Trước ngày 18/08/2021

- Đợt 3: Trước ngày 14/10/2021

11

Xử lý dữ liệu ĐK dự thi năng khiếu

ĐT

HCTH

- Đợt 1: Trước ngày 15/07/2021

- Đợt 2: Trước ngày 18/08/2021

- Đợt 3: Trước ngày 14/10/2021

12

Báo cáo Bộ LĐTB&XH, Sở LĐTB&XH các vấn đề về TS CĐ, TC các ngành năng khiếu năm 2021

ĐT

HCTH

- Đợt 1: Trước ngày 15/07/2021

- Đợt 2: Trước ngày 18/08/2021

- Đợt 3: Trước ngày 14/10/2021

13

Chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác thi (3 đợt thi)

ĐT

HCTH

Trong tháng 7,8& 10/2021

14

Lập hồ sơ điểm thi, phòng thi, in giấy báo dự thi cho thí sinh

ĐT

HCTH

- Đợt 1: Từ 01/07 đến 12/07/2021

- Đợt 2: Từ 10/08 đến 21/08/2021

- Đợt 3: Từ 05/10 đến 15/10/2021

15

Dự trù kinh phí TS các ngành năng khiếu (3 đợt)

ĐT

Tài vụ

Trong tháng 7,8& 10/2021

16

Xúc tiến công tác đề thi (3 đợt thi)

HĐTS

Các khoa chuyên môn

Trong tháng 7,8& 10/2021

17

Gửi Giấy báo dự thi cho thí sinh

ĐT

HCTH

- Đợt 1: Trước ngày 10/07/2021

- Đợt 2: Trước ngày 12/8/20210

- Đợt 3: Trước ngày 09/10/2021

18

Ra quân, hỗ trợ công tác tuyển sinh 2021

ĐTN

ĐT, HSSV, HCTH

Tháng 7,8 & 10/2021

19

Ra các QĐ về TS CĐ năm 2021

ĐT

HCTH

Từ tháng 2 đến tháng 11/2021

20

Chuẩn bị QĐ và VPP cho Ban đề thi và Ban chấm thi

ĐT

HCTH

Trước 30/6/2021

21

Gửi giấy mời các cơ quan, cá nhân có liên quan

ĐT

HCTH

Tháng 7,8 & 10/2021

22

Lập danh sách CBCT (3 đợt)

ĐT

HCTH

Tháng 7,8 & 10/2021

23

Họp Hội đồng tuyển sinh phiên thứ 1 các đợt

HĐTS

Các đơn vị liên quan

- Đợt 1: Trước ngày 13/07/2021

- Đợt 2: Trước ngày 15/08/2021

- Đợt 3: Trước ngày 10/10/2021

24

- Họp toàn thể cơ quan triển khai công tác TS.

- Tập huấn Nghiệp vụ coi thi, chấm thi cho CB.

- Ban G/hiệu

- ĐT

Các cá nhân, đơn vị liên quan

Trước ngày 13/07/2021

25

- Xử lý, đính chính sai sót

- Kiểm tra các điều kiện cần thiết phục vụ thi TS

ĐT

HCTH, HSSV, ĐTN

- Đợt 1: Trước ngày 15/07/2021

- Đợt 2: Trước ngày 18/08/2021

- Đợt 3: Trước ngày 13/10/2021

26

Tổ chức thi các ngành năng khiếu với các tổ hợp môn: N00, M00, H00

BCĐ TS

Các đơn vị liên quan

- Đợt 1: Từ ngày 17/07 đến ngày 19/07/2021

- Đợt 2: Từ ngày 21/08 đến ngày 23/08/2021

- Đợt 3: Từ ngày 16/10 đến ngày 18/10/2021

27

Xử lý điểm môn Ngữ Văn của thí sinh dự thi các ngành năng khiếu

ĐT

Ban thư ký

- Đợt 1: Trước ngày 15/07/2021

- Đợt 2: Trước ngày 18/08/2021

- Đợt 3: Trước ngày 14/10/2021

28

Họp Hội đồng tuyển sinh phiên 2 các đợt

HĐTS

Các thành viên liên quan

- Đợt 1: Trước ngày 20/07/2021

- Đợt 2: Trước ngày 30/08/2021

- Đợt 3: Trước ngày 30/10/2021

29

Công bố kết quả TS năng khiếu năm 2021 trên các thông tin đại chúng, báo cáo kết quả về Bộ LĐTBXH, Sở LĐTBXH

HĐTS

Các đơn vị liên quan

- Đợt 1: Trước ngày 28/07/2021

- Đợt 2: Trước ngày 30/08/2021

- Đợt 3: Trước ngày 30/10/2021

30

Gửi giấy chứng nhận kết quả thi CĐ, phiếu báo điểm của thí sinh không trúng tuyển các ngành năng khiếu

HĐTS

Các đơn vị liên quan

- Đợt 1: Trước ngày 28/07/2021

- Đợt 2: Trước ngày 30/08/2021

- Đợt 3: Trước ngày 30/10/2021

31

Xử lý dữ liệu, công bố tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào, Bộ LĐTB&XH, Sở LĐTBXH biên bản điểm trúng tuyển và công bố điểm chuẩn cho từng ngành thi năng khiếu năm 2021.

ĐT

Các đơn vị liên quan

- Đợt 1: Trước ngày 28/07/2021

- Đợt 2: Trước ngày 30/08/2021

- Đợt 3: Trước ngày 30/10/2021

32

Công bố điểm trúng tuyển, gửi Giấy báo trúng tuyển cho thí sinh dự thi các ngành năng khiếu.

ĐT

HCTH, HSSV

- Đợt 1: Trước ngày 28/07/2021

- Đợt 2: Trước ngày 05/09/2021

- Đợt 3: Trước ngày 05/11/2021

33

Xử lý hồ sơ xét tuyển, công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng (dành cho các ngành khối văn hóa)

ĐT

HCTH, HSSV

- Đợt 1: Trước ngày 28/07/2021

- Đợt 2: Trước ngày 05/09/2021

- Đợt 3: Trước ngày 05/11/2021

34

Gửi Giấy báo trúng tuyển cho thí sinh xét tuyển (các khối ngành văn hóa)

Chủ tịch HĐTS

HCTH, CTHSSV

- Đợt 1: Trước ngày 28/07/2021

- Đợt 2: Trước ngày 05/09/2021

- Đợt 3: Trước ngày 05/11/2021

35

Họp tổng kết công tác tuyển sinh năm 2021

HĐTS

Các thành viên liên quan

Trước ngày 30/11/2021

36

Công tác Hậu kiểm TS năm 2021

ĐT

Thanh tra TS do BGH chỉ đạo

Trước 30/12/2021

37

Báo cáo kết quả TS 2021 về Bộ, Sở

ĐT

 

Trước 30/12/2021

 

Bài viết mới

Liên kết hữu ích

THÔNG TIN TUYỂN SINH 2017