THÔNG TIN HỖ TRỢ KỲ THI THPT QUỐC GIA VÀ CÔNG TÁC TUYỂN SINH NĂM 2017

THÔNG TIN HỖ TRỢ KỲ THI THPT QUỐC GIA VÀ CÔNG TÁC TUYỂN SINH NĂM 2017

Tên đơn vị: Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An

Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc:

1. Th.S Nguyễn Thị Thanh Đức - Trưởng phòng Đào tạo

2. Th.S Lê Bá Dương - Chuyên viên phòng Đào tạo

Số điện thoại: 0238 3565882/ 0975571722; 0944513686

Fax: 0238 3569571

Email: phongdaotao.cvv@moet.edu.vn

Địa chỉ Website của đơn vị: www.vhna.edu.vn

Bài viết mới

Liên kết hữu ích

THÔNG TIN TUYỂN SINH 2017