THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN KẾT ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2016 - 2017

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH LIÊN KẾT ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2016 - 2017

                  Được sự ủy quyền của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An thông báo:                       

            Tuyển sinh các lớp Đại học năm học 2016 - 2017 địa điểm đặt tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An;

A. ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC:

1. Điều kiện về văn bằng:

            Những người đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng đúng ngành hoặc ngành phù hợp với ngành đăng ký dự thi (ngành gần/ngành khác).

2. Thời gian đào tạo: 02 năm

3. Ngành đào tạo và môn thi tuyển sinh:

a) Với những thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng trên 36 tháng tính đến thời điểm thi

Ngành đào tạo

Môn cơ bản

Môn cơ sở

Môn chuyên ngành

Quản lý văn hóa

Cơ sở Văn hóa VN

 

Quản lý nhà nước

về văn hóa

Marketing văn hóa nghệ thuật

Việt Nam học

(CN Văn hóa Du lịch)

Cơ sở Văn hóa VN

 

Di sản văn hóa

Nghiệp vụ du lịch

Thư viện Thông tin

Cơ sở Văn hóa  VN

Thư viện học đại cương

Phân loại tài liệu

Sư phạm Âm nhạc

Ngữ văn, Lý thuyết âm nhạc, Năng khiếu âm nhạc.

Sư phạm Mỹ thuật

Ngữ văn, Hình họa, Bố cục

b) Với những thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng dưới 36 tháng

* Ngành tuyển: Quản lý văn hóa, Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa Du lịch); Thư viện Thông tin (Khoa học thư viện).

- Môn thi: Văn, Sử, Địa

* Ngành tuyển:

- Sư phạm Âm nhạc; môn thi: Ngữ văn, Lý thuyết âm nhạc, Năng khiếu âm nhạc

- Sư phạm Mỹ thuật; môn thi: Ngữ văn, Hình họa, Bố cục

B. ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC

1. Điều kiện về văn bằng:

            Những người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên đúng ngành hoặc ngành phù hợp với ngành đăng ký dự thi (ngành gần/ngành khác).

2. Thời gian đào tạo: 03 năm

3. Ngành đào tạo và môn thi tuyển sinh:

a) Với những thí sinh đã tốt nghiệp Trung cấp trên 36 tháng tính đến thời điểm thi

Ngành đào tạo

Môn cơ bản

Môn cơ sở

Môn chuyên ngành

Quản lý văn hóa

Cơ sở Văn hóa

Việt Nam

Quản lý nhà nước

về văn hóa

Marketing văn hóa nghệ thuật

Việt Nam học

(CN Văn hóa Du lịch)

Cơ sở Văn hóa

Việt Nam

Di sản văn hóa

Nghiệp vụ du lịch

Thư viện Thông tin

Cơ sở Văn hóa VN

Thư viện học đại cương

Phân loại tài liệu

Sư phạm Âm nhạc

Ngữ văn, Lý thuyết âm nhạc, Năng khiếu âm nhạc.

Sư phạm Mỹ thuật

Ngữ văn, Hình họa, Bố cục

b) Với những thí sinh đã tốt nghiệp Trung cấp dưới 36 tháng

* Ngành tuyển: Quản lý văn hóa, Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa Du lịch); Thư viện Thông tin (Khoa học thư viện)

- Môn thi: Văn, Sử, Địa

* Ngành tuyển:

- Sư phạm Âm nhạc; môn thi: Ngữ văn, Lý thuyết âm nhạc, Năng khiếu âm nhạc

- Sư phạm Mỹ thuật; môn thi: Ngữ văn, Hình họa, Bố cục

C. ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

1. Điều kiện về văn bằng:

            Những người đã có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề hoặc tương đương.

2. Thời gian đào tạo: 04 năm

3. Ngành đào tạo và môn thi tuyển sinh:

* Ngành tuyển: Quản lý văn hóa, Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa Du lịch); Thư viện Thông tin (Khoa học thư viện)

- Môn thi: Văn, Sử, Địa

* Ngành tuyển:  

- Sư phạm Âm nhạc; môn thi: Ngữ văn, Năng khiếu Âm nhạc

- Sư phạm Mỹ thuật; môn thi: Ngữ văn, Hình họa, Bố cục

D. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

Học viên học tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An theo một trong các hình thức: 2 kỳ/năm; các ngày cuối tuần; 10 ngày/tháng, học vào 3 tháng hè… theo đề nghị của học viên.

E. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ VÀ TỔ CHỨC THI

1. Hồ sơ tuyển sinh: Thí sinh mua và nạp hồ sơ tuyển sinh tại Phòng Đào tạo - Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An, số 35 đường Phùng Chí Kiên, Hưng Lộc, Tp Vinh, Nghệ An; Điện thoại 0383.565.882 - Email: phongdaotao.cvv@moet.edu.vn

2. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo

3. Thời gian thi: 30/05/2016

Chi tiết xem tệp đính kèm: /Thong bao tuyen sinh lk dai hoc 2016.pdf

Bài viết mới

Liên kết hữu ích

THÔNG TIN TUYỂN SINH 2017