THÔNG BÁO RÀ SOÁT ĐIỂM SINH VIÊN NĂM CUỐI, KẾ HOẠCH ÔN THI, THI TỐT NGHIỆP NĂM 2018.

CHI TIẾT XEM TỆP ĐÍNH KÈM:

/Thông báo rà soát điểm sv năm cuối 2018.pdf

/Kế hoạch thi ôn thi và thi tốt nghiệp 2018.pdf

/Lịch ôn thi tốt nghiệp năm 2018.pdf

/Lịch thi tốt nghiệp năm 2018.pdf

Bài viết mới

Liên kết hữu ích

THÔNG TIN TUYỂN SINH 2017