THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2017

THÔNG BÁO

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2017

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An thông báo điểm trúng tuyển cao đẳng, trung cấp hệ chính quy đợt 1 năm 2017. Điểm chuẩn này đã bao gồm điểm ưu tiên, điểm khu vực theo Quy chế tuyển sinh cao đẳng, trung cấp hệ chính quy.

TT

Tên ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn

Điểm chuẩn

Điểm trúng tuyển

Điểm môn Chuyên ngành

 

Hệ cao đẳng:

 

 

 

 

1

Sư phạm Mỹ thuật

51140222

Văn, Vẽ màu, Hình họa (hệ số 2)

22.0

5.0

2

Thanh nhạc

6210225

Văn, Thẩm âm, Hát (hệ số 2)

22.0

5.0

3

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

6210216

Văn, Thẩm âm, Đàn (hệ số 2)

22.0

5.0

4

Sư phạm Âm nhạc

51140221

Văn, Thẩm âm, Đàn - Hát (hệ số 2)

22.0

5.0

5

Sư phạm Nhạc - Họa mầm non

51140221

Văn, Hát, Đọc - Kể diễn cảm

18.5

6.0

6

Quản lý văn hóa

6340436

Văn, Sử, Địa

15.0

 

 

Hệ trung cấp:

 

 

 

 

7

Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc (Hệ 2 năm)

5210207

Thẩm âm, Múa (hệ số 2)

16.0

>=5.0

8

Thanh nhạc (hệ 3 năm)

5210225

Thẩm âm, Hát (hệ số 2)

16.0

>=5.0

9

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây (Hệ 3 năm)

5210217

Thẩm âm, Đàn (hệ số 2)

16.0

>=5.0

10

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống (Hệ 3 năm)

5210216

Thẩm âm, Đàn (hệ số 2)

16.0

>=5.0

11

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây (Hệ 6 năm)

5210217

Thẩm âm, Đàn (hệ số 2)

16.0

>=5.0

12

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống (Hệ 6 năm)

5210216

Thẩm âm, Đàn (hệ số 2)

16.0

>=5.0

 

Ghi chú:

- Điểm trúng tuyển đã nhân hệ số.

- Điểm TBC môn Ngữ văn năm lớp 12 >= 5.0 điểm.

- Mỗi đối tượng ưu tiên giảm cách nhau 1.0 điểm; mỗi khu vực giảm cách nhau 0.5 điểm.

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

PGS.TS Phan Mậu Cảnh

Bài viết mới

Liên kết hữu ích

THÔNG TIN TUYỂN SINH 2017