THÔNG BÁO HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN THI TUYỂN SINH NĂNG KHIẾU HỆ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NĂM 2021 - ĐỢT 1

THÔNG BÁO

HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN THI TUYỂN SINH NĂNG KHIẾU

HỆ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NĂM 2021 - ĐỢT 1

- Căn cứ Quy chế tuyển sinh cao đẳng, trung cấp năm 2021 của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An;

- Căn cứ các văn bản hướng dẫn tổ chức học và thi trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid - 19 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh Nghệ An, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An;

- Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid - 19, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An thông báo hình thức và thời gian thi tuyển sinh các môn năng khiếu hệ cao đẳng, trung cấp chính quy năm 2021 - đợt 1 như sau:

1. Hình thức tập trung, thi tuyển:

a). Tập trung: Theo hình thức trực tuyến (Thí sinh sử dụng phần mềm Google Meet của Hội đồng tuyển sinh gửi đến nhóm Zalo theo từng ngành thí sinh đăng ký dự thi).

* Nội dung:

- Phổ biến các quy định và hướng dẫn thí sinh làm bài thi;

- Giải đáp các thắc mắc của thí sinh đăng ký dự thi.

b). Thi tuyển: Thí sinh làm 02 clip/file ghi lại nội dung bài thi của 02 môn năng khiếu gửi đến địa chỉ email đã được quy định của Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An (Có phụ lục hướng dẫn kèm theo).

2. Thời gian:

a) Thời gian tập trung nhận đề thi: Từ 8h00' đến 11h00', Ngày 26/07/2021 (thứ 2)

- Phòng GM01: Thí sinh dự thi năng khiếu hệ cao đẳng, trung cấp các ngành Thanh nhạc, Biểu diễn nhạc cụ phương Tây, Biểu diễn nhạc cụ truyền thống, Nghệ thuật biểu diễn dân ca.

- Phòng GM02: thí sinh dự thi năng khiếu hệ cao đẳng, trung cấp ngành Hội họa và Đồ họa.

- Phòng GM03: thí sinh dự thi năng khiếu hệ cao đẳng, trung cấp ngành Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc.

b) Thời gian thí sinh gửi bài thi: Từ 01/08/2021 đến hết ngày 05/08/2021.

c) Thời gian công bố kết quả thi: Trước ngày 15/08/2021

3. Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An, số 253 Phùng Chí Kiên, Hưng Lộc, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An;

Điện thoại: 02383.565.882; Hotline: 0904234770; 0978261667; 0961173885; 0948912337; 0989458455;

Website: http://vhna.edu.vn; Email: phongdaotao.cvv@moet.edu.vn.

Facebook: https://www.facebook.com/vhntnghean

- Thông tin chi tiết về tuyển sinh được cập nhật thường xuyên trên Website và Facebook của Nhà trường.

 

 

PHỤ LỤC I. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BÀI THI VÀ GỬI CLIP/FILE BÀI DỰ THI CÁC MÔN NĂNG KHIẾU QUA INTERNET CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT NGHỆ AN

(Kèm theo thông báo số: 440/TB-CĐVHNT ngày 09/07/2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An

I. Hệ cao đẳng chính quy

Stt

Ngành đào tạo

Môn thi - Nội dung

Hướng dẫn thực hiện bài thi

Ghi chú

1

Thanh nhạc

Môn 1: Ngữ văn

Xét tuyển kết quả học bạ THPT

- Thời gian tối đa 05 phút/ 1 môn thi/ 1 clip

- Thí sinh tham khảo clip hướng dẫn của Hội đồng tuyển sinh trên website, facebook của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An

- Thí sinh chỉ gửi clip dự thi 01 lần. Sau khi nhận được bài dự thi HĐTS sẽ có phản hồi thông tin lại cho thí sinh.

Môn 2: Thẩm âm: Hát bằng âm La 01 giai điệu trong kho dữ liệu đề thi trên Website của Hội đồng tuyển sinh

Thí sinh làm 02 clip/file ghi lại nội dung hai môn thi năng khiếu

- Yêu cầu: Clip phải rõ hình, rõ tiếng, thể hiện chi tiết được các phần dự thi.

- Các bước thực hiện:

+ Bước 1: Vào địa chỉ (http://vhna.edu.vn) tải đề thi môn 2 (Thẩm âm), chọn đề thi trong ngân hàng đề thi; môn 3 (Thanh nhạc), thí sinh tự chọn 01 bài hát được phép lưu hành để trình bày.

+ Bước 2: Làm 02 clip (Nội dung trong một môn thi phải liền mạch, không cắt ghép chỉnh sửa, môn 2 nói rõ đề tự chọn số mấy, môn 3 giới thiệu tên tác phẩm trình bày; cả hai clip đều không được thể hiện thông tin cá nhân)

+ Bước 3: Đặt tên file clip (thanhnhac_tenmon_tên địa chỉ email).

* Ví dụ: Email người gửi nguyenvana@gmail.com, tên của 02 file sẽ đặt là: thanhnhac_thamam_nguyenvana và thanhnhac_thanhnhac_nguyenvana.

Bước 4: Gửi 02 file/clip và file ảnh bản cam kết vào địa chỉ email: amnhacvhntna@gmail.com

+ Tên chủ đề: Bài dự thi CĐ 2021

+ Nội dung gửi thư: Nguyễn Văn A, SBD, sinh ngày...tháng…năm, địa chỉ, số điện thoại, đính kèm 02 file thanhnhac_thamam_nguyenvana, thanhnhac_thanhnhac_nguyenvana và file ảnh.

Môn 3: Thanh nhạc

Hát 01 bài hát tự chọn với chủ đề quê hương, đất nước, tình yêu, ... theo yêu cầu trong kho dữ liệu đề thi trên Website của Hội đồng tuyển sinh

2

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

Môn 1: Ngữ văn

Xét tuyển kết quả học bạ THPT

- Thời gian tối đa 05 phút/ 1 môn thi/ 1 clip

- Thí sinh tham khảo clip hướng dẫn của Hội đồng tuyển sinh trên website, facebook của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An

- Thí sinh chỉ gửi clip dự thi 01 lần. Sau khi nhận được bài dự thi HĐTS sẽ có phản hồi thông tin lại cho thí sinh.

Môn 2: Thẩm âm: Hát bằng âm La 01 giai điệu trong kho dữ liệu đề thi trên Website của Hội đồng tuyển sinh

Thí sinh làm 02 clip/file ghi lại nội dung hai môn thi năng khiếu

- Yêu cầu: Clip phải rõ hình, rõ tiếng, thể hiện chi tiết được các phần dự thi.

- Các bước thực hiện:

+ Bước 1: Vào địa chỉ (http://vhna.edu.vn) tải đề thi môn 2 (Thẩm âm), chọn đề thi trong ngân hàng đề thi; môn 3 (nhạc cụ), thí sinh tự chọn 01 tác phẩm được phép lưu hành để trình bày.

+ Bước 2: Làm 02 clip (Nội dung trong một môn thi phải liền mạch, không cắt ghép chỉnh sửa, môn 2 nói rõ đề tự chọn số mấy, môn 3 giới thiệu tên tác phẩm trình bày; cả hai clip đều không được thể hiện thông tin cá nhân)

+ Bước 3: Đặt tên file clip (bdnctt_tenmon_tên địa chỉ email).

* Ví dụ: Email người gửi nguyenvana@gmail.com, tên của 02 file sẽ đặt là: bdnctt_thamam_nguyenvana và bdnctt_nhaccu_nguyenvana.

Bước 4: Gửi 02 file/clip và file ảnh bản cam kết vào địa chỉ email: amnhacvhntna@gmail.com

+ Tên chủ đề: Bài dự thi CĐ 2021

+ Nội dung gửi thư: Nguyễn Văn A, SBD, sinh ngày...tháng…năm, địa chỉ, số điện thoại, đính kèm 02 file bdnctt_thamam_nguyenvana và bdnctt_nhaccu_nguyenvana và file ảnh.

Môn 3: Nhạc cụ

.Trình bày 01 tác phẩm trên nhạc cụ tùy chọn (đàn bầu, đàn nguyệt đàn nhị, đàn tranh, sáo trúc…) theo yêu cầu trong kho dữ liệu đề thi trên Website của Hội đồng tuyển sinh

3

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

Môn 1: Ngữ văn

Xét tuyển kết quả học bạ THPT

- Thời gian tối đa 05 phút/ 1 môn thi/ 1 clip

- Thí sinh tham khảo clip hướng dẫn của Hội đồng tuyển sinh trên website, facebook của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An

- Thí sinh chỉ gửi clip dự thi 01 lần. Sau khi nhận được bài dự thi HĐTS sẽ có phản hồi thông tin lại cho thí sinh.

Môn 2: Thẩm âm: Hát bằng âm La 01 giai điệu trong kho dữ liệu đề thi trên Website của Hội đồng tuyển sinh

Thí sinh làm 02 clip/file ghi lại nội dung hai môn thi năng khiếu

- Yêu cầu: Clip phải rõ hình, rõ tiếng, thể hiện chi tiết được các phần dự thi.

- Các bước thực hiện:

+ Bước 1: Vào địa chỉ (http://vhna.edu.vn) tải đề thi môn 2 (Thẩm âm), chọn đề thi trong ngân hàng đề thi; môn 3 (nhạc cụ), thí sinh tự chọn 01 tác phẩm được phép lưu hành để trình bày.

+ Bước 2: Làm 02 clip (Nội dung trong một môn thi phải liền mạch, không cắt ghép chỉnh sửa, môn 2 nói rõ đề tự chọn số mấy, môn 3 giới thiệu tên tác phẩm trình bày; cả hai clip đều không được thể hiện thông tin cá nhân)

+ Bước 3: Đặt tên file clip (bdncpt_tenmon_tên địa chỉ email).

* Ví dụ: Email người gửi nguyenvana@gmail.com, tên của 02 file sẽ đặt là: bdncpt_thamam_nguyenvana và bdncpt_nhaccu_nguyenvana.

+ Bước 4: Gửi 02 file/clip và file ảnh bản cam kết vào địa chỉ email: amnhacvhntna@gmail.com

+ Tên chủ đề: Bài dự thi CĐ 2021

+ Nội dung gửi thư: Nguyễn Văn A, SBD, sinh ngày...tháng…năm, địa chỉ, số điện thoại, đính kèm 02 file bdncpt_thamam_nguyenvana và bdncpt_nhaccu_nguyenvana và file ảnh.

Môn 3: Nhạc cụ

.Trình bày 01 tác phẩm trên nhạc cụ tùy chọn (piano, organ, guitar) theo yêu cầu trong kho dữ liệu đề thi trên Website của Hội đồng tuyển sinh

4

Hội họa

Môn 1: Ngữ văn

Xét tuyển kết quả học bạ THPT

- Thí sinh tham khảo clip hướng dẫn của Hội đồng tuyển sinh trên website, facebook của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An

- Thí sinh chỉ gửi clip dự thi 01 lần. Sau khi nhận được bài dự thi HĐTS sẽ có phản hồi thông tin lại cho thí sinh

Môn 2: Vẽ màu

- Chất liệu: Màu bột/màu Gouache

- Khổ giấy: 30 cm x 40 cm.

Thí sinh làm 02 file ảnh ghi lại nội dung hai môn thi năng khiếu

- Yêu cầu: File ảnh phải rõ hình, thể hiện chi tiết được các phần dự thi.

- Các bước thực hiện:

+ Bước 1: Vào địa chỉ (http://vhna.edu.vn) mục đề thi môn 2 (Vẽ màu), môn 3 (Hình họa), chọn đề thi và tải về.

+ Bước 2: Thực hiện bài theo quy định của đề thi. Chụp ảnh bài thi.

+ Bước 3: Đặt tên file ảnh (hoihoa_tenmon_tên địa chỉ email).

* Ví dụ: Email người gửi nguyenvana@gmail.com, tên của 02 file ảnh sẽ đặt là: hoihoa_vemau_nguyenvana và hoihoa_hinhhoa_nguyenvana.

+ Bước 4: Gửi 02 file ảnh bài thi và file ảnh bản cam kết vào địa chỉ email: mythuatvhntna@gmail.com

+ Tên chủ đề: Bài dự thi CĐ 2021

+ Nội dung gửi thư: Nguyễn Văn A, SBD, sinh ngày...tháng…năm, địa chỉ, số điện thoại, đính kèm 02 file ảnh bài thi hoihoa_vemau_nguyenvana và hoihoa_hinhhoa_nguyenvana và file ảnh bản cam kết.

Môn 3: Hình họa

- Chất liệu: Chì đen.

- Khổ giấy: 30 cm x 40 cm.

5

Đồ họa

Môn 1: Ngữ văn

Xét tuyển kết quả học bạ THPT

- Thí sinh tham khảo clip hướng dẫn của Hội đồng tuyển sinh trên website, facebook của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An

- Thí sinh chỉ gửi clip dự thi 01 lần. Sau khi nhận được bài dự thi HĐTS sẽ có phản hồi thông tin lại cho thí sinh

Môn 2: Vẽ màu

- Chất liệu: Màu bột/màu Gouache

- Khổ giấy: 30 cm x 40 cm.

Thí sinh làm 02 file ảnh ghi lại nội dung hai môn thi năng khiếu

- Yêu cầu: File ảnh phải rõ hình, thể hiện chi tiết được các phần dự thi.

- Các bước thực hiện:

+ Bước 1: Vào địa chỉ (http://vhna.edu.vn) mục đề thi môn 2 (Vẽ màu), môn 3 (Hình họa), chọn đề thi và tải về.

+ Bước 2: Thực hiện bài theo quy định của đề thi. Chụp ảnh bài thi.

+ Bước 3: Đặt tên file ảnh (dohoa_tenmon_tên địa chỉ email).

* Ví dụ: Email người gửi nguyenvana@gmail.com, tên của 02 file ảnh sẽ đặt là: dohoa_vemau_nguyenvana và dohoa_hinhhoa_nguyenvana.

+ Bước 4: Gửi 02 file ảnh bài thi và file ảnh bản cam kết vào địa chỉ email: mythuatvhntna@gmail.com

+ Tên chủ đề: Bài dự thi CĐ 2021

+ Nội dung gửi thư: Nguyễn Văn A, SBD, sinh ngày...tháng…năm, địa chỉ, số điện thoại, đính kèm 02 file ảnh bài thi dohoa_vemau_nguyenvana và dohoa_hinhhoa_nguyenvana và file ảnh bản cam kết.

Môn 3: Hình họa

- Chất liệu: Chì đen.

- Khổ giấy: 30 cm x 40 cm.

II. Hệ trung cấp chính quy

 

Stt

Ngành đào tạo

Môn thi - Nội dung

Hướng dẫn thực hiện bài thi

Ghi chú

1

Thanh nhạc

Môn 1: Thẩm âm: Hát bằng âm La 01 giai điệu trong kho dữ liệu đề thi trên Website của Hội đồng tuyển sinh

Thí sinh làm 02 clip/file ghi lại nội dung hai môn thi năng khiếu

- Yêu cầu: Clip phải rõ hình, rõ tiếng, thể hiện chi tiết được các phần dự thi.

- Các bước thực hiện:

+ Bước 1: Vào địa chỉ (http://vhna.edu.vn) tải đề thi môn 1 (Thẩm âm), chọn đề thi trong ngân hàng đề thi; môn 2 (Thanh nhạc), thí sinh tự chọn 01 bài hát được phép lưu hành để trình bày.

+ Bước 2: Làm 02 clip (Nội dung trong một môn thi phải liền mạch, không cắt ghép chỉnh sửa, môn 1 nói rõ đề tự chọn số mấy, môn 2 giới thiệu tên tác phẩm trình bày; cả hai clip đều không được thể hiện thông tin cá nhân)

+ Bước 3: Đặt tên file clip (thanhnhac_tenmon_tên địa chỉ email).

* Ví dụ: Email người gửi nguyenvana@gmail.com, tên của 02 file sẽ đặt là: thanhnhac_thamam_nguyenvana và thanhnhac_thanhnhac_nguyenvana.

Bước 4: Gửi 02 file/clip và file ảnh bản cam kết vào địa chỉ email: amnhacvhntna@gmail.com

+ Tên chủ đề: Bài dự thi TC 2021

+ Nội dung gửi thư: Nguyễn Văn A, SBD, sinh ngày...tháng…năm, địa chỉ, số điện thoại, đính kèm 02 file thanhnhac_thamam_nguyenvana, thanhnhac_thanhnhac_nguyenvana và file ảnh.

- Thời gian tối đa 05 phút/ 1 môn thi/ 1 clip

- Thí sinh tham khảo clip hướng dẫn của Hội đồng tuyển sinh trên website, facebook của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An

- Thí sinh chỉ gửi clip dự thi 01 lần. Sau khi nhận được bài dự thi HĐTS sẽ có phản hồi thông tin lại cho thí sinh.

Môn 2: Thanh nhạc

Hát 01 bài hát tự chọn với chủ đề quê hương, đất nước, tình yêu, ... theo yêu cầu trong kho dữ liệu đề thi trên Website của Hội đồng tuyển sinh

2

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

Môn 1: Thẩm âm: Hát bằng âm La 01 giai điệu trong kho dữ liệu đề thi trên Website của Hội đồng tuyển sinh

Thí sinh làm 02 clip/file ghi lại nội dung hai môn thi năng khiếu

- Yêu cầu: Clip phải rõ hình, rõ tiếng, thể hiện chi tiết được các phần dự thi.

- Các bước thực hiện:

+ Bước 1: Vào địa chỉ (http://vhna.edu.vn) tải đề thi môn 1 (Thẩm âm), chọn đề thi trong ngân hàng đề thi; môn 2 (nhạc cụ), thí sinh tự chọn 01 tác phẩm được phép lưu hành để trình bày.

+ Bước 2: Làm 02 clip (Nội dung trong một môn thi phải liền mạch, không cắt ghép chỉnh sửa, môn 1 nói rõ đề tự chọn số mấy, môn 2 giới thiệu tên tác phẩm trình bày; cả hai clip đều không được thể hiện thông tin cá nhân).

+ Bước 3: Đặt tên file clip (bdnctt_tenmon_tên địa chỉ email).

* Ví dụ: Email người gửi nguyenvana@gmail.com, tên của 02 file sẽ đặt là: bdnctt_thamam_nguyenvana và bdnctt_nhaccu_nguyenvana.

Bước 4: Gửi 02 file/clip và file ảnh bản cam kết vào địa chỉ email: amnhacvhntna@gmail.com

+ Tên chủ đề: Bài dự thi TC 2021

+ Nội dung gửi thư: Nguyễn Văn A, SBD, sinh ngày...tháng…năm, địa chỉ, số điện thoại, đính kèm 02 file bdnctt_thamam_nguyenvana và bdnctt_nhaccu_nguyenvana và file ảnh.

- Thời gian tối đa 05 phút/ 1 môn thi/ 1 clip

- Thí sinh tham khảo clip hướng dẫn của Hội đồng tuyển sinh trên website, facebook của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An

- Thí sinh chỉ gửi clip dự thi 01 lần. Sau khi nhận được bài dự thi HĐTS sẽ có phản hồi thông tin lại cho thí sinh.

Môn 2: Nhạc cụ

.Trình bày 01 tác phẩm trên nhạc cụ tùy chọn (đàn bầu, đàn nhị, đàn tranh, sáo trúc…) theo yêu cầu trong kho dữ liệu đề thi trên Website của Hội đồng tuyển sinh

3

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

Môn 1: Thẩm âm: Hát bằng âm La 01 giai điệu trong kho dữ liệu đề thi trên Website của Hội đồng tuyển sinh

Thí sinh làm 02 clip/file ghi lại nội dung hai môn thi năng khiếu

- Yêu cầu: Clip phải rõ hình, rõ tiếng, thể hiện chi tiết được các phần dự thi.

- Các bước thực hiện:

+ Bước 1: Vào địa chỉ (http://vhna.edu.vn) tải đề thi môn 1 (Thẩm âm), chọn đề thi trong ngân hàng đề thi; môn 2 (nhạc cụ), thí sinh tự chọn 01 tác phẩm được phép lưu hành trình để bày.

+ Bước 2: Làm 02 clip (Nội dung trong một môn thi phải liền mạch, không cắt ghép chỉnh sửa, môn 1 nói rõ đề tự chọn số mấy, môn 2 giới thiệu tên tác phẩm trình bày; cả hai clip đều không được thể hiện thông tin cá nhân)

+ Bước 3: Đặt tên file clip (bdncpt_tenmon_tên địa chỉ email).

* Ví dụ: Email người gửi nguyenvana@gmail.com, tên của 02 file sẽ đặt là: bdncpt_thamam_nguyenvana và bdncpt_nhaccu_nguyenvana.

+ Bước 4: Gửi 02 file/clip và file ảnh bản cam kết vào địa chỉ email: amnhacvhntna@gmail.com

+ Tên chủ đề: Bài dự thi TC 2021

+ Nội dung gửi thư: Nguyễn Văn A, SBD, sinh ngày...tháng…năm, địa chỉ, số điện thoại, đính kèm 02 file bdncpt_thamam_nguyenvana và bdncpt_nhaccu_nguyenvana và file ảnh.

- Thời gian tối đa 05 phút/ 1 môn thi/ 1 clip

- Thí sinh tham khảo clip hướng dẫn của Hội đồng tuyển sinh trên website, facebook của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An

- Thí sinh chỉ gửi clip dự thi 01 lần. Sau khi nhận được bài dự thi HĐTS sẽ có phản hồi thông tin lại cho thí sinh.

Môn 2: Nhạc cụ

.Trình bày 01 tác phẩm trên nhạc cụ tùy chọn (piano, organ, guitar) theo yêu cầu trong kho dữ liệu đề thi trên Website của Hội đồng tuyển sinh

4

Hội họa

Môn 1: Vẽ màu

- Chất liệu: Màu bột/màu Gouache

- Khổ giấy: 30 cm x 40 cm.

Thí sinh làm 02 file ảnh ghi lại nội dung hai môn thi năng khiếu

- Yêu cầu: File ảnh phải rõ hình, thể hiện chi tiết được các phần dự thi.

- Các bước thực hiện:

+ Bước 1: Vào địa chỉ (http://vhna.edu.vn) mục đề thi môn 2 (Vẽ màu), môn 3 (Hình họa), chọn đề thi và tải về.

+ Bước 2: Thực hiện bài theo quy định của đề thi. Chụp ảnh bài thi.

+ Bước 3: Đặt tên file ảnh (hoihoa_tenmon_tên địa chỉ email).

* Ví dụ: Email người gửi nguyenvana@gmail.com, tên của 02 file ảnh sẽ đặt là: hoihoa_vemau_nguyenvana và hoihoa_hinhhoa_nguyenvana.

+ Bước 4: Gửi 02 file ảnh bài thi và file ảnh bản cam kết vào địa chỉ email: mythuatvhntna@gmail.com

+ Tên chủ đề: Bài dự thi TC 2021

+ Nội dung gửi thư: Nguyễn Văn A, SBD, sinh ngày...tháng…năm, địa chỉ, số điện thoại, đính kèm 02 file ảnh bài thi hoihoa_vemau_nguyenvana và hoihoa_hinhhoa_nguyenvana và file ảnh bản cam kết.

- Thí sinh tham khảo clip hướng dẫn của Hội đồng tuyển sinh trên website, facebook của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An

- Thí sinh chỉ gửi clip dự thi 01 lần. Sau khi nhận được bài dự thi HĐTS sẽ có phản hồi thông tin lại cho thí sinh.

Môn 2: Hình họa

- Chất liệu: Chì đen.

- Khổ giấy: 30 cm x 40 cm.

5

Nghệ thuật biểu diễn dân ca

Môn 1: Thẩm âm: Hát bằng âm La 01 giai điệu trong kho dữ liệu đề thi trên Website của Hội đồng tuyển sinh

Thí sinh làm 02 clip/file ghi lại nội dung hai môn thi năng khiếu

- Yêu cầu: Clip phải rõ hình, rõ tiếng, thể hiện chi tiết được các phần dự thi.

- Các bước thực hiện:

+ Bước 1: Vào địa chỉ (http://vhna.edu.vn) tải đề thi môn 1 (Thẩm âm), chọn đề thi trong ngân hàng đề thi; môn 2 (Hát dân ca), thí sinh tự chọn 01 bài hát được phép lưu hành để trình bày.

+ Bước 2: Làm 02 clip (Nội dung trong một môn thi phải liền mạch, không cắt ghép chỉnh sửa, môn 1 nói rõ đề tự chọn số mấy, môn 2 giới thiệu tên tác phẩm trình bày; cả hai clip đều không được thể hiện thông tin cá nhân)

+ Bước 3: Đặt tên file clip (bddc_tenmon_tên địa chỉ email).

* Ví dụ: Email người gửi nguyenvana@gmail.com, tên của 02 file sẽ đặt là: bddc_thamam_nguyenvana và bddc_hatdanca_nguyenvana.

Bước 4: Gửi 02 file/clip và file ảnh bản cam kết vào địa chỉ email: amnhacvhntna@gmail.com

+ Tên chủ đề: Bài dự thi TC 2021

+ Nội dung gửi thư: Nguyễn Văn A, SBD, sinh ngày...tháng…năm, địa chỉ, số điện thoại, đính kèm 02 file bddc_thamam_nguyenvana và bddc_hatdanca_nguyenvana và file ảnh.

- Thời gian tối đa 05 phút/ 1 môn thi/ 1 clip

- Thí sinh tham khảo clip hướng dẫn của Hội đồng tuyển sinh trên website, facebook của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An

- Thí sinh chỉ gửi clip dự thi 01 lần. Sau khi nhận được bài dự thi HĐTS sẽ có phản hồi thông tin lại cho thí sinh.

Môn 2: Hát dân ca

Hát 01 bài hát dân ca tự chọn với chủ đề quê hương, đất nước, tình yêu, ... theo yêu cầu trong kho dữ liệu đề thi trên Website của Hội đồng tuyển sinh

6

Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc

Môn 1: Thẩm âm: Hát bằng âm La 01 giai điệu trong kho dữ liệu đề thi trên Website của Hội đồng tuyển sinh

Thí sinh làm 02 clip/file ghi lại nội dung hai môn thi năng khiếu

- Yêu cầu: Clip phải rõ hình, rõ tiếng, thể hiện chi tiết được các phần dự thi.

- Các bước thực hiện:

+ Bước 1: Vào địa chỉ (http://vhna.edu.vn) tải đề thi môn 1 (Thẩm âm), chọn đề thi; môn 2 (Múa), thí sinh thực hiện 01 bài múa tự chọn.

+ Bước 2: Làm 02 clip (Nội dung trong một môn thi phải liền mạch, không cắt ghép chỉnh sửa, môn 1 nói rõ đề tự chọn số mấy, cả hai clip đều không được thể hiện thông tin cá nhân)

+ Bước 3: Đặt tên file clip (mdgdt_tenmon_tên địa chỉ email).

* Ví dụ: Email người gửi nguyenvana@gmail.com, tên của 02 file sẽ đặt là: mdgdt_thamam_nguyenvana và mdgdt_mua_nguyenvana.

Bước 4: Gửi 02 file/clip và file ảnh bản cam kết vào địa chỉ email: muavhntna@gmail.com

+ Tên chủ đề: Bài dự thi TC 2021

+ Nội dung gửi thư: Nguyễn Văn A, SBD, sinh ngày...tháng…năm, địa chỉ, số điện thoại, đính kèm 02 file mdgdt_thamam_nguyenvana và mdgdt_mua_nguyenvana và file ảnh.

- Thời gian tối đa 05 phút/ 1 môn thi/ 1 clip

- Thí sinh tham khảo clip hướng dẫn của Hội đồng tuyển sinh trên website, facebook của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An

- Thí sinh chỉ gửi clip dự thi 01 lần. Sau khi nhận được bài dự thi HĐTS sẽ có phản hồi thông tin lại cho thí sinh.

Môn 2: Múa

Thực hiện 01 bài múa tự chọn

 

Bài viết mới

Liên kết hữu ích

THÔNG TIN TUYỂN SINH 2017