TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT NGHỆ AN CÔNG BỐ ĐIỂM, DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CHÍNH QUY NĂM 2020 -ĐỢT 2

THÔNG BÁO

ĐIỂM, DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 (ĐỢT 2)

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An thông báo điểm trúng tuyển cao đẳng, trung cấp hệ chính quy đợt 2 năm 2020, cụ thể như sau:

TT

Tên ngành/Đợt

Tổ hợp môn

Điều kiện trúng tuyển

Điểm trúng tuyển

Ngữ Văn

Chuyên ngành

Hình họa

 

Cao đẳng

 

 

 

 

 

1

Thanh nhạc

N00

22.00

>=5.00

>=5.00

 

2

Kỹ thuật chế biến món ăn (LT 1 năm)

 

Tốt nghiệp TC cùng ngành

 

Trung cấp

 

 

 

 

 

1

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây (hệ 3 năm)

N00

21.00

 

>=5.00

 

2

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây (hệ 6 năm)

N00

21.00

 

>=5.00

 

3

Biểu diễn nhạc cụ Truyền thống (hệ 6 năm)

N00

21.00

 

>=5.00

 

4

Thanh nhạc (hệ 3 năm)

N00

19.00

 

>=5.00

 

5

Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc (hệ 2 năm)

M00

21.00

 

>=5.00

 

6

Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc (hệ 6 năm)

M00

20.00

 

>=5.00

 

7

Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc (hệ VB2)

M00

19.00

 

>=5.00

 

8

Hội hoạ (hệ 6 năm)

H00

21.00

 

 

>=5.00

 

Tổng cộng:

 

 

 

 

 

(Có danh sách kèm theo)

Ghi chú: - Đối tổ hợp môn N00 hệ Cao đẳng tính tổng điểm 3 môn đã nhân hệ số.

- Hệ trung cấp tính tổng điểm 2 môn đã nhân hệ số.

- Điểm xét trúng tuyển đã bao gồm điểm ưu tiên đối tượng và khu vực.

- Sau thời gian quy định theo quy chế tuyển sinh, nếu thí sinh không đến nhập học đúng thời gian (trừ lý do đặc biệt), Nhà trường sẽ gọi thí sinh dự khuyết thay thế.

* DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 2 NĂM 2020:

/TRUNG CẤP BIỂU DIỄN NHẠC CỤ PHƯƠNG TÂY (HỆ 3 NĂM) ĐỢT 2.pdf

/TRUNG CẤP BIỂU DIỄN NHẠC CỤ PHƯƠNG TÂY (HỆ 6 NĂM) ĐỢT 2.pdf

/TRUNG CẤP BIỂU DIỄN NHẠC CỤ TRUYỀN THỐNG (HỆ 6 NĂM) ĐỢT 2.pdf

/TRUNG CẤP THANH NHẠC ĐỢT 2.pdf

/TRUNG CẤP MÚA (HỆ VB2) ĐỢT 2.pdf

/TRUNG CẤP MÚA (HỆ 2 NĂM) ĐỢT 2.pdf

/TRUNG CẤP MÚA (HỆ 6 NĂM) ĐỢT 2.pdf

/TRUNG CẤP HỘI HỌA (HỆ  6 NĂM) ĐỢT 2.pdf

/CAO ĐẲNG THANH NHẠC ĐỢT 2.pdf

/CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN (LIÊN THÔNG 1 NĂM) ĐỢT 2.pdf

Bài viết mới

Liên kết hữu ích

THÔNG TIN TUYỂN SINH 2017