GIỚI THIỆU CHUNG

PHÒNG ĐÀO TẠO

1. Năm thành lập: 1967

2. Chức năng:

Giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng giáo dục và đào tạo, quản lý công tác đào tạo của nhà trường. 

3. Nhiệm vụ:

1. Soạn thảo, trình Hiệu trưởng ký ban hành theo thẩm quyền hoặc để Hiệu trưởng trình cơ quan quản lý cấp trên các văn bản liên quan công tác đào tạo và quản lý đào tạo.

2. Tham mưu, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai thực hiện công tác đào tạo bao gồm kế hoạch, nội dung chương trình, quản lý quá trình đào tạo, công tác đảm bảo chất lượng dạy và học theo quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch và các Bộ, Ngành liên quan, cụ thể:

2.1. Kế hoạch và chương trình đào tạo:

- Nghiên cứu yêu cầu thực tiễn, các điều kiện đảm bảo xây dựng chiến lược giáo dục và đào tạo (mục tiêu, phát triển quy mô, cơ cấu ngành nghề, phương thức đào tạo) của nhà trường; kế hoạch đào tạo (dài hạn, năm kế hoạch, năm học, thi kết thúc học phần). Chủ trì trong việc tổ chức mở các chuyên ngành đào tạo mới. Đổi mới nội dung chương trình đào tạo và chương trình môn học, ngành học phù hợp với yêu cầu thực tiễn và quy định của Bộ, Ngành liên quan;

- Tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình đào tạo của các ngành đào tạo trong trường ở tất cả các bậc đào tạo, hệ đào tạo; 

- Lập kế hoạch giảng dạy và học tập cho năm học, khoá học, lập kế hoạch và xây dựng thời khoá biểu cho toàn trường theo học kỳ và năm học;

2.2. Tổ chức quản lý và thực hiện quá trình đào tạo:

- Cụ thể hoá và triển khai thực hiện các văn bản pháp quy, hướng dẫn, quy định, quy chế… Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ VH TT&DL về công tác đào tạo;

- Phối hợp với các phòng, khoa bố trí điều tiết phòng học, thời khoá biểu. Kiểm tra, đôn đốc đảm bảo việc thực hiện kế hoạch giảng dạy đúng tiến độ;

- Lập kế hoạch và chủ trì tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ thi cho cán bộ coi, chấm thi trong trường; coi thi, chấm thi, tổng hợp kết quả thi học kỳ, thi kết thúc học phần, học lại, thi lại, thi cuối khoá và giao kế hoạch để các khoa triển khai thực hiện. Đánh giá HS-SV theo phân cấp quản lý;

- Quản lý khối lượng công việc và chế độ công tác của giảng viên, giáo viên;
- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên, giáo viên;

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy chế và thực hiện kế hoạch đào tạo, nội dung chương trình, hoạt động dạy và học của các khoa và giáo viên theo kế hoạch, đột xuất. Sau các đợt kiểm tra có đánh giá báo cáo Hiệu trưởng bằng văn bản;

- Chủ trì, phối hợp với phòng Thanh tra - Khảo thí và đảm bảo chất lượng tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn, dự giờ theo định kỳ, đột xuất. Chủ trì tổ chức các hội thi GV dạy giỏi;

- Theo dõi, tổng hợp và lưu trữ kết quả học tập của HS-SV. Trực tiếp quản lý và phối hợp với các phòng khoa liên quan sử dụng, khai thác hiệu quả phần mềm quản lý đào tạo của nhà trường. Thực hiện công tác hành chính giáo vụ theo phân cấp quản lý;

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác thi tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp, in bằng tốt nghiệp và các loại chứng chỉ cho HS-SV. Theo dõi quản lý cấp phát chứng chỉ, bằng tốt nghiệp đảm bảo chính xác và đúng quy chế;

- Phối hợp với Phòng Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên và các khoa đào tạo tiếp nhận sinh viên nhập học, quản lý chất lượng học tập và rèn luyện của học sinh, sinh viên trong quá trình học tập tại Trường.

- Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế toán lập kế hoạch sử dụng kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước trong công tác đào tạo, đề xuất một số phương án chi trong các hoạt động đào tạo được Hiệu trưởng giao, thanh toán giờ thừa hàng năm cho các đơn vị đào tạo.

- Phối hợp với Phòng Hành chính - Tổng hợp sắp xếp, sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị, các hội trường, lớp học phục vụ cho công tác đào tạo trong Trường.

- Phối hợp với các đơn vị đào tạo xây dựng kế hoạch và thực hiện các dự án, chương trình hợp tác trong lĩnh vực đào tạo với nước ngoài.

- Làm đầu mối hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trong Trường thực hiện tiêu chuẩn kiểm định chất lượng 3 (Chương trình đào tạo) và 4 (Các hoạt động đào tạo).

- Thực hiện các chế độ báo cáo theo quy định về các hoạt động tổ chức, quản lý đào tạo với Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch; UBND tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, Ngành liên quan.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

2.3. Tham gia thực hiện công tác tuyển sinh của nhà trường theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.4. Công tác thư viện:

- Xây dựng kế hoạch phát triển thư viện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đào tạo; quy mô, ngành nghề đào tạo và công tác nghiên cứu khoa học của Trường. Chủ trì, phối hợp với các phòng, khoa liên quan tổng hợp nhu cầu sách, giáo trình, tài liệu nghiên cứu; xây dựng kế hoạch, tổ chức mua sắm trang thiết bị, tư liệu, tài liệu, giáo trình sách nghiên cứu, tham khảo bổ sung cho thư viện;

- Thực hiện việc quản lý, bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu, giáo trình… của thư viện nhà trường. Tổ chức thực hiện tốt các nghiệp vụ thư viện phục vụ cho dạy học và nghiên cứu của cán bộ, giáo viên, giảng viên, HS-SV.

3. Quản lý cán bộ, nhân viên và cơ sở vật chất thuộc phòng quản lý. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

4. Cơ cấu tổ chức:

Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An có 04 cán bộ viên chức: 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, 02 cán bộ chuyên trách.

5. Các cán bộ đang công tác:

Trưởng phòng:                Th. S Nguyễn Thị Thanh Đức

Ngày tháng năm sinh: 24/5/1978

Quê quán: Lăng Thành - Yên Thành - Nghệ An

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Chức vụ: Trưởng phòng, Giảng viên

Địa chỉ: Số 18 - Ngõ 18 - đường Phượng Hoàng - Khối 6 - Trung Đô - TP Vinh - Nghệ An

Di động: 097.557.1722  - Điện thoại nhà riêng: 0383.556678

Email: nguyenthanhduc.cvv@moet.edu.vn

Phó Trưởng Phòng:            Tạ Minh Huệ

Ngày tháng năm sinh: 05/9/1960

Quê quán: Diễn Hoa - Diễn Châu - Nghệ An

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Đào tạo, Giảng viên

Địa chỉ: Tổ 4 - Xóm Mỹ Hạ - Hưng Lộc – TP Vinh – Nghệ An

Di động: 0944. 360.322 - Điện thoại nhà riêng:

Email:

Chuyên viên:                 Nguyễn Thị Thanh Hương

Ngày tháng năm sinh: 03/3/1979

Quê quán: Xã Phú Lộc – Huyện Can Lộc – Nghệ An

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Chức vụ: Chuyên viên

Địa chỉ: Số 37 - Ngõ A4 - đường Nguyễn Bỉnh Khiêm - Tân Tiến - P. Hưng DũngVinh  Nghệ An

Di động:          0948.912.337

Chuyên viên:      Lê Bá Dương

Ngày tháng năm sinh: 02/5/1986

Quê quán: Cẩm tân – Cẩm Thủy – Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Chức vụ: Cán bộ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Số 29 – Phùng Chí Kiên – Hưng Lộc – Vinh – Nghệ An

Di động: 0944.513.686

Email: leduong.cvv@gmail.com

Bài viết mới

Liên kết hữu ích

THÔNG TIN TUYỂN SINH 2017