Nghiệm thu giáo trình “Thanh toán quốc tế trong du lịch”

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2022, chiều ngày 22 tháng 11 năm 2022, Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học Trường CĐ VHNT Nghệ An đã nghiệm thu giáo trình “Thanh toán quốc tế trong du lịch” của Th.S Nguyễn Thị Lương, giảng viên khoa Nghiệp vụ Văn hoá và Du lịch. Giáo trình gồm có 3 chương:

  1. Chương 1. Tiền tệ và tỷ giá hối đoái
  2. Chương 2. Các phương tiện thanh toán quốc tế trong du lịch
  3. Chương 3. Các phương thức thanh toán quốc tế trong du lịch

Các thành viên Hội đồng đã tập trung thảo luận, đưa ra các ý kiến nhận xét về ưu điểm của giáo trình đó giáo trình được thực hiện nghiêm túc, công phu, có tính lý luận và thực tiễn cao, là tài liệu giảng dạy lưu hành nội bộ cho nhà trường cũng như đội ngũ giảng viên giảng dạy các môn học ngành Du lịch. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế của đề tài như Lỗi đánh máy, viết hoa, dấu câu còn rải rác ở các trang cần rà soát và chỉnh sửa.

Tại buổi nghiệm thu, Th.S Nguyễn Thị Lương cũng đã trả lời, làm sáng tỏ những vấn đề mà Hội đồng yêu cầu, đồng thời trân trọng cảm ơn những ý kiến đánh giá khách quan, xác đáng của các thành viên Hội đồng nghiêm thu đã chỉ ra, giúp tác giả tiếp tục bổ sung, điều chỉnh để đề tài khoa học có chất lượng tốt hơn.

Hội đồng bỏ phiếu đánh giá xếp loại đề tài đạt loại Xuất sắc. Kết luận phiên nghiệm thu, TS Nguyễn Thị Thanh Đức, Chủ tịch Hội đồng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của đề tài. TS Nguyễn Thị Thanh Đức yêu cầu tác giả tiếp thu đầy đủ những ý kiến đánh giá, nhận xét của Hội đồng để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện đề tài đạt chất lượng cao hơn và sớm đưa vào thực hiện, phục vụ hiệu quả cho công tác đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường.

 

 

Bài viết mới

Tin tức nổi bật