Múa

  • Lịch sử phát triển của nghệ thuật Múa Việt Nam
    Lịch sử phát triển của nghệ thuật Múa Việt Nam

    Múa là một loại hình nghệ thuật, nhưng nó không thể đứng độc lập, biệt lập tồn tại như một ốc đảo. Múa là một thành tố văn hóa và có tính văn hóa. Quá trình hình thành và phát triển của nó luôn gắn bó chặt chẽ với quá trình lịch sử của dân tộc.

    Xem thêm
 1  

Tin tức nổi bật