XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016 – 2017

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

TRƯỜNG CĐ VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT

KHOA LÝ LUẬN ĐẠI CƯƠNG

------- & -------

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lp - T do - Hnh phúc

------- ¶œ -------

 

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016 – 2017

 

I. TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT CÔNG TÁC NĂM HỌC 2015 – 2016:

 1. Về mặt tổ chức, chính trị - tư tưởng:

- Về tổ chức bộ máy của đơn vị hiện nay:

 • Số lượng giảng viên: 13
 • Trình độ chuyên môn: 1 TS, 11 Thạc sĩ, 1 học viên cao học (100% cán bộ, giảng viên đạt trình độ cao học trở lên).
 • Các bộ phận trong đơn vị: 3 tổ chuyên môn: Tiếng Anh; Lý luận chính trị; Tổng hợp.

- Về chính trị - tư tưởng:

-    Các thành viên trong khoa luôn nêu cao tinh thần tập thể, đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ nhau trong cuộc sống lẫn trong công tác, có ý thức cao trong việc xây dựng hình ảnh của khoa, của trường vững mạnh.

      - Có 3 giáo viên được kết nạp Đảng trong năm học 2016 (Nguyễn Thị Nguyệt, Lê Sỹ         Thông, Lê Hồng Lợi).

      - Tham gia đầy đủ các khóa học Kiến thức An ninh quốc phòng và các hội nghị quán       triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

 1. Về công tác chuyên môn trong năm học 2015 – 2016:

      Giảng dạy:

      - Trong năm học 2015 – 2016: có 5 giáo viên đủ giờ là: Phạm Thị Hòa, Phạm Thị             Thanh Nga, Lê Sỹ Thông, Lê Trần Điệp và Vũ Xuân Trung. Có 8 giáo viên thiếu giờ,           đã tham gia coi thi, chấm thi và làm các công việc khác theo điều động của nhà                trường, tính ra đủ giờ định mức lao động.

       - Ngoài giảng dạy các học phần do khoa đảm nhiệm, khoa LLĐC có 1 giảng viên              tham gia giảng dạy ở Trung tâm Năng khiếu nghệ thuật &TH-NN: Lê Thị Thắng,                 Phạm Thị Hòa.

        - Khoa có 3 giảng viên tham gia giảng dạy hệ VHVL: Phạm Thị Thanh Nga; Nguyễn        Thị Nguyệt, Trần Thị Kim Thanh.

       - Giáo viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy: Nguyễn Thị Thanh Đức, Lê Túc Ánh, Lê           Bá Dương, Nguyễn Thạc Hiếu, Trần Nhật Lai.

  Nghiên cứu khoa học:

- Hoàn thành biên soạn 4 giáo trình lưu hành nội bộ đã đăng ký (Tập bài giảng “Tư tưởng Hồ Chí Minh” của tác giả Phan Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Nguyệt, Lê Thị Thắng; Tập bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành Thư viện của tác giả Bùi Thị Quỳnh Mai, Nguyễn Thị Thanh Yên; Giáo trình “Cơ sở văn hoá Việt Nam” của tác giả Phạm Thị Thanh Nga; Giáo trình “Quản lý hành chính của Nhà nước về giáo dục” của tác giả Lê Hồng Lợi, Phạm Thị Hoà ).

      - Hoàn thành 1 đề tài khoa học cấp trường (Trần Thị Kim Thanh).

- Tham gia viết bài cho Hội thảo khoa học các cấp như Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch theo hướng chuẩn quốc gia và khu vực do Bộ VHTT&DL tổ chức; Hội thảo Đưa Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh vào trường học do Trường CĐ VHNT Nghệ An tổ chức.

- Hướng dẫn sinh viên NCKH tại hội thảo SV NCKH (4 em: 1 giải nhất, 2 giải nhì và 1 giải ba); hướng dẫn sinh viên làm tiểu luận, khoá luận tốt nghiệp.

     - Viết bài và biên tập bài cho TTKH số 7/2015 và số 8/2016.

    - Tổ chức thành công Hội thi Rèn luyện NVSP năm 2015.

2.3. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn:

- Số buổi sinh hoạt chuyên môn của tổ: mỗi tháng 1 lần.

- Số buổi dự giờ, thao giảng: kỳ I: 8 tiết;  kỳ II: 10 tiết

- Việc đổi mới phương pháp giảng dạy: đã có nhiều chuyển biến tích cực. Một số giáo viên tiếng Anh, Cơ sở văn hoá Việt Nam, Giáo dục quốc phòng, Tin học, Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mac – Lê Nin, Tâm lý… đã giảng dạy bằng máy giáo trình điện tử; Nhiều học phần đã tăng số tiết thực hành, thảo luận và ngoại khóa.

2.4. Bồi dưỡng chuyên môn:

- Cán bộ, giáo viên đã tham gia các chuyên đề, tập huấn trong năm: Phan Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Nguyệt, Phạm Thị Hoà, Vũ Xuân Trung và Lê Trần Điệp.

- Số cán bộ bảo vệ thành công khóa luận trong năm 2016: 2 (Đinh Thị Hương, Lê Sỹ Thông); Số cán bộ đang học Cao học: 1 (Lê Trần Điệp).

 1. Công tác thi đua:

- Về tập thể: Khoa đạt danh hiệu tập thể lao động Tiên tiến. Về công đoàn: tổ công đoàn xuất sắc.

- Về cá nhân: Bằng khen LĐ LĐ Tỉnh Nghệ An (đ/c Lê Trần Điệp); Giấy khen của Công đoàn Trường (đ/c Lê Thị Thắng); 2 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 11 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

II. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016 – 2017:

Các hoạt động chính cần thực hiện trong năm học 2016 – 2017:

 1. Về đào tạo:
 • Đảm nhiệm việc giảng dạy các học phần do Khoa LLĐC quản lý.
 • Tham gia biên soạn, chỉnh sửa chương trình đào tạo theo yêu cầu của nhà trường như chương trình Sư phạm Nhạc – Hoạ Mầm non và các chương trình ngành Thiết kế nội thất, Thiết kế thời trang, Diễn viên Múa.
 • Tham gia đào tạo kỹ năng sống, tin học, ngoại ngữ ở các khóa học hè ngắn hạn theo yêu cầu của Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng NKKT-TH&NN.
 1. Về nghiên cứu khoa học:

- Triển khai và hoàn thiện biên soạn 5 giáo trình lưu hành nội bộ đã đăng ký (Giáo trình điện tử “Tư tưởng Hồ Chí Minh” của GV Nguyễn Thị Nguyệt, Giáo trình “Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê Nin I” của GV Lê Thị Thắng; Giáo trình “Cơ sở văn hoá Việt Nam” của GV Phạm Thị Thanh Nga; Giáo trình “Giáo dục học Mầm non” của GV Lê Hồng Lợi, Phạm Thị Hoà và giáo trình điện tử “Đường lối Cách mạng của Đảng CSVN” của GV Phan Thị Tuyết Mai).

- Triển khai và hoàn thiện 3 đề tài khoa học cấp trường (Vũ Xuân Trung, Bùi Thị Quỳnh Mai, Trần Thị Kim Thanh).

- Tiếp tục duy trì việc giảng dạy có hình ảnh trực quan.

- Tăng số tiết thực tế, ngoại khoá và thảo luận.

- Khoa dự kiến tổ chức hội thi Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm năm 2016 (Dự kiến tổ chức vào tháng 11 năm 2016; Hội nghị khoa học sinh viên vào tháng 4 năm 2017; Hội nghị chuyên đề giữa các tổ bộ môn Đổi mới phương pháp giảng dạy trong bối cảnh mới của nhà trường vào tháng 5 năm 2017).

- Đăng ký hướng dẫn sinh viên NCKH tại hội thảo SV NCKH (10 em); hướng dẫn sinh viên làm khoá luận tốt nghiệp ngành Sư phạm Nhạc, Họa và Quản lý văn hóa.

- Đăng ký 4 bài viết cho TTKH số 8/2015 (Phạm Thị Thanh Nga, Lê Thị Thắng, Lê Hồng Lợi, Nguyễn Thị Nguyệt); đăng ký viết Hồi ký, thơ hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường.

- Đăng ký biên soạn mới 5 giáo trình và 3 đề tài khoa học trong năm 2017-2018.

 1. Về bồi dưỡng, chuyên môn, nghiệp vụ:

- Tiến hành kiểm tra hồ sơ, giáo án (Tháng 10, tháng 11/2016); dự giờ thăm lớp (tháng 11/2016), góp ý, sinh hoạt tổ chuyên môn (mỗi tháng 1 lần), tổ chức hội thảo chuyên đề cấp khoa giữa các tổ bộ môn về đổi mới phương pháp dạy và học trong bối cảnh mới của nhà trường (tháng 5/2017).   

- Đăng ký tham gia các hội thảo và viết bài cho hội thảo do các trường bạn; Sở GD&ĐT; Phòng QLKH&CN của trường tổ chức hằng năm để cập nhật kiến thức, trau dồi chuyên môn.

- Đăng ký được tham gia các hoạt động tuyên truyền tuyển sinh và học tập kinh nghiệm về mô hình quản lý cũng như chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy của các trường đại học, cao đẳng tiên tiến.

 1. Về cơ sở vật chất, thiết bị:
 • Xin sửa chữa hệ thống đèn điện của khoa, xin thêm phòng để dụng cụ thể dục.
 1. Các đề xuất, kiến nghị khác:

- Do số sinh viên của nhà trường ít, chất lượng không cao, nên không nhất thiết phải nhập vào một lớp trong dạy học các môn đại cương, gây khó khăn cho người dạy trong quản lý lớp. Trong khi đó, giáo viên lại thiếu việc, thiếu giờ.

- Cần có việc quy đổi số giờ coi thi, chấm bài cho giáo viên thiếu giờ.

7. Đăng ký thi đua năm học 2016 – 2017:

Tập thể đạt danh hiệu Lao động xuất sắc.

Cá nhân: - 1 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

 - 2 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

                                                                        Vinh, ngày 18 tháng 10  năm 2016

Nơi nhận:                                                                       Trưởng khoa

 • Đảng uỷ, Ban giám hiệu;
 • Các đơn vị
 • Lưu VT, Khoa                                                                                                     

                                      Th.S Phạm Thị Hoà                                                           

 

 

 

 

Bài viết mới

Tin tức nổi bật