Những câu hát về tên riêng trong Ví Giặm Nghệ Tĩnh

1. Nghệ An nổi dậy Cần Vương

Đánh Tây nức tiếng đường đường những ai

- Hà Tĩnh có Phan Đình Phùng

Nghệ An nổi tiếng có Lương tướng công anh tài

 

2. Vì ai Phú Lãng tác oai

Sông sâu biển rộng đường dài xót xa

- Vì vua Tự Đức, Phú Lãng tác oai

Non sông chìm đắm, dân thời xót xa

 

3. Cây Lê, Thái Tổ vun trồng

Bây giờ ăn trái nhớ ông bấy chầy

 

4. Bà Nữ Oa đội đá vá trời

mười ba mẫu ruộng tiếng cười đến nay

 

5. Đến đây thiếp mới hỏi chàng

Ai cưỡi ngựa sắt, giắt cơn gươm vàng

Đi qua sông Vịnh hỏi chàng ông chi?

- Gặp nhau đây ta tỏ với nàng

Rõ ràng ông Phù Đổng Thiên Vương

Cưỡi con ngựa sắt, giắt cơn gươm vàng

Đi qua sông Vịnh, thiếp với chàng phen ni?

 

6. Hỏi anh tên họ những chi

nói cho em biết mai đi em chào

- tên anh tên Quýt, tên Cam

Họ Trần họ Nguyễn chưa vô dàm em hỏi chi.

 

7. Quê anh vốn ở Nam Đan,

Vốn dòng thi lễ, con ông Cử Vương hỡi mình

 

8. Tên anh cậu Lựu chú Lài

Không tin em hỏi trúc mai cho tường

- Tên em o Quế, o Hường

Không tin anh hỏi giữa phường mà coi.

 

9. Đến đây tính thậm danh thùy

Vô phép hỏi họ tên chi rứa chàng

- Ta đây cử Khái Trúng Cần

Con ông quan lớn ở gần bàu Sen

Em tắm ao vũng đã quen

Về đây tắm nước hồ sen mát lòng.

 

 

MC

Bài viết mới