Thời gian trong các câu hát ví Phường Vải

1.Một ngày không thấy cũng thương

Huống chi năm bảy ngày trườn không sang

 

2. Muối ba năm muối đang còn mặn

Gừng chín tháng gừng hãy còn cay

Đôi ta tình nặng nghĩa dày

Có xa nhau đi nữa ba vạn sáu ngàn ngày mới xa

 

3. Ngày thời ngậm búp hoa sen

Đêm thời em gạt ngọn đèn em trông

 

4. Nửa đêm nghe con vạc tác canh

Nghe con chim tứ luận dặn anh lấy nàng

- Nói một thì phải chắc hai

Nói hai chắc bốn không sai điều nào

 

5. Trăm năm tạc đá bia vàng

Đá thời thành gạch ngãi chàng không quên.

 

6. Trăm năm đá nát vàng phai

Nghìn năm quyết một quyết hai duyên chàng.

 

7. Trăm năm lòng vẫn như son

Nghìn năm giữ chữ vuông tròn cùng nhau

 

8. Trăm năm duyên bán nghĩa hài

Tình cao như núi, nghĩa dài như sông.

 

9. Trăm năm tạc một chữ đồng

Nào ai thêu phượng vẽ rồng mặc ai

 

10. Trăm năm tạc dấ đề thơ

Bên chàng bên thiếp cũng như một lòng

 

11. Trăm năm nguyền với hoàng thiên\

Thề ghi ước cũ ta bền lòng ta

 

12. Một mai vật đổi sao dời

tâm giao ta cứ giữ lời tâm giao

 

13. một ngày không thấy mặt em

Cơm ăn với chả với nem không màng

 

14. Một ngày không thấy bóng chàng

Lao lư trong da ăn vàng không ngon

 

MC (Biên soạn)

Bài viết mới