NGHIỆM THU GIÁO TRÌNH TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH

Sáng ngày 29/11/2016, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An tổ chức nghiệm thu Giáo trình Tiếng Việt thực hành do ThS. Nguyễn Thị Thanh Đức, Trưởng Phòng Đào tạo chủ biên. TS. Phạm Mai Chiên làm chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.​​

Giáo trình Tiếng Việt thực hành nhằm giúp sinh viên phát triển các kĩ năng sử dụng tiếng Việt như tạo lập, tiếp nhận văn bản, đặc biệt là văn bản khoa học và văn bản hành chính. Đồng thời, giáo trình cũng cung cấp một số kĩ năng cho sinh viên trong việc dùng từ, đặt câu và chính tả. Cuối cùng là góp phần cùng các môn học khác phát triển ở người học một tư duy khoa học vững vàng

Về kết cấu, Giáo trình gồm 05 chương:

Chương 1: Khái quát về tiếng Việt và môn tiếng Việt thực hành

Chương 2: Thực hành phân tích và tạo lập văn bản

Chương 3: Phân tích và xây dựng đoạn văn

Chương 4: Viết câu trong văn bản

Chương 5: Dùng từ và chính tả trong văn bản

Giáo trình phù hợp với đối tượng là sinh viên ngành Âm nhạc, Mỹ thuật, Sư phạm, Văn hóa, du lịch trình độ cao đẳng, đại học tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An.

Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả nghiên cứu cũng như cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế, thiếu sót cần chỉnh sửa của đề tài. Với những kết quả đạt được, Hội đồng nghiệm thu xếp loại đề tài xuất sắc.

Liên kết hữu ích

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2018

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ

THÔNG BÁO HỌC SINH, SINH VIÊN

VĂN BẢN

Điểm thi

Thiết kế website tại Vinh

công ty quảng cáo tại nghệ an