Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thành ủy Vinh về việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII,  sáng ngày 10/8/2017, trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt kết quả Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII.

Đến dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo nhà trường, trưởng các đơn vị phòng ban, cùng sự góp mặt của toàn thể cán bộ giảng viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An. Hội nghị đã nghe đ/c Phạm Văn Sơn, Trưởng phòng thông tin  công tác tuyên giáo tỉnh ủy trình bày những nội dung cơ bản của Nghị quyết TW 5 khóa XII. Tại Hội nghị, các đồng chí tham dự đã được nghe phổ biến, quán triệt về những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII:

 - Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN.

 - Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

 - Về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

 - BCH Trung ương đã kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng.

 - Đặc biệt, trong Hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương tại Hội nghị lần này, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

 Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII là một nhiệm vụ học tập Chính trị ý nghĩa và thực tiễn, nâng cao nhận thức Chính trị của toàn thể cán bộ giảng viên nhà trường về các vấn đề về chủ trương chính sách của Đảng. Trên cơ sở lĩnh hội nội dung Nghị quyết, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ nhà trường sẽ cụ thể hóa trở thành chương trình hành động nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển toàn diện của nhà trường.

Liên kết hữu ích

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2018

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ

THÔNG BÁO HỌC SINH, SINH VIÊN

VĂN BẢN

Điểm thi

Thiết kế website tại Vinh

công ty quảng cáo tại nghệ an